Prawo spadkowe i dziedziczenie – adwokat Jelenia Góra

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Dorniak w Jeleniej Górze specjalizuje się w prowadzeniu postępowań z zakresu prawa spadkowego.

Wraz ze śmiercią bliskiej nam osoby konieczne staje się uregulowanie spraw dotyczących podziału majątku spadkowego. Najczęściej w jego skład wchodzą aktywa, które należy rozdzielić pomiędzy spadkobierców, lecz niejednokrotnie zmarły pozostawia po sobie spuściznę w postaci długów.

Adwokat od spraw spadkowych Jelenia Góra

Zarówno w sytuacji, kiedy chcemy ustalić krąg spadkobierców, jak i rozdysponować spadek, jak również, kiedy zmuszeni jesteśmy podjąć działania mające uchronić nas przed odziedziczeniem długów, konieczna jest pomoc adwokata. Adwokat Piotr Dorniak z miasta Jelenia Góra prowadzi sprawy spadkowe, obejmujące m.in. o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, sprawy o zachowek, sprawy dotyczące testamentu, czy dotyczące wydziedziczenia. Oferuje kompleksowe wsparcie w trakcie całego procesu, regulowanego przez prawo spadkowe.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, rozumiejąc, iż sprawy spadkowe bardzo często obejmują swoim zasięgiem delikatne sfery życia prywatnego.

Nasz specjalizacja w zakresie prawa spadkowego obejmuje w szczególności:

 1. wybór formy rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci i treści testamentu;
 2. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku (w tym dziedziczenia gospodarstw rolnych);
 3. sprawy o zachowek;
 4. sprawy o dział spadku;
 5. sprawy o stwierdzenie nieważności testamentu;
 6. sprawy dotyczące odrzucenia spadku;
 7. sprawy o uchylenie się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku;
 8. sprawy o wydziedziczenie lub dotyczące niegodności dziedziczenia;
 9. sprawy dotyczące pomocy w przypadku długów spadkowych.

Prawo spadkowe – w czym może pomóc adwokat?

Obszerne przepisy prawa spadkowego reguluje problematykę dziedziczenia po osobie zmarłej, dając jednak możliwość bardzo elastycznego dysponowania majątkiem na wypadek śmierci. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn chciałbyś uregulować swoje sprawy majątkowe w sposób odmienny od domyślnego schematu dziedziczenia określonego w Kodeksie Cywilnym, mogę udzielić Ci fachowej pomocy i porady prawnej, dzięki której będziesz mógł świadomie podjąć decyzje majątkowe dotyczące spadku.

Problematyka prawa spadkowego, dziedziczenia i podziału majątku ma doniosłe znaczenie w szczególności dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jeśli prowadzisz firmę, powinieneś dowiedzieć się, jak zabezpieczyć Twój dorobek w sytuacji Twojej śmierci i jak ułatwić dalsze funkcjonowanie firmy pod zarządem Twoich spadkobierców. Może w tym pomóc działająca w Jeleniej Górze kancelaria adwokacka Piotra Dorniaka.

Pozostawienie mienia przez zmarłego nierzadko wzbudza różne kwestie sporne między osobami do niego uprawnionymi. Każda sprawa spadkowa jest inna – dlatego prawnik może być osobą, z którą możesz ją przeanalizować, zanim podejmiesz określone kroki prawne. Jako adwokat udzielam porad w wielu kwestiach, które są z nią związane. Dowiesz się zarówno, czym jest sam spadek, jak i o co chodzi z kwestią jego otwarcia, nabycia, przyjęcia bądź odrzucenia oraz o czym się różni dziedziczenie ustawowe od testamentowego i w jakich sytuacjach można się go zrzec.

Niektóre prowadzone przeze mnie sprawy spadkowe dotyczą też np. wydziedziczenia. Prawnik może też Ci wytłumaczyć różnice między testamentem:

 • zwykłym,
 • alograficznym,
 • ustnym,
 • wojskowym,
 • podróżnym,
 • notarialnym.

Dlaczego ten dokument jest tak ważny? Ponieważ w praktyce z reguły ułatwia rozdysponowanie majątku po śmierci spadkodawcy.

