W kancelarii pomagam m.in. w kwestiach związanych ze spadkami. Jako prawnik prowadzę sprawy dotyczące zachowku, świadcząc pomoc zarówno na rzecz klientów starających się o niego, jak i tych, przeciwko którym skierowano niesłuszne roszczenia w tym zakresie. Zgodnie bowiem z przepisami, każdy może rozdysponować swoją własność według własnego uznania. Oznacza to, że spadkodawca poprzez sporządzony testament może swobodnie określić udziały każdego ze spadkobierców. Zgodnie jednak z obowiązującymi przepisami, prawo to podlega pewnym ograniczeniom – zabezpieczając w ten sposób część masy spadkowej dla najbliższych członków rodziny. Jak jeszcze może pomóc prawnik w sprawach spadkowych?

Sprawy dotyczące zachowku prawnik

Co to jest zachowek?

Stanowi on formę ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy i dotyczy majątku, jaki powinni otrzymać oni od zmarłego za jego życia lub po jego śmierci. Jeśli jednak z różnych względów postanowił on przekazać go innym osobom, wówczas prawowici spadkobiercy mają prawo ubiegać się o zachowek. Jako prawnik specjalizujący się w tych sprawach tłumaczę klientom, na czym polega wówczas procedura i – jeśli sobie tego zażyczą – mogę sprawdzić, czy spełniają określone w przepisach wymogi, aby ją rozpocząć.

Komu przysługuje zachowek?

W sytuacji, gdy spadkodawca nie ujął najbliższej rodziny w testamencie, jej członkowie mają prawo ubiegać się o zachowek stanowiący 1/2 tego, co dana osoba by otrzymała, gdyby dziedziczyła ustawowo. Oznacza to, że w pierwszej kolejności prawo to należy się dzieciom i małżonkowi spadkodawcy. Istnieją jednak szczególne wyjątki od tej zasady, co jako prawnik od spraw o zachowek wyjaśniam klientom. Jedną z nich jest np. orzeczenie rozwodu, które wyłącza byłego partnera życiowego z grona spadkobierców ustawowych.

Warto jeszcze wspomnieć, że jeżeli uprawniony do majątku zmarłego jest trwale niezdolny do pracy bądź małoletni, wówczas przysługuje mu 2/3 wartości udziału spadkowego.

W jaki sposób może pomóc prawnik w sprawach o zachowek?

Po pierwsze – udzielam porad prawnych we wszystkich kwestiach związanych ze spadkami. Podejmuję się również prowadzenia spraw dotyczących zachowku w sytuacji, gdy np. po otwarciu testamentu okazuje się, że dana osoba – mimo iż należy do grona najbliższej rodziny spadkodawcy – nie została ujęta w podziale jego majątku. Wówczas rolą prawnika jest:

  • w imieniu klienta wystosowanie wezwania do zapłaty od osób, które otrzymały spadek,
  • złożenie pozwu do sądu przeciwko powyższym – w sytuacji, gdy wcześniejsza opcja nie przyniesie skutku oraz reprezentowanie mocodawcy w procesie.

Biorąc pod uwagę, że niektóre sprawy udaje się załatwić polubownie, warto rozważyć podjęcie stosownych rozmów z innymi członkami rodziny w zakresie dobrowolnego wypłacenia należnej kwoty tytułem zachowku.

W związku więc z tym, że nie każdemu przysługuje prawo do majątku po spadkodawcy, można zasięgnąć porady prawnika dotyczącej zasadności ubiegania się o niego. Na podstawie informacji przekazanych podczas rozmowy oraz przedstawionych dokumentów mam możliwość oceny sytuacji i obowiązek zarekomendowania klientowi rozwiązań zgodnych z prawem cywilnym. Zanim więc sprawa trafi do sądu, warto przeanalizować, jakie są szanse na jej powodzenie.