Czym się różni odszkodowanie od zadośćuczynienia | Kancelaria Adwokacka Jelenia Góra

Czym się różni odszkodowanie od zadośćuczynienia

odszkodowanie i zadoscuczynienie e1660240729727

odszkodowanie i zadoscuczynienie e1660240729727

Różnice: odszkodowanie a zadośćuczynienie

Jako adwokat zajmujący się sprawami o odszkodowanie i zadoscuczynienie, często jestem pytany o różnice pomiędzy tymi dwoma pojęciami.

— Odszkodowanie—

Odszkodowanie jest świadczeniem, które należy się poszkodowanemu z tytułu wyrządzonej mu szkody. Odpowiedzialnym za naprawie szkody może być osoba fizyczna lub też podmiot (osoba prawna), jeżeli z mocy prawa, czy też na podstawie stosownej umowy, odpowiada za szkody wyrządzone przez tę osobę. Przykładem może w tej sytuacji być odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkodę wyrządzona na sutek wypadku samochodowego lub kolizji drogowej przez ubezpieczonego sprawcę.

— Zadośćuczynienie —

Art. 445 § 1. k.c.  W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. 

Najprościej rzecz ujmując, zadośćuczynienie jest to świadczenie mające zrekompensować szkodę niemajątkową, w postaci np. cierpień psychicznych o charakterze wewnętrznym, z tytułu zespół stresu pourazowego, pogorszenia jakości życia, czy widoków na przyszłość. Zadośćuczynienie ma za zadanie złagodzić negatywne przeżycia, takie jak ból czy cierpienie.

Czy roszczenie o zadośćuczynienie można dziedziczyć?

Zadośćuczynienia od sprawcy wypadku lub tez osoby odpowiedzialnej (np. ubezpieczyciela) możemy żądać tylko,  jeżeli przed śmiercią poszkodowanego roszczenie zostało uznane przez osobę, czy też podmiot odpowiedzialny lub tez sprawa została skierowana do sądu jeszcze za życia poszkodowanego.

Upraszczając, prawo do zadośćuczynienia można sprzedać, jeżeli np. firma ubezpieczeniowa jeszcze przed śmiercią poszkodowanego przyznała konkretną kwotę tytułem zadośćuczynienia lub też sprawę skierowano do sądu za życia poszkodowanego.

Na jakie elementy zwraca uwagę sąd rejonowy lub okręgowy w sprawie o zadośćuczynienie?

  • stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego (kalectwo, oszpecenie, ograniczenia ruchowe, ograniczeniach w czynnościach życia codziennego
  • długotrwałość choroby, cierpień, leczenia, rehabilitacji – bolesność zabiegów, dokonywane operacje, leczenie sanatoryjne i szpitalne, okres dochodzenia do sprawności,  stopień cierpień natury fizycznej poszkodowanego, długotrwałość cierpień
  • wiek poszkodowanego
  • płeć poszkodowanego
  • poczucie bezradności życiowej, niekorzystne widoki i możliwości poszkodowanego w przyszłości
  • wpływ wypadku na dotychczasową sytuację zawodową i prywatną


List ta nie jest zamknięta. Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia należy brak pod uwagę dana sytuację i konkretne okoliczności oraz jaki mają one wpływ na stopień cierpień u osoby poszkodowanej.

INNE ARTYKUŁY

Przeczytaj również