Przygotowanie testamentu pod okiem doświadczonego w sprawach spadkowych i kwestiach podziału majątku adwokata pozwala na sprawne przekazanie dobytku określonym osobom. Prawidłowo sporządzony testament skutecznie blokuje dziedziczenie ustawowe i umożliwia samodzielny wybór spadkobierców, na których rzecz zapisany zostanie majątek spadkowy. By mieć pewność, że w spisanej woli nie pojawią się błędy, możesz skorzystać z usług adwokata, który zna prawo spadkowe. Moja kancelaria w Jeleniej Górze zapewnia Klientom rzetelne uregulowanie spraw majątkowych zgodnie z ich życzeniem.

Jeżeli zatem potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem związany z prawem spadkowym i dziedziczeniem z adwokatem, radcą prawnym, chcielibyście powierzyć prowadzenie sprawy albo szukacie zaufanego dobrego prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości spraw spadkowych, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem telefonicznym lub mailowym w celu umówienia spotkania z adwokatem, lub radcą prawnym. Porad prawnych nasi adwokaci udzielają w siedzibie Kancelarii w Poznaniu lub Jarocinie, natomiast sprawy spadkowe prowadzone są na terenie całej Polski, w Niemczech i na Ukrainie.

Dziedziczenie z ustawy co to jest?

Ma ono miejsce w sytuacji, kiedy:

 • spadkodawca nie pozostawił testamentu,
 • gdy okaże się on nieważny,
 • wszyscy powołani do dziedziczenia ustawowego odrzucą spadek albo nie będą mogli go przyjąć.

Wiele osób nie przywiązuje wagi do kwestii przyszłych losów majątku i nie spisuje swojej ostatniej woli. Wtedy po jego śmierci trzeba za nich uregulować tę kwestię i wówczas zazwyczaj przydaje się pomoc adwokata od spraw spadkowych.

Testament a dziedziczenie ustawowe

W świetle prawa, jeśli chodzi o podział majątku spadkodawcy, ważniejsze znaczenie ma sporządzony przez niego testament. Tylko z jego pomocą można dokonać modyfikacji kolejności dziedziczenia wynikającej z ustawy. Na podstawie spisanej ostatniej woli osoby zmarłej nie ma żadnego ograniczenia co do podmiotów powołanych do pozostawionego przez niego spadku.

Testament może zostać sporządzony z pomocą prawnika:

 • odręcznie (musi być spisany w całości pismem ręcznym, podpisany i opatrzony datą) – i jest ważny tylko wtedy, gdy dzieli majątek procentowo,
 • notarialny – jeśli spadkodawca chce zapisać określone składniki majątku konkretnym osobom.

Z kolei w przypadku dziedziczenia ustawowego nie trzeba podejmować za życia żadnych czynności. Wówczas kwestię pozostawionego przez zmarłego majątku w sprawie spadkowej rozstrzyga sąd. Krąg spadkobierców może również pomóc ustalić prawnik.

Jaka jest kolejność dziedziczenia ustawowego?

Ten porządek jasno określa kodeks cywilny. Na tej podstawie prawnik tłumaczy klientom, na czym polega dziedziczenie z ustawy. W tego typu przypadkach w pierwszej kolejności do spadku powołani są: potomstwo zmarłego (również przysposobione) oraz jego małżonek. Oznacza to, że przysługuje im on w częściach równych. Dodatkowo w przypadku partnera, mienie to nie może być mniejsze niż 25% całości majątku.

Gdy dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, wówczas należny mu udział w nim przypada jego dzieciom, w częściach równych.

Jeśli osoba zmarła nie pozostawiła po obie sobie zstępnych (potomków), wówczas zgodnie z dziedziczeniem ustawowym prawo do jej majątku mają małżonek oraz rodzice spadkodawcy (przysługuje każdemu z nich wówczas ¼ mienia). Następni w kolejności są: rodzeństwo oraz ich zstępni.

Oprócz tego zgodnie z przepisami związanymi z dziedziczeniem z ustawy na liście uprawnionych znajduje się też gmina i skarb państwa.

Zrzeczenie się dziedziczenia a odrzucenie spadku

Oba przypadki skutkują tym, że uprawnione osoby pozbawione są prawa do majątku po zmarłym. Czym się jednak różni się zrzeczenie się dziedziczenia od odrzucenia spadku w praktyce, może wytłumaczyć adwokat, który prowadzi sprawy spadkowe.

Odrzucenia spadku

Dokonuje się go po śmierci danej osoby, a stosownego oświadczenia nie można cofnąć. Odrzucenie spadku jednak nie pozbawia dzieci i wnuków osoby, która go odrzuca prawa do otrzymania spadku.

