Wraz ze śmiercią spadkobiercy uregulować należy kwestię formalności związanych z pozostawionym przez niego majątkiem. W tym celu spadkobiercy składają do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Jak w tej kwestii może pomóc prawnik? Po co w ogóle ta procedura i czy jest ona obowiązkowa? Kto poza osobami bliskimi jest jeszcze uprawniony do wniesienia tej sprawy? W mojej kancelarii w ramach porad prawnych można uzyskać odpowiedzi nie tylko na te pytania, ale i inne dotyczące spraw obejmujących dziedziczenia majątku.

Stwierdzenie nabycia spadku prawnik

Czym jest stwierdzenie nabycia spadku?

Zgon spadkodawcy powoduje, że następuje przejście praw i obowiązków majątkowych na inne osoby. Jak pokazuje praktyka prawnika, często zdarza się, że nie wiadomo kto i w jakiej części jest uprawniony do nabycia spadku. Zwłaszcza ma to miejsce w sytuacji, kiedy na mocy testamentu powołano do spadku osobę niepowiązaną ze spadkodawcą więzami krwi lub powinowactwa. Wówczas pomocą służy prawnik, który pomaga w rozwikłaniu tego problemu. Na prośbę klienta ustala się kto i w jakiej części oraz na jakiej podstawie (dziedziczenie ustawowe lub testamentowe) jest spadkobiercą.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stwierdzenie nabycia spadku może nastąpić w postępowaniu:

  • sądowym – na podstawie wydanego postanowienia,
  • przed notariuszem – jako notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.

Jako prawnik specjalizujący się w sprawach spadkowych mogę pomóc m.in. skierować wniosek o stwierdzenie nabycia spadku oraz ustalić, jakie dokumenty trzeba zgromadzić, aby postępowanie mogło zostać przeprowadzone.

Kto może żądać nabycia spadku?

Zgodnie z kodeksem cywilnym takie prawo przysługuje:

  • spadkobiercom,
  • wierzycielom spadkodawcy,
  • usprawnionym do zachowku,
  • zapisobiercom (z zapisów zwykłych, jak i windykacyjnych),
  • wierzycielom spadkobiercy oraz zapisobiercy windykacyjnego,
  • wykonawcom testamentu,
  • osobom, które nie roszczą sobie praw do spadku, jednak są zainteresowane wykazaniem faktu, że nie są uprawnione i nie ponoszą odpowiedzialności za długi spadkowe.

Zanim sąd wyda stosowne postanowienie, bada, kto należy do kręgu spadkobierców, w tym także czy spadkodawca pozostawił po sobie testament. Oprócz tego organ ten wzywa do złożenia tego dokumentu osobę, w przypadku której istnieje prawdopodobieństwo, że może go mieć. Gdy w czasie sprawy o nabycie spadku powstanie spór o to, czy spisana ostatnia wola zmarłego jest ważna prawnie, sąd w toku postępowania rozstrzyga również i ten problem. Jako prawnik mogę reprezentować klienta podczas tej procedury.

Jak jeszcze kancelaria może pomóc w sprawach dziedziczenia?

W ramach świadczonych usług wyjaśniam klientom, jakie są skutki oświadczenia o odrzuceniu majątku po zmarłym, co jest szczególnie ważne, gdy spadkobierca pozostawia po sobie długi. Rolą prawnika jest także doradzić, co należy zrobić, aby spadek przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. Informuję też, kto i w jaki sposób sporządzi spis wszystkiego, co pozostawił po sobie spadkodawca.

Poza kwestiami stwierdzenia nabycia majątku po osobie zmarłej służę wsparciem także w kwestiach takich jak np. podział majątku między spadkobiercami.