Świadczę pomoc dla klientów indywidualnych oraz firmowych. Prowadzona przeze mnie kancelaria adwokacka wspiera osoby prywatne oraz prowadzące działalność gospodarczą na terenie Świdnicy i okolic. Oferowane przeze mnie usługi prawnicze obejmują m.in. upadłość konsumencką. Jako adwokat wspieram swoich klientów poprzez udzielanie porad prawnych czy analizę różnego rodzaju dokumentów.

Zakres czynności świadczonych przeze mnie jako prawnika jest zawsze indywidualnie ustalany z daną osobą. Wsparcie dotyczy regulowanych przez prawo spraw:

  • karnych – m.in. jazdy pod wpływem alkoholu, oszustw, kradzieży, dozoru elektronicznego,

  • cywilnych – np. umowy sprzedaży, o dzieło, najmu, dzierżawy, zniesienia współwłasności,

  • spadkowych – nabycia i działu spadku, podważenia testamentu itp.,

  • rodzinnych – rozwodu, separacji, podziału majątku, alimentów, rozdzielności majątkowej, uregulowania kontaktów z dziećmi i innych.

Jakie usługi prawnicze oferuje kancelaria?

W związku ze specjalizacją w różnych dziedzinach prawa proponowana przeze mnie obsługa może mieć różny wymiar. Będąc adwokatem, w ramach realizowanych usług prawniczych m.in.:

  • udzielam porad,

  • sporządzam opinie prawne,

  • opracowuję i analizuję projekty umów oraz innych dokumentów,

  • występuję w imieniu klientów przed sądem oraz urzędami.

Jest wiele życiowych sytuacji, w których – przed podjęciem określonych działań – może pomóc prawnik. Przykładem jest chociażby upadłość konsumencka, która umożliwia prawne rozwiązanie kwestii rosnącego zadłużenia albo podjęcie decyzji o tym, aby wziąć rozwód. Jako adwokat służę wsparciem – od doradztwa i przygotowania odpowiednich dokumentów oraz strategii aż po reprezentację Państwa w procesie sądowym.

Czym są porady prawne?

Mogą ich udzielać osoby takie jak ja, czyli z odpowiednim wykształceniem. Prowadzona przeze mnie kancelaria adwokacka świadczy porady prawne w zakresie różnych dziedzin. Mają one na celu odpowiedzenie na pytania osób, które chcą się poradzić w problematycznej kwestii. Rolą adwokata jest wówczas wyjaśnienie, jak dany temat wygląda od strony obowiązujących przepisów i przedstawienie dostępnych rozwiązań oraz rekomendacja wybranej opcji. Oferowana pomoc prawnika obejmuje także przeanalizowanie Państwa sytuacji przed podjęciem konkretnych działań związanych np. z procesem.

W kancelarii adwokackiej udzielam porad prawnych w zakresie m.in. rozwodu, a także innych spraw rodzinnych, karnych czy cywilnych oraz upadłości konsumenckiej.

Jak może pomóc kancelaria adwokacka?

Wszystko zależy od problemu, z jakim Państwo się w niej zjawią. Niektóre kwestie można rozwiązać np. poprzez poradę prawną i analizę dokumentów, udzielając wyjaśnienia do konkretnej instytucji. Są jednak i takie, które wymagają od adwokata podjęcia innych czynności związanych z koniecznością rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

W ramach świadczonych usług prawniczych reprezentuję klientów na każdym etapie postępowania. Bez względu na to, czy dotyczy ono upadłości konsumenckiej, przestępstw karnych, rozwodu lub innych kwestii, jako prawnika obowiązuje mnie zawsze działanie w interesie mocodawcy. Jestem też zobligowany do przestrzegania tajemnicy zawodowej, co oznacza, że moja kancelaria adwokacka zapewnia dyskrecję i poufność wszystkim osobom i podmiotom ze Świdnicy i okolic, które skorzystają z jej usług.