Umowy – bezpieczeństwo Twoje i Twojego biznesu

Prowadząc własny biznes i podejmując współpracę z kontrahentami, warto pamiętać o jednej regule. “Umowa jest prawem dla stron, które ją podpisały” - ta zasada, choć pochodząca jeszcze z Kodeksu Napoleona, nie straciła w żadnym stopniu na aktualności. Obecnie obowiązujący Kodeks Cywilny pozwala uregulować wiele elementów, zwłaszcza w istniejących już umowach między przedsiębiorcami, według woli stron odpowiedzialnych za przygotowanie projektu umowy i jej sporządzanie, często odmiennie, od rozwiązań zawartych w kodeksie.

Do najpopularniejszych, najczęściej spotykanych umów należą: umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa leasingu oraz umowa zlecenie. Oczywiście każda z tych umów ma swoją specyfikę, wynikającą z przepisów prawa oraz orzecznictwa sądowego, a każdy stan faktyczny, w którym umowa jest zawierana, wymaga indywidualnego podejścia. Przygotowanie projektu takiego dokumentu oraz jego sporządzanie nie jest prostym zadaniem. Pomoc doświadczonego adwokata i udzielane przez niego konsultacje odnośnie do istniejącej dokumentacji w większości przypadków skutecznie zabezpieczają interesy klientów i pozwalają im uniknąć różnych niebezpieczeństw wynikających ze współpracy z nieuczciwymi kontrahentami.

W biznesie jak na drodze – zasada ograniczonego zaufania

Jak dobrze wiesz, prowadząc samochód i poruszając się po drodze, musisz pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu. Ta zasada ma również zastosowanie w działalności gospodarczej. Gdy prowadzisz istniejącą od dłuższego czasu działalność gospodarczą, warto zadbać o to, aby Twoje relacje z kontrahentami były zabezpieczone we właściwy sposób. Dobre, profesjonalne przygotowanie umowy oraz jej sporządzanie może stanowić fundament udanej współpracy biznesowej, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo, w razie zajścia niespodziewanych okoliczności. Jeżeli to Ty masz podpisać umowę, którą przygotował Twój kontrahent, powinieneś skorzystać z fachowej pomocy prawnej oraz konsultacji, aby przeanalizować istniejący projekt umowy i sprawdzić przed jego sporządzeniem, czy jego podpisanie nie niesie za sobą zagrożeń dla Ciebie i Twojego biznesu.

Umów nie pisze się na dobre czasy….

W większości przypadków przygotowanie profesjonalnej umowy, która zapewni Ci bezpieczeństwo i ochroni Twoje interesy, jest zadaniem, które wymaga nie tylko dogłębnej znajomości wiedzy prawniczej, ale przede wszystkim zrozumienia Twoich potrzeb, planów, założeń biznesowych, a także ryzyk i trudności, jakie mogą zaistnieć przy wykonaniu umowy. Głęboko wierzę w to, że dobrze napisana umowa, której zapisy zostały poddane konsultacji ze mną, jako doświadczonym adwokatem, może w znacznym stopniu uchronić Cię przed konsekwencjami sporów z kontrahentem, zapewniając nie tylko sprawną realizację kontraktu, ale też wyeliminować wiele zagrożeń. Z mojego doświadczenia wiem, że umów nie pisze się na dobre czasy. Często zdarza się tak, że przygotowanie projektu umowy i jego sporządzanie staje się potrzebne dopiero w sytuacji, gdy druga strona nie wykonuje swoich obowiązków, a my szukamy sposobu jak wyegzekwować nasze prawa.

Prowadząc Kancelarię Adwokacką w Jeleniej Górze zapewniam profesjonalne wsparcie prawne obejmujące konsultowanie istniejących umów, których mógłbyś być stroną, jak również w przygotowaniu projektów umów dostosowanych do Twoich potrzeb i oczekiwań.

Mam świadomość odmienności potrzeb i oczekiwań współpracujących ze mną osób i firm. Dlatego do ich problemów podchodzę indywidualnie. W zakresie świadczonych przeze mnie usług mieści się nie tylko sporządzanie treści kontraktu. Czynnie uczestniczę w przygotowaniu projektu dokumentu, czuwając nad tym, aby był on zgodny z istniejącymi przepisami prawnymi. Profesjonalnych konsultacji umów w zależności od Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji udzielam osobiście, telefonicznie lub online.