Zrzeczenie się dziedziczenia z ustawy

Ma miejsce za życia spadkodawcy, a osoby, którym się należy, zostają wyłączone od dziedziczenia ustawowego, jeśli strony nie postanowią inaczej. Umowę o jego zrzeczeniu się można jednak odwołać.

Gdy dana osoba nie akceptuje kolejności spadkobierców, jaką określa dziedziczenie z ustawy, prawnik może jej pomóc sporządzić testament. Wówczas rozporządzenie majątkiem zmarłego może być dokonane zgodnie z wolą spadkodawcy.

Sprawy spadkowe – wsparcie adwokata

Obok udzielania porad prawnych i przygotowywania projektów dokumentów prawnych, mogę pomóc Ci w prowadzeniu spraw spadkowych przed sądem. Swoje usługi oferuję w kancelarii w Jeleniej Górze. Częstymi sprawami spadkowymi są te dotyczące ustalenia kręgu spadkobierców (stwierdzenia nabycia praw do spadku), sprawy o ustalenie istnienia testamentu, podważenia jego treści, sprawy o wydziedziczenie, sprawy o podział majątku spadkowego, czy coraz bardziej popularne, sprawy o zapłatę zachowku. W tych wszystkich sprawach warto skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata, który dzięki wiedzy i doświadczeniu przeprowadzi Cię przez cały proces sądowy, zapewniając fachową pomoc prawną.

Prawo spadkowe – jak może pomóc adwokat?

Prowadzona przeze mnie Kancelaria Adwokacka Jelenia Góra, spotyka się z wieloma sprawami dotyczącymi prawa spadkowego w tym m.in. kwestiami podziału majątku. Pomaga w rozwiązaniu problemów naszych Klientów. W ramach mojej pracy przygotowuję projekt testamentu, udzielamy porad prawnych dotyczących dziedziczenia. Wyjaśniamy, co należy zrobić, aby posiadany majątek przypadł osobom, którym chce go przekazać spadkodawca. Jeśli byłbyś ustawowym spadkobiercą, lecz spadkodawca sporządził testament, a Ty nie otrzymałeś należnego Ci zachowku, pomagamy w dochodzeniu roszczeń z tego tytułu.

Jako adwokat (Jelenia Góra) posiadam bogate doświadczenie, dzięki któremu prawo spadkowe nie skrywa przede mną tajemnic. Ponadto rzetelnie przygotowuję się do każdego spotkania, dokładnie analizując powierzone sprawy spadkowe, dotyczące podziału majątku i inne. Zapewniam wsparcie również w skomplikowanych kwestiach i dokładam wszelkich starań, by Klient uzyskał korzystnie rozwiązanie danej sytuacji.

Postępowanie dotyczące nabycia prawa do spadku

W postępowaniach spadkowych rola adwokata często polega na zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji poświadczającej prawo klienta do udziału w podziale majątku stanowiącego część spadku. Ma to miejsce w postępowaniach sądowych o stwierdzenie nabycia spadku oraz w poświadczeniu dziedziczenia sporządzanym przez notariusza.

W takich sprawach rolą adwokata jest doradzenie klientowi najlepszego i najszybszego rozwiązania. W zależności od potrzeb prowadzimy postępowania spadkowe przed sądem, jak również przygotowujemy niezbędne dokumenty celem sporządzenia u współpracującej kancelarii notarialnej, aktu poświadczenia dziedziczenia.

Kolejnym etapem jest pomoc prawna w postępowaniach dotyczących działu majątku spadkowego. W sytuacji pełnej zgody pomiędzy spadkobiercami pomagamy dokonać umownego działu spadku formie pisemnej lub też przed notariuszem. W sytuacji, gdy pomiędzy spadkobiercami istnieje konflikt co do podziału masy spadkowej, prowadzimy postępowania przed sądem.

Specjalizująca się w prawie spadkowym kancelaria z Jeleniej Góry reprezentuje klientów nie tylko w przypadku podziału majątku. Świadczy również pomoc w postępowaniach dotyczących zadłużonego spadku. Doradzamy naszym klientom, czy przyjąć spadek, w jakiej formie tego dokonać, czy też najlepszym rozwiązaniem będzie jego odrzucenie. Reprezentujemy również małoletnich spadkobierców.

