Zdrada, niezgodność charakterów, niedobór seksualny, zaniedbywanie współmałżonka lub dzieci, uzależnienie – to kilka przykładowych przyczyn, z jakich dochodzi do rozpadu małżeństw. W mojej kancelarii specjalizuję się m.in. w prawie rodzinnym, oferując szeroki zakres usług. Jaką rolę może pełnić adwokat w sprawie o rozwód? Czy są okoliczności, w jakich sąd może go nie orzec? Na jakim etapie warto skorzystać z pomocy prawnika?

Sprawy rozwodowe prawnik

Rozwód – od czego zacząć?

Decyzja o tym, aby formalnie zakończyć związek małżeński, należy do najtrudniejszych. Od czego zacząć wytoczenie powództwa o rozwód? Jak przebiega sprawa rozwodowa? Prawnik jest osobą, która może odpowiedzieć na te pytania oraz zarekomendować dopuszczalne prawem rozwiązania. Rolą adwokata jest także wyjaśnienie, jakie mogą być konsekwencje orzeczenia wydanego przez sąd, oraz pomoc m.in. w kwestii podziału opieki nad dziećmi, majątku czy alimentów.

Jedną z pierwszych czynności, którą należy wykonać, aby rozpocząć stosowną procedurę, jest napisanie pozwu rozwodowego. Jako adwokat rodzinny służę wsparcie przy jego sporządzeniu oraz zebraniu wszystkich niezbędnych załączników, do których należą m.in.:

 • odpisy aktów: małżeństwa oraz urodzenia dzieci,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach,
 • odpis majątkowej umowy małżeńskiej – jeśli była zawierana.

Gdy powód wnosi sprawę o rozwód z orzekaniem o winie, do pozwu dołącza także zgromadzone dowody, które wcześniej może skonsultować z prawnikiem.

Czego można domagać się w pozwie rozwodowym?

To pismo, w którym dana osoba ma możliwość domagać się rozstrzygnięcia różnych kwestii związanych z rozpadem małżeństwa. Można je też wcześniej skonsultować z adwokatem rodzinnym. W pozwie mogą być poruszone takie zagadnienia, jak np.:

 • wskazanie, że ewentualna wina rozkładu pożycia małżeńskiego leży po stronie współmałżonka,
 • określenie zakresu władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem lub dziećmi,
 • podział wspólnego mieszkania oraz innego majątku.

Poza przygotowaniem tego dokumentu przez prawnika, klient może również zadecydować o tym, żeby w sprawie o rozwód reprezentował go adwokat rodzinny. Mając takie uprawnienia, mogę wówczas zaproponować strategię działania, którą zaakceptuje mocodawca.

Kiedy może nastąpić rozwód?

Aby sąd wydał stosowne orzeczenie, między małżonkami musi nastąpić zupełny i trwały rozkład pożycia. Oznacza to, że zerwane zostały więzi:

 • duchowa,
 • fizyczna,
 • gospodarcza.

To jednak nie wszystkie przesłanki, które powinny zostać spełnione w sprawie rozwodowej. Sąd może nie orzec rozwodu w trzech sytuacjach:

 • jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
 • byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
 • gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia – chyba że druga strona wyrazi zgodę na zakończenie małżeństwa albo odmowa jego zgody na to jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Dlatego przed wydaniem wyroku organ ten bada sytuację rodzinną rozstających się stron w postępowaniu dowodowym. Może też w tym celu powołać np. biegłych.

Warto wziąć pod uwagę, że podczas współpracy z prawnikiem ważna będzie szczerość i otwartość nawet w bardzo intymnych i delikatnych kwestiach. Adwokat rodzinny w sprawie o rozwód zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich powierzonych mu informacji.