Kancelaria prawa gospodarczego Jelenia Góra

Sprawy z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego dotyczą stosunków prawnych między przedsiębiorcami w ramach prowadzonej działalności biznesowej. Kancelaria adwokata Piotra Dorniaka oferuje kompleksową obsługę działalności przedsiębiorców działających w różnych formach prawnych (spółka, fundacja, j.d.g.) w zakresie bieżącego doradztwa prawnego, przygotowania i opiniowania projektów umów, kontraktów, negocjacji z kontrahentami, prowadzenia sporów i spraw sądowych.

Prowadzimy skuteczne odzyskiwanie należności, zarówno w formie negocjacji z dłużnikami, jak również w toku procesu sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.

Współpracujemy ze specjalistami z zakresu podatków oraz prawa gospodarczego i administracyjnego. Zapewniamy pomoc w trakcie wyboru właściwej formy opodatkowania, jak również procedury optymalizacji podatkowej. Świadczymy pomoc w trakcie postępowań przed organami skarbowymi, głównie Urzędem Skarbowym w Jeleniej Górze.

Adwokaci i radcowie prawni – specjaliści z zakresu prawa gospodarczego z Jeleniej Góry

Prowadzimy postępowania mające na celu zakończenie działalności gospodarczej  w formie spółek, czy jednoosobowej działalności gospodarczej (j.d.g). Przedmiotem naszego działania jest również upadłość konsumencka.

Postępowanie sądowe pomiędzy przedsiębiorcami jest bardzo sformalizowane. Dla należytej obrony sowich interesów storna powinna być dobrze przygotowano zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym.

Brak znajomości obowiązujących przepisów z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego, w szczególność procedury cywilnej, może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami finansowymi. Dlatego też zachęcam do skorzystania z pomocy fachowego pełnomocnika będącego adwokatem.

Kancelaria prawa gospodarczego – zakres usług

Moja kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców. Swoją ofertę kieruję zarówno do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i do wspólników spółek handlowych. Jestem doświadczonym adwokatem z wieloletnim stażem pracy, przed którym prawo administracyjne i gospodarcze nie ma żadnych tajemnic. Dlatego z mojej strony mogą Państwo liczyć na rzetelną pomoc w sporach sądowych i pozasądowych z klientami i kontrahentami. Na życzenie konsumenta podejmuję się prowadzenia negocjacji z prawnikami podmiotu biorącego udział w sprawie, dążąc do znalezienia kompromisowych rozwiązań oraz polubownego rozwiązania problemów. Biorę też na siebie odpowiedzialność za sporządzanie projektów różnego rodzaju umów i pism procesowych oraz opiniowanie istniejących już dokumentów. W razie potrzeby udzielam klientom profesjonalnych porad prawnych dotyczących np. faktycznej opłacalności podpisywania danego kontraktu w takim kształcie, w jakim został on przygotowany przez adwokatów drugiej strony postępowania sądowego. Usługi konsultingowe świadczę nie tylko osobiście w kancelarii. W razie konieczności umawiam się na spotkanie z konsumentem w wybranym przez niego miejscu. Można się także ze mną skontaktować telefonicznie lub mailowo.

Obowiązujące prawo administracyjne i gospodarcze umożliwia mi także podejmowanie się czynności związanych z zastępstwem procesowym. Na Państwa życzenie zajmę się reprezentacją interesów firmy zarówno przed organami administracji publicznej, jak i organami sądowymi wszystkich instancji (także przed Sądem Najwyższym).

Klient sam decyduje o zakresie naszej współpracy. Oferuję zarówno doraźną pomoc prawniczą w określonych sytuacjach, jak i stałą obsługę prawną. W tym drugim przypadku dochodzi do podpisania obustronnej umowy określającej warunki kooperacji oraz czas jej trwania. Wszystko odbywa się na podstawie zasad ustalonych w stosownych przepisach prawa gospodarczego i administracyjnego.

Zobacz też: