Czy można sprzedać prawo do zadośćuczynienia? Adwokat Jelenia Góra

Sprzedaż – czy cesja roszczenia o zadośćuczynienie jest możliwa?

Nie wszyscy poszkodowani w wypadkach mają czas i możliwość, aby walczyć w sądzie o należne im odszkodowanie i zadośćuczynienie. Wiąże się to dość często z skomplikowanym, długotrwałym i kosztownym procesem sądowym. Korzystnym rozwiązaniem może być w takiej sytuacji instytucja cesji wierzytelności, co umożliwia artykuł 511 Kodeksu Cywilnego.

Powszechne jest odsprzedawanie prawa do roszczeń odszkodowawczych na rzecz firm odkupujących szkody. Poszkodowani otrzymują co prawa duże niższe kwoty niż w przypadku samodzielnego ich dochodzenia, lecz mają pieniądze od razu i całe postępowanie sądowe z głowy.

Jak wygląda sytuacja w przypadku zadośćuczynienia? Czy można dokonać cesji tego prawa?

Odpowiedzi należy szukać w art. 449 k.c. zgodnie, z którym prawa do zadośćuczynienia nie można zbyć, chyba że jest już wymagalne i zostało uznane na piśmie albo przyznane prawomocnym orzeczeniem.

Co to oznacza w praktyce?

Jeżeli poszkodowany w wypadku doznał np. złamania ręki lub nogi, to nie może on sprzedać prawa do zadośćuczynienia na rzecz firmy odkupującej szkody.

Kiedy można sprzedać prawo do zadośćuczynienia?

Zbycie takich roszczeń jest możliwe jedynie po spełnieniu łącznie dwóch warunków:

  • roszczenie musi być przyznane prawomocnym orzeczeniem albo uznane
  • roszczenie musi być wymagalne

Jeżeli jednak dokonalibyśmy sprzedaży takiego prawa, które nie jest wymagalne i nie zostało uznane przez sprawcę lub podmiot odpowiedzialny to taka czynność byłaby nieważna jako sprzeczna z prawem (art. 58 KC).

Potrzebujesz pomocy z wypłatą zadośćuczynienia?

Pomożemy Ci ustalić, czy przysługuje Ci prawo do uzyskania zadośćuczynienia. Analizę sprawy przeprowadzimy bezpłatnie. Podczas spotkania przedstawimy Ci możliwe rozwiązania ewentualne ryzyko.

Jeżeli masz problem prawny dotyczący zagadnień związanych z roszczeniami odszkodowawczymi zapraszamy do kontaktu z nami.


INNE ARTYKUŁY

Przeczytaj również