Na co dzień specjalizuję się w różnych dziedzinach prawa. Prowadzona przeze mnie kancelaria adwokacka oferuje pomoc klientom z Lwówka Śląskiego i okolic m.in. w sprawach karnych, cywilnych, spadkowych, rodzinnych, o odszkodowanie. Od klienta zależy, na jaki zakres realizowanych przeze mnie czynności się zdecyduje – omawiamy tę kwestię zawsze indywidualnie. Z pomocy adwokata można bowiem skorzystać, uzyskując poradę prawną, lub powierzyć mu pełnomocnictwo, które upoważnia do występowania w imieniu mocodawcy w postępowaniach toczących się przed różnymi instytucjami czy sądami.

Kancelaria adwokacka Lwówek Śląski

Jako adwokat w ramach usług świadczonych na rzecz osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych proponuję np.:

  • porady,

  • przygotowywanie i analizę różnego rodzaju dokumentów: pism procesowych, zażaleń, apelacji,

  • sporządzanie opinii prawnych,

  • reprezentację mocodawców przed sądami, organami egzekucyjnymi i innymi powołanymi do rozwiązywania sporów.

W jaki sposób może pomóc adwokat?

Nieznajomość przepisów nie zwalnia nikogo z ich przestrzegania. Gdy więc pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości natury prawnej, można je skonsultować z adwokatem. Moją rolą jest wówczas przeanalizowanie problemu, z jakim do kancelarii adwokackiej przyszedł klient, pod kątem obowiązujących regulacji i zarekomendowanie możliwych rozwiązań. Celem porady jest więc dostarczenie osobie pytającej wszystkich informacji ze strony prawnej, które związane są z określoną sytuacją, przed podjęciem przez nią kolejnych kroków.

Jestem zobowiązany do tego, aby zawsze zgodnie z prawem działać w interesie klienta, który korzysta z mojej pomocy. Dlatego w kancelarii adwokackiej wspólnie omawiamy strategię postepowania, w tym m.in. linię obrony czy kwestię dowodów, jakie będą potrzebne w danej sprawie.

Jako adwokat zachowuję pełną dyskrecję w zakresie powierzanych mi przez Państwa informacji. W mojej kancelarii adwokackiej pomagam klientom z Lwówka Śląskiego nie tylko w sporach prowadzonych na drodze sądowej. Dzięki świadczonemu przeze mnie doradztwu prawnemu możliwe jest również rozwiązywanie bieżących problemów polubownie. Nie wszystkie sprawy muszą bowiem trafić na wokandę.