Jest to jedno z rozwiązań, jakie przewiduje prawo rodzinne. Rozwód bez orzekania o winie znajduje się wśród zagadnień, z jakimi spotykam się na co dzień w moje kancelarii. Specjalizując się w tego typu sprawach, świadczę szeroki zakres usług – od porady prawnej aż po występowanie w imieniu klienta w procedurze sądowej. W związku z tym, że są to postępowania wiążące się z trudnymi emocjami, wiele osób korzysta z pomocy adwokata, którego one dotyczą. Jego zadaniem jest bowiem służenie wsparciem przy wykorzystaniu wiedzy prawniczej.

Kiedy możliwy jest rozwód bez orzeczenia o winie? W czym może pomóc prawnik zajmujący się tego typu sprawami?

Rozwód bez orzekania prawnik

Ile może trwać rozwód bez orzeczenia o winie?

Aby taka sytuacja była możliwa, muszą zostać spełnione określone warunki. Konieczna jest zgoda obojga małżonków co do tego, aby rozwód został orzeczony bez winy. Jednym z plusów tego wariantu jest fakt, że można uzyskać go znacznie szybciej niż w sprawie, która ma na celu udowodnienie, że odpowiedzialność za rozpad związku ponosi jeden lub oboje małżonków. Omawiając przebieg postępowania, prawnik wspomina m.in. o tym, że rozwód bez orzekania o winie może odbyć się nawet na jednej, maksymalnie dwóch rozprawach