Jazda jednośladem po alkoholu. Jakie są konsekwencje?

Jazda jednośladem po alkoholu: konsekwencje kierowania hulajnogą lub rowerem pod wpływem środków odurzających

Jazda hulajnoga lub rowerem pod wpływem

Jazda hulajnoga lub rowerem pod wpływem

Popularyzacja jednośladów elektrycznych

Elektryczne rowery i hulajnogi stają się coraz częściej spotykanym widokiem, zwłaszcza w większych miastach. Te nowoczesne formy transportu stały się ogólnodostępne dzięki rosnącej liczbie sieci wypożyczalni. Wypożyczanie jednośladów na minuty zdobywa na popularności szczególnie wśród młodszych pokoleń.

Nieodpowiednie użytkowanie jednośladów

Niestety, coraz częściej obserwujemy nieodpowiednie korzystanie z tych pojazdów. Wiele osób decyduje się na ich użycie niezgodnie z przepisami, co obejmuje również jazdę pod wpływem środków psychoaktywnych (narkotyków). W tym artykule zastanówmy się nad konsekwencjami jazdy jednośladem po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. Pamiętaj – zawsze warto przemyśleć swoje działania, zanim będzie za późno!

Jazda jednośladem: prawa i obowiązki według przepisów

Prawo reguluje obowiązki i prawa każdego uczestnika ruchu drogowego, a jazda na rowerze lub hulajnodze nie zwalnia z ich przestrzegania. W tym artykule omówimy, co przepisy mówią na temat jazdy jednośladem.

Rower według ustawy Prawo o ruchu drogowym to pojazd o szerokości do 0,9 m, poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. Wymogi wyposażenia roweru obejmują czerwone światło z tyłu (również odblaskowe) i białe (ewentualnie żółte) z przodu, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy oraz co najmniej jeden sprawny hamulec. Rower może być doposażony w silnik elektryczny, jednak musi on być uruchamiany naciskiem na pedały i stanowić jedynie napęd pomocniczy. Moc wyjściowa wspomagania nie może przekraczać 250 W i musi stopniowo spadać do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

Hulajnoga elektryczna to dwuosiowy pojazd napędzany elektrycznie, wyposażony w kierownicę, ale bez siedzenia i pedałów. Jest konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Wymiary e-hulajnogi nie mogą przekraczać 140 cm długości i 90 cm szerokości, a jej waga nie może przekroczyć 30 kg. Hulajnoga musi być wyposażona przynajmniej w jeden hamulec, przednie i tylne oświetlenie, sygnał dźwiękowy, stopkę oraz dane producenta. Prędkość e-hulajnogi na ścieżce rowerowej nie może przekraczać 20 km/h, a na chodniku musi być dostosowana do prędkości pieszych, czyli wynosić około 3-5 km/h.

Zmiany w Kodeksie Drogowym od 21 Września 2022 r.: co nowego dla użytkowników hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego?

Od 21 września 2022 roku obowiązują nowe przepisy Kodeksu drogowego, które wprowadzają istotne zmiany dla użytkowników hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego (UTO). Zobaczmy, co się zmieniło.

Jednym z najważniejszych nowych zapisów jest zakaz jazdy e-hulajnogą po jezdni, jeżeli ograniczenie prędkości na niej wynosi więcej niż 30 km/h. Ta zmiana wprowadza dodatkowe ograniczenia dla użytkowników hulajnóg elektrycznych i ma na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa na drogach.

