Rozwód, podział spadku, prowadzenie działalności gospodarczej, zawarcie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości i wiele innych kwestii można omówić w kancelarii adwokackiej. Kwestie regulowane przez prawo cywilne, rodzinne, karne, gospodarcze czy spadkowe mogą nastręczać czasami różnych wątpliwości natury prawnej. Jako adwokat umożliwiam ich wyjaśnienie klientom prywatnym oraz biznesowym ze Złotoryi i okolic. Świadczone przeze mnie usługi prawnicze poza poradami obejmują także inny zakres czynności podejmowanych w interesie klienta.

Adwokat Złotoryja, prawnik, usługi prawnicze

Jakie usługi prawnicze może zaoferować adwokat?

Prowadzona przeze mnie kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw na każdym etapie postępowania. Prawnik, poza świadczeniem doradztwa z zakresu prawa cywilnego, odszkodowań itp. kwestii, wykonuje szereg innych usług prawniczych. Będąc adwokatem, m.in.:

  • sporządzam i analizuję różnego rodzaju dokumenty procesowe,

  • przygotowuję opinie prawne,

  • reprezentuję klientów przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami.

Bez względu na to, czy podejmuję się postępowania o odszkodowanie, rozwód, spadek, podział majątku lub innego regulowanego przez prawo cywilne itd., jako adwokat jestem zobowiązany do zachowania w tajemnicy powierzonych mi informacji.

W jakim zakresie kancelaria pomaga w sprawach cywilnych?

Jest to bardzo szeroka dziedzina i porządkuje wiele tematów, z jakimi Państwo spotykają się na co dzień. Prawo cywilne obejmuje np. sprawy związane z dochodzeniem roszczeń pieniężnych, zabezpieczeniem wierzytelności czy windykacją należności. Reguluje ono też kwestie związane z najmem, eksmisją czy zniesieniem współwłasności. Z usług świadczonych przez prawnika można skorzystać także w przypadku zweryfikowania lub przygotowania umowy:

  • kupna-sprzedaży,

  • o dzieło,

  • zlecenia.

Należy to zrobić, aby jej treść była zgodna z obowiązującymi przepisami. Ponadto adwokat reprezentuje klientów przed sądem w sprawach regulowanych przez prawo cywilne.

Na czym polega wsparcie prawnika w sprawach o odszkodowania?

Osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych albo w pracy przysługuje rekompensata m.in. z tytułu uszkodzenia ciała czy za poniesione straty materialne. Świadczone przez moją kancelarię usługi prawnicze dla klientów ze Złotoryi obejmują wsparcie adwokata na każdym etapie postępowania toczącego się przeciwko firmom wypłacającym odszkodowania. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa prawnik może wykonać różnego rodzaju czynności. Pomoc z jego strony polega wówczas na:

  • podejmowaniu negocjacji z firmą ubezpieczeniową,

  • złożeniu odwołania od niekorzystnych decyzji ubezpieczyciela,

  • prowadzeniu sprawy przed sądem aż do wydania wyroku oraz jego ewentualnemu zaskarżeniu.

Adwokat w ramach realizowanych usług prawniczych występuje w umieniu mocodawcy w postępowaniach zarówno o odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie. Wcześniej zapoznaje się ze zgromadzoną przez klienta dokumentacją, przedstawia mu najkorzystniejsze rozwiązanie, a po jego akceptacji opracowuje strategię działania podczas procesu. Po uzyskaniu stosownej wiedzy prawnik jest zobowiązany poinformować klienta, czy jego sprawa nadaje się do tego, aby ją rozstrzygać na drodze sądowej.

Moja kancelaria podejmuje się prowadzenia postępowań z zakresu prawa cywilnego zlecanych przez klientów ze Złotoryi, a toczących się na terenie całego kraju.