Reprezentacja sądowa i procesowa – adwokat Jelenia Góra

Postępowania sądowe i pozasądowe to materia, której wiele osób chciałoby uniknąć. Bardzo często rezygnujemy z dochodzenia swoich praw, bo obawiamy się, że prowadzenie postępowania sądowego to zadanie ponad nasze siły. Udział w postępowaniu sądowym wyzwala wiele emocji i stresu. Jeżeli sprawa trafiła do sądu, znaczy to, że nie dało się jej rozwiązać na drodze negocjacji czy mediacji, a w takiej sytuacji do rozstrzygnięcia sporu konieczny jest udział sądu.

Adwokat jest osobą, która z racji posiadanego wykształcenia oraz doświadczenie zawodowe jest merytorycznie przygotowany do udziału w postępowaniu sądowym i pozasądowym, jako pełnomocnik w sprawach cywilnych, czy obrońca w sprawach karnych. Korzystając z pomocy profesjonalnego pełnomocnika i powierzając mu reprezentację swoich interesów, możesz zaoszczędzić czas, który przeznaczyłbyś na uczestnictwo w postępowaniu procesowym.

Profesjonalne prowadzenie procesu sądowego wymaga wiedzy i doświadczenia a poziom skomplikowania przepisów regulujących postępowanie cywilne i karne rośnie z każdą nowelizacją kodeksów. W toku rozprawy sądowej, obok perfekcyjnej znajomości przepisów prawa, erudycji, umiejętności dobrego argumentowania i logicznego wnioskowania, konieczne jest wykazanie się refleksem oraz umiejętnością szybkiej analizy sytuacji co pozwala na podjęcie odpowiedniego działania, zabezpieczającego interesy procesowe strony. Jako adwokat podejmuję się reprezentacji sądowej i pozasądowej klienta na każdym etapie postępowania. Mogę pomóc podczas przesłuchania świadka, biegłego lub strony, zadając odpowiednie pytania i dbając o logiczną i spójną argumentację.

Profesjonalne prowadzenie sprawy w sądzie to obok udziału w rozprawach, również prowadzenie korespondencji z sądem i stroną przeciwną. W toku sprawy powstaje wiele pism procesowych, często zachodzi konieczność wniesienia zarzutów do opinii biegłego sądowego, który wydał opinię w sprawie a my, dostrzegając uchybienia i niedociągnięcia zawarte w opinii, wskazujemy je sądowi. Świadczona przeze mnie na rzecz klienta reprezentacja procesowa i pozasądowa zwiększa prawdopodobieństwo wydania przez sąd korzystnego dla niego wyroku.

Jako adwokat prowadzący własną Kancelarię Adwokacką w Jeleniej Górze posiadam wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas studiów prawniczych, szkolenia zawodowego (aplikacji adwokackiej) oraz wykonywania zawodu adwokata. Doświadczenie to pozwala mi na profesjonalne świadczenie pomocy prawnej obejmującej zastępstwo procesowe (reprezentację procesową w toku postępowania sądowego i pozasądowego).

Jako profesjonalny prawnik występuję w imieniu klienta przed sądami powszechnymi wszystkich instancji (m.in. organami sądowymi rejonowymi, okręgowymi oraz apelacyjnymi). Wykazuję się znajomością aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Dysponuję rozległą, nieustannie uzupełnianą fachową wiedzą oraz bogatym doświadczeniem zawodowym. Na bieżąco śledzę zmiany wprowadzane w ustawodawstwie. To sprawia, że świadczona przeze mnie reprezentacja sądowa i pozasądowa przynosi stronom postępowania procesowego wiele korzyści. Zabezpieczam Państwa interesy m.in. w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz karnych. W zakresie moich usług mieści się także uczestnictwo w rozprawach dotyczących egzekucji długu i spłaty należności. W zależności od sytuacji podejmuję się reprezentacji przed sądem zarówno wierzycieli, jak i dłużników.