Prawo spadkowe i dziedziczenie – adwokat Jelenia Góra

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Dorniak w Jeleniej Górze specjalizuje się w prowadzeniu postępowań z zakresu prawa spadkowego.

Wraz ze śmiercią bliskiej nam osoby konieczne staje się uregulowanie spraw dotyczących podziału majątku spadkowego. Najczęściej w jego skład wchodzą aktywa, które należy rozdzielić pomiędzy spadkobierców, lecz niejednokrotnie zmarły pozostawia po sobie spuściznę w postaci długów.

Zarówno w sytuacji, kiedy chcemy ustalić krąg spadkobierców, jak i rozdysponować spadek, jak również, kiedy zmuszeni jesteśmy podjąć działania mające uchronić nas przed odziedziczeniem długów, konieczna jest pomoc adwokata. Adwokat Piotr Dorniak Jelenia Góra z Jeleniej Góry prowadzi sprawy spadkowe, obejmujące m.in. podział majątku i oferuje kompleksowe wsparcie w trakcie całego procesu, regulowanego przez prawo spadkowe.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, rozumiejąc, iż sprawy spadkowe bardzo często obejmują swoim zasięgiem delikatne sfery życia prywatnego.

Nasz specjalizacja w zakresie prawa spadkowego obejmuje w szczególności:

 1. wybór formy rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci i treści testamentu;
 2. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku (w tym dziedziczenia gospodarstw rolnych);
 3. sprawy o zachowek;
 4. sprawy o dział spadku;
 5. sprawy o stwierdzenie nieważności testamentu;
 6. sprawy dotyczące odrzucenia spadku;
 7. sprawy o uchylenie się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku;
 8. sprawy o wydziedziczenie lub dotyczące niegodności dziedziczenia;
 9. sprawy dotyczące pomocy w przypadku długów spadkowych.

Prawo spadkowe – w czym może pomóc adwokat?

Obszerne przepisy prawa spadkowego reguluje problematykę dziedziczenia po osobie zmarłej, dając jednak możliwość bardzo elastycznego dysponowania majątkiem na wypadek śmierci. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn chciałbyś uregulować swoje sprawy majątkowe w sposób odmienny od domyślnego schematu dziedziczenia określonego w Kodeksie Cywilnym, mogę udzielić Ci fachowej pomocy i porady prawnej, dzięki której będziesz mógł świadomie podjąć decyzje majątkowe dotyczące spadku.

Problematyka prawa spadkowego, dziedziczenia i podziału majątku ma doniosłe znaczenie w szczególności dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jeśli prowadzisz firmę, powinieneś dowiedzieć się, jak zabezpieczyć Twój dorobek w sytuacji Twojej śmierci i jak ułatwić dalsze funkcjonowanie firmy pod zarządem Twoich spadkobierców. Może w tym pomóc działająca w Jeleniej Górze kancelaria adwokacka Piotra Dorniaka.

Pozostawienie mienia przez zmarłego nierzadko wzbudza różne kwestie sporne między osobami do niego uprawnionymi. Każda sprawa spadkowa jest inna – dlatego prawnik może być osobą, z którą możesz ją przeanalizować, zanim podejmiesz określone kroki prawne. Jako adwokat udzielam porad w wielu kwestiach, które są z nią związane. Dowiesz się zarówno, czym jest sam spadek, jak i o co chodzi z kwestią jego otwarcia, nabycia, przyjęcia bądź odrzucenia oraz o czym się różni dziedziczenie ustawowe od testamentowego i w jakich sytuacjach można się go zrzec.

Niektóre prowadzone przeze mnie sprawy spadkowe dotyczą też np. wydziedziczenia. Prawnik może też Ci wytłumaczyć różnice między testamentem:

 • zwykłym,
 • alograficznym,
 • ustnym,
 • wojskowym,
 • podróżnym,
 • notarialnym.

Dlaczego ten dokument jest tak ważny? Ponieważ w praktyce z reguły ułatwia rozdysponowanie majątku po śmierci spadkodawcy.

Przygotowanie testamentu pod okiem doświadczonego w sprawach spadkowych i kwestiach podziału majątku adwokata pozwala na sprawne przekazanie dobytku określonym osobom. Prawidłowo sporządzony testament skutecznie blokuje dziedziczenie ustawowe i umożliwia samodzielny wybór spadkobierców, na których rzecz zapisany zostanie majątek spadkowy. By mieć pewność, że w spisanej woli nie pojawią się błędy, możesz skorzystać z usług adwokata, który zna prawo spadkowe. Moja kancelaria w Jeleniej Górze zapewnia Klientom rzetelne uregulowanie spraw majątkowych zgodnie z ich życzeniem.