Nowe przepisy dla użytkowników urządzeń transportu osobistego (UTO)

Zmiany w Kodeksie drogowym dotyczą także użytkowników urządzeń transportu osobistego, takich jak monocykle czy e-deskorolki. Nowe przepisy zakazują jazdy tych urządzeń po każdej jezdni, nawet jeśli jest na niej pas przeznaczony dla rowerów. Zmiana ta wprowadza dodatkowe restrykcje dla użytkowników UTO, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Art. 33a Ustawy o Ruchu Drogowymzasady korzystania z jezdni i chodnika dla kierujących hulajnogą elektryczną

1. Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

2. Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy droga dla pieszych jest usytuowana wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

3. Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się:

1)  ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;

2) przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;

3) jazdy po jezdni, z wyjątkiem korzystania z:

  • a) pasa ruchu dla rowerów,
  • b) przejazdu dla rowerów,
  • c) jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.
Adwokat Piotr Dorniak Jelenia Gora
Adwokat Piotr Dorniak Jelenia Gora – tel. 887 887 995

Kary za jazdę na hulajnodze lub rowerze pod wpływem alkoholu – adwokat Jelenia Góra

Jazda jednośladem po spożyciu alkoholu lub środków odurzających jest surowo karana. Adwokat z Jeleniej Góry przypomina o konsekwencjach, które niesie za sobą łamanie tych przepisów.

Kierowanie hulajnogą elektryczną lub rowerem przez osobę pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem, za które grozi surowa kara. Według art. 87§1a Kodeksu Wykroczeń, jeżeli poziom alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila, kierowca może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tys. zł. lub aresztem. Dodatkowo, może mu grozić sądowy zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne.

Zmiana wysokości mandatów za jazdę po alkoholu

Do końca 2021 roku, kary za jazdę po alkoholu wynosiły od 300 do 500 zł. Z początkiem 2022 roku, wysokość mandatów wzrosła nawet 5-krotnie. Obecnie, za jazdę rowerem lub hulajnogą elektryczną w stanie po użyciu alkoholu (między 0,2 a 0,5 promila) grozi mandat karny w wysokości przynajmniej 1 000 zł.

Kary za pozostałe przewinienia w ruchu drogowym

Kierujący hulajnogą elektryczną, rowerem lub innym UTO, którzy naruszają przepisy dotyczące korzystania z chodników lub dróg dla pieszych, mogą otrzymać mandat w wysokości 200 zł. Zaniechanie korzystania z wyznaczonej drogi dla rowerów wiąże się z karą w wysokości 100 zł, podobnie jak nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

Ciekawostki z Kodeksu Drogowego

Jazda na e-hulajnodze bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy wiąże się z mandatem w wysokości 50 zł. Podobna kara grozi za niewłaściwe parkowanie hulajnogi, zwłaszcza wynajmowanych.

Od 2022 roku, kara za jazdę dwóch osób na jednej hulajnodze elektrycznej wynosi 300 zł. Za przekroczenie prędkości na hulajnodze lub rowerze z napędem elektrycznym na chodniku również grozi kara. Prędkość tych pojazdów na chodniku powinna być zbliżona do prędkości pieszego, co daje ok. 6–7 km/h.


Czy kask jest wymagany podczas jazdy hulajnogą lub rowerem?

Chociaż hulajnogi i rowery są coraz częściej wykorzystywane jako środki transportu, wiele osób zastanawia się, czy wymagane jest noszenie kasku podczas jazdy na tych jednośladach. Odpowiedź na to pytanie może być dla wielu zaskakująca.

Prawo a obowiązek noszenia kasku

Pomimo powszechnego przekonania, że noszenie kasku jest obowiązkowe podczas jazdy rowerem czy hulajnogą, prawo nie nakłada takiego wymogu. Niezależnie od tego, czy jednoślad jest wyposażony w napęd elektryczny, czy nie, kierujący nie musi nosić kasku.

Kask dla bezpieczeństwa

Mimo braku prawnego obowiązku, noszenie kasku jest gorąco zalecane. Kask skutecznie chroni głowę w razie upadku i może zapobiec poważnym urazom. Wielu użytkowników jednośladów decyduje się na jego noszenie dla własnego bezpieczeństwa.

Choć obowiązek noszenia kasku nie jest zapisany w prawie, warto zainwestować w ten element ochrony. Pamiętaj, że bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze, niezależnie od używanego środka transportu.


Jakie uprawnienia wymagane są do kierowania hulajnogą lub rowerem z napędem elektrycznym?

Jeżeli zastanawiasz się, jakie uprawnienia są niezbędne do kierowania hulajnogą lub rowerem z napędem elektrycznym, odpowiedź jest zależna od wieku użytkownika. W Polsce, regulacje dotyczące tych jednośladów różnią się w zależności od wieku osoby kierującej pojazdem.

Karta rowerowa lub prawo Jazdy – uprawnienia dla młodzieży

Przed osiągnięciem pełnoletności, czyli ukończeniem 18 roku życia, do jazdy hulajnogą elektryczną czy rowerem z napędem elektrycznym wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Właściwe kategorie prawo jazdy to AM, A1, B1 lub T.

Brak wymagań dla pełnoletnich

Osoby, które ukończyły 18 lat, nie muszą posiadać żadnych specjalnych uprawnień do kierowania hulajnogą czy rowerem elektrycznym. Przepisy nie wymagają od nich posiadania karty rowerowej czy prawa jazdy.

Ograniczenia dla dzieci

W przypadku dzieci poniżej 10 roku życia, przepisy są bardziej restrykcyjne. Zabraniają one kierowania tymi pojazdami, chyba że dziecko znajduje się w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.

Pamiętaj, że przestrzeganie przepisów drogowych jest kluczowe dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Bez względu na to, czy jesteś kierowcą, rowerzystą czy pieszym, zawsze przestrzegaj zasad i dbaj o swoje bezpieczeństwo.

Mandat za jazdę hulajnogą lub rowerem bez uprawnień?

Podczas poruszania się po drogach publicznych na hulajnodze lub rowerze, ważne jest, aby być świadomym obowiązujących przepisów i konsekwencji ich nieprzestrzegania. Czy istnieje ryzyko mandatu za jazdę bez odpowiednich uprawnień? Odpowiedź jest zależna od wieku kierującego i specyfiki jego sytuacji.

Mandat dla osób powyżej 17 roku życia

Rower lub hulajnoga, zgodnie z przepisami prawa, nie jest pojazdem mechanicznym. Niemniej jednak, kierowanie takim pojazdem na drodze publicznej albo w strefie zamieszkania lub ruchu przez osobę, która nie posiada do tego uprawnień, może skończyć się mandatem. W przypadku osób, które mają powyżej 17 lat, ale nie ukończyły 18, mandat wyniesie 200 zł.

Postępowanie przed sądem rodzinnym dla młodszych osób

Osoby poniżej 17 roku życia, które zdecydują się na jazdę bez odpowiednich uprawnień, narażają się na postępowanie przed sądem rodzinnym. Zdecydowanie częściej jednak taka sytuacja skończy się jedynie na upomnieniu. Mimo to, warto pamiętać, że Kodeks Wykroczeń za to przewinienie przewiduje karę nagany lub grzywny do 1500 zł.

Ważne jest, aby zawsze przestrzegać przepisów ruchu drogowego, nie tylko ze względu na możliwość nałożenia mandatu, ale przede wszystkim dla własnego bezpieczeństwa oraz innych uczestników ruchu.

Jazda pod wpływem alkoholu 2023 – adwokat Jelenia Góra

Zasady dotyczące jazdy pod wpływem alkoholu są jasne i bezwzględne. To jednak nie oznacza, że w przypadku podejrzeń o złamanie tych przepisów nie warto skorzystać z pomocy prawnika. Szczególnie, gdy mamy wątpliwości, czy kontrola trzeźwości została przeprowadzona prawidłowo, lub gdy straciliśmy prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu.

Pomoc prawna – Adwokat Jelenia Góra

W naszej kancelarii adwokackiej w Jeleniej Górze specjalizujemy się w prawie karnym oferując pomoc prawną w zakresie odzyskania prawa jazdy, które zostało zatrzymane za jazdę pod wpływem alkoholu samochodem bądź innym pojazdem. Jeżeli znajdujesz się w takiej sytuacji, nie wahaj się z nami skontaktować. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz porady, skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej. Nasz zespół adwokatów jest do Twojej dyspozycji, aby udzielić Ci profesjonalnej porady i pomocy. Pamiętaj, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach zawsze warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.


Potrzebujesz pomocy adwokata?