Sprawy o zapłatę i windykacja

W stosunkach cywilnoprawnych bardzo często zdarza się, że dłużnik nie reguluje swojego zobowiązania. Taka sytuacja spotyka zarówno firmy jak też osoby fizyczne i, co smutne, jest powszechna w niektórych sektorach gospodarki. Do rozwiązania problemu nierzadko potrzebny jest doświadczony pełnomocnik sądowy, który przyspieszy cały proces. Kancelaria Adwokacka w Jeleniej Górze oferuje profesjonalną pomoc windykacyjną i ułatwia odzyskanie należności.

Windykacja Jelenia Góra

Gdy spotka Cię sytuacja, w której dłużnik nie reguluje całości lub części swojego świadczenia, np. nie płaci za wystawioną przez Ciebie fakturę, pierwszym krokiem będzie wezwanie dłużnika do niezwłocznej zapłaty należności wraz z odsetkami. Przed wszczęciem sporu sądowego musimy dać dłużnikowi możliwość uregulowania swojego zobowiązania i nie wynika to tylko z przyczyn praktycznych – przepisy procedury cywilnej wymagają, aby przed wszczęciem sprawy o zapłatę, podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu, a jednym z możliwych sposobów podjęcia takiej próby jest właśnie wezwanie do zapłaty.

Windykacja sądowa - bezpieczniej z Adwokatem

Windykacja sądowa to kolejny etap dochodzenia nieuregulowanej należności. Jeżeli dłużnik, po wezwaniu do zapłaty lub zawezwaniu do próby ugodowej nie reguluje przysługującej Ci wierzytelności, konieczne staje się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Sprawy o zapłatę, zwłaszcza te, które toczą się między przedsiębiorcami, są bardzo formalne i nawet małe niedopatrzenie może skutkować poważnymi konsekwencjami, włącznie z oddaleniem powództwa i obciążeniem Ciebie jako strony przegrywającej proces kosztami sądowymi. Aby uchronić się przed ryzykami, jakie niesie ze sobą udział w procesie sądowym oraz usprawnić przebieg postępowania i, w wielu wypadkach, znacznie je przyspieszyć, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika procesowego. Jako adwokat zapewnię wsparcie na każdym etapie sprawy i dołożę wszelkich starań, by windykacja była skuteczna. Zadbam również o skompletowanie dokumentacji i złożenie niezbędnych wniosków.

Sprawy o zapłatę - windykacja Jelenia Góra

Posiadanie niezaspokojonej wierzytelności, której dłużnik nie reguluje nawet po wezwaniu do zapłaty, prowadzi do skierowania sprawy na drogę sądową. Zarówno prośba o spłacenie długu, jak i samo postępowanie wymagają precyzyjnie stworzonych wniosków. Mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic, którzy poszukują wsparcia w zakresie windykacji, mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej mojej Kancelarii Adwokackiej. Klientom zapewniam rzetelność i terminowość. Każda sytuacja jest przeze mnie wnikliwie analizowana. Dokładam wszelkich starań, by prowadzone sprawy zakończyły się w możliwie najkrótszym czasie.

Świadczę kompleksowe usługi w zakresie windykacji, zapewniając wsparcie jednostkom indywidualnym oraz firmom. Rozwiązuję problem od samego początku aż do końca, uwalniając Klienta od nadmiernych formalności. Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Dorniak prowadzi sprawy o zapłatę oraz wspiera przedsiębiorców i osoby fizyczne w odzyskiwaniu przysługujących im należności, zarówno poprzez działania polubowne, udział w negocjacjach z dłużnikiem, czyli tzw. windykację przedsądową, jak i na etapie postępowania sądowego. Działając w Twoim imieniu, mogę przygotować profesjonalne wezwanie do zapłaty, pozew oraz inne pisma w toku postępowania sądowego oraz zapewnić Ci fachową reprezentację podczas rozprawy sądowej. W celu uzyskania bliższych informacji zapraszam do kontaktu i wizyty w biurze Kancelarii Adwokackiej w Jeleniej Górze.