Jeżeli zatem potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem związany z prawem spadkowym i dziedziczeniem z adwokatem, radcą prawnym, chcielibyście powierzyć prowadzenie sprawy albo szukacie zaufanego dobrego prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości spraw spadkowych, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem telefonicznym lub mailowym w celu umówienia spotkania z adwokatem, lub radcą prawnym. Porad prawnych nasi adwokaci udzielają w siedzibie Kancelarii w Poznaniu lub Jarocinie, natomiast sprawy spadkowe prowadzone są na terenie całej Polski, w Niemczech i na Ukrainie.

Dziedziczenie z ustawy co to jest?

Ma ono miejsce w sytuacji, kiedy:

 • spadkodawca nie pozostawił testamentu,
 • gdy okaże się on nieważny,
 • wszyscy powołani do dziedziczenia ustawowego odrzucą spadek albo nie będą mogli go przyjąć.

Wiele osób nie przywiązuje wagi do kwestii przyszłych losów majątku i nie spisuje swojej ostatniej woli. Wtedy po jego śmierci trzeba za nich uregulować tę kwestię i wówczas zazwyczaj przydaje się pomoc adwokata od spraw spadkowych.

Testament a dziedziczenie ustawowe

W świetle prawa, jeśli chodzi o podział majątku spadkodawcy, ważniejsze znaczenie ma sporządzony przez niego testament. Tylko z jego pomocą można dokonać modyfikacji kolejności dziedziczenia wynikającej z ustawy. Na podstawie spisanej ostatniej woli osoby zmarłej nie ma żadnego ograniczenia co do podmiotów powołanych do pozostawionego przez niego spadku.

Testament może zostać sporządzony z pomocą prawnika:

 • odręcznie (musi być spisany w całości pismem ręcznym, podpisany i opatrzony datą) – i jest ważny tylko wtedy, gdy dzieli majątek procentowo,
 • notarialny – jeśli spadkodawca chce zapisać określone składniki majątku konkretnym osobom.

Z kolei w przypadku dziedziczenia ustawowego nie trzeba podejmować za życia żadnych czynności. Wówczas kwestię pozostawionego przez zmarłego majątku w sprawie spadkowej rozstrzyga sąd. Krąg spadkobierców może również pomóc ustalić prawnik.

Jaka jest kolejność dziedziczenia ustawowego?

Ten porządek jasno określa kodeks cywilny. Na tej podstawie prawnik tłumaczy klientom, na czym polega dziedziczenie z ustawy. W tego typu przypadkach w pierwszej kolejności do spadku powołani są: dzieci zmarłego (również przysposobione) oraz jego małżonek. Oznacza to, że przysługuje im on w częściach równych. Dodatkowo w przypadku małżonka, mienie to nie może być mniejsze niż 1/4 całości majątku spadkowego.

Gdy dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, wówczas należny mu udział w nim przypada jego dzieciom, w częściach równych.

Jeśli osoba zmarła nie pozostawiła po obie sobie zstępnych (potomków), wówczas zgodnie z dziedziczeniem ustawowym prawo do jej majątku mają małżonek oraz rodzice spadkodawcy (przysługuje każdemu z nich wówczas ¼ mienia). Następni w kolejności są: rodzeństwo oraz ich zstępni.

Oprócz tego zgodnie z przepisami związanymi z dziedziczeniem z ustawy na liście uprawnionych znajduje się też gmina i skarb państwa.

Zrzeczenie się dziedziczenia a odrzucenie spadku

Oba przypadki skutkują tym, że uprawnione osoby pozbawione są prawa do majątku po zmarłym. Czym się jednak różni się zrzeczenie się dziedziczenia od odrzucenia spadku w praktyce, może wytłumaczyć adwokat, który prowadzi sprawy spadkowe.

Odrzucenia spadku

Dokonuje się go po śmierci danej osoby, a stosownego oświadczenia nie można cofnąć. Odrzucenie spadku jednak nie pozbawia dzieci i wnuków osoby, która go odrzuca prawa do otrzymania spadku.

