Formalne rozstanie małżonków pociąga za sobą różne konsekwencje prawne i życiowe. Przekładają się one także na relacje z najmłodszym członkiem rodziny. Jak może wyglądać kontakt z dzieckiem po rozwodzie? Jako prawnik świadczący porady m.in. w zakresie prawa rodzinnego, tłumaczę klientom, co regulują w tym temacie przepisy. Przedstawiam klientom możliwe warianty. Kodeks rodzinny dopuszcza bowiem różne opcje utrzymywania relacji rodzinnych.

Od czego zależy prawo do utrzymywania kontaktów z dziećmi. W jakiej sytuacji mogą one zostać ograniczone?

Kontakt z dzieckiem po rozwodzie prawnik

Co oznacza prawo do kontaktów z dzieckiem?

Przede wszystkim nie jest ono tożsame z władzą rodzicielską ze względu na to, że sąd orzeka o każdym z nich w osobnym wyroku. To z kolei oznacza to, że nawet jeśli zostanie ona ograniczona lub całkowicie odebrana, to rodzic nadal będzie miał prawo do kontaktów z dzieckiem po rozwodzie na określonych warunkach. W zależności od decyzji sądowej może ono dotyczyć możliwości:

  • przebywania w towarzystwie dziecka – np. poprzez spotkania, odwiedzanie go w domu czy zabieranie go poza miejsce zamieszkania,
  • porozumiewania się bezpośredniego lub pośredniego (czyli za pośrednictwem telefonu, korespondencji albo innych środków umożliwiających komunikację na odległość).

Chodzi więc o to, aby po rozwodzie dany małżonek wywiązywał się ze swojego obowiązku rodzicielskiego bez utrudniania tego przez drugą stronę.

Z reguły sprawa uregulowania bezpośrednich kontaktów z dzieckiem najczęściej dotyczy tego z małżonków, z którym ono nie będzie mieszkać. Prawnik może udzielić niezbędnej pomocy, dbając zarówno o zabezpieczenie praw najmłodszego członka rodziny, jak i o interesy rodzica.

Co określa wyrok w zakresie spotykania się z dzieckiem?

Zanim zapadnie stosowne orzeczenie, toczy się osobne postępowanie w przedmiotowej sprawie. Prawnik może wówczas pomóc przygotować odpowiedni wniosek, a złożyć go ma prawo nie tylko rodzic, ale też np. dziadek. W zależności od sytuacji sąd może zdecydować, że rodzic będzie widywał się z małoletnim przez wszystkie dni robocze w tygodniu. Często podaje też określone dni i godzinowy przedział czasowy tak, aby spotkania nie naruszały obowiązku szkolnego ucznia.

Inna możliwa forma kontaktów z dzieckiem po rozwodzie dotyczy dni wolnych. Z reguły ma to miejsce co drugi tydzień, podczas którego spędza ono weekend rodzicem, z którym nie mieszka na co dzień.

Ponadto w wyroku sądowym określa się też, z kim będzie podczas:

  • Wielkanocy,
  • Bożego Narodzenia,
  • wakacji,
  • przerw świątecznych.

Te kwestie również można omówić wcześniej z prawnikiem.

Kiedy sąd może ograniczyć nasze kontakty z dzieckiem?

Istnieje szereg sytuacji, w których mogą one zostać ograniczone lub całkowicie zabronione. Taki proceder dotyczy okoliczności, w których kontakty rodzica z dzieckiem po rozwodzie mogłyby mieć negatywny wpływ na dobro tego ostatniego. Wówczas ich spotkania mogą odbywać się np. wyłącznie pod nadzorem drugiego z małżonków lub opiekunów, kuratora sądowego albo innej osoby wyznaczonej przez sąd.

Ponadto ten organ może zadecydować o tym, że kontakt zostanie ograniczony do określonych metod komunikacji na odległość albo całkowicie go zakaże.

Pomoc prawnika może więc polegać m.in. na doradztwie oraz przygotowaniu stosownych pism. Ponadto adwokat na zlecenie klienta reprezentuje go w postępowaniu sądowym dotyczącym ustanowienia kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.