Zrzeczenie się dziedziczenia z ustawy

Ma miejsce za życia spadkodawcy, a osoby, którym się należy, zostają wyłączone od dziedziczenia ustawowego, jeśli strony nie postanowią inaczej. Umowę o jego zrzeczeniu się można jednak odwołać.

Gdy dana osoba nie akceptuje kolejności spadkobierców, jaką określa dziedziczenie z ustawy, prawnik może jej pomóc sporządzić testament. Wówczas rozporządzenie majątkiem zmarłego może być dokonane zgodnie z wolą spadkodawcy.

Sprawy spadkowe – wsparcie adwokata

Obok udzielania porad prawnych i przygotowywania projektów dokumentów prawnych, mogę pomóc Ci w prowadzeniu spraw spadkowych przed sądem. Swoje usługi oferuję w kancelarii w Jeleniej Górze. Częstymi sprawami spadkowymi są te dotyczące ustalenia kręgu spadkobierców (stwierdzenia nabycia praw do spadku), sprawy o ustalenie istnienia testamentu, podważenia jego treści, sprawy o wydziedziczenie, sprawy o podział majątku spadkowego, czy coraz bardziej popularne, sprawy o zapłatę zachowku. W tych wszystkich sprawach warto skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata, który dzięki wiedzy i doświadczeniu przeprowadzi Cię przez cały proces sądowy, zapewniając fachową pomoc prawną.

Prawo spadkowe – jak może pomóc adwokat?

Prowadzona przeze mnie Kancelaria Adwokacka Jelenia Góra, spotyka się z wieloma sprawami dotyczącymi prawa spadkowego w tym m.in. kwestiami podziału majątku. Pomaga w rozwiązaniu problemów naszych Klientów. W ramach mojej pracy przygotowuję projekt testamentu, udzielamy porad prawnych dotyczących dziedziczenia. Wyjaśniamy, co należy zrobić, aby posiadany majątek przypadł osobom, którym chce go przekazać spadkodawca. Jeśli byłbyś ustawowym spadkobiercą, lecz spadkodawca sporządził testament, a Ty nie otrzymałeś należnego Ci zachowku, pomagamy w dochodzeniu roszczeń z tego tytułu.

Jako adwokat (Jelenia Góra) posiadam bogate doświadczenie, dzięki któremu prawo spadkowe nie skrywa przede mną tajemnic. Ponadto rzetelnie przygotowuję się do każdego spotkania, dokładnie analizując powierzone sprawy spadkowe, dotyczące podziału majątku i inne. Zapewniam wsparcie również w skomplikowanych kwestiach i dokładam wszelkich starań, by Klient uzyskał korzystnie rozwiązanie danej sytuacji.

Postępowanie dotyczące nabycia prawa do spadku

W postępowaniach spadkowych rola adwokata często polega na zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji poświadczającej prawo spadkobiercy do udziału w podziale majątku stanowiącego część spadku. Ma to miejsce w postępowaniach sądowych o stwierdzenie nabycia spadku oraz w poświadczeniu dziedziczenia sporządzanym przez notariusza.

W takich sprawach rolą adwokata jest doradzenie klientowi najlepszego i najszybszego rozwiązania. W zależności od potrzeb prowadzimy postępowania spadkowe przed sądem, jak również przygotowujemy niezbędne dokumenty celem sporządzenia u współpracującej kancelarii notarialnej, aktu poświadczenia dziedziczenia.

Kolejnym etapem jest pomoc prawna w postępowaniach dotyczących działu majątku spadkowego. W sytuacji pełnej zgody pomiędzy spadkobiercami pomagamy dokonać umownego działu spadku formie pisemnej lub też przed notariuszem. W sytuacji, gdy pomiędzy spadkobiercami istnieje konflikt co do podziału masy spadkowej, prowadzimy postępowania przed sądem.

Specjalizujący się w prawie spadkowym adwokat z Jeleniej Góry reprezentuje klientów nie tylko w przypadku podziału spadku. Świadczy również pomoc w postępowaniach dotyczących zadłużonego spadku. Doradzamy naszym klientom, czy przyjąć spadek, w jakiej formie tego dokonać, czy też najlepszym rozwiązaniem będzie jego odrzucenie. Reprezentujemy również małoletnich spadkobierców.

PROSTE KROKI

1

Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata w sprawie spadkowej?

2

Skontaktuj się z nami

3

Tel. 887 887 995

4

Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania i szanse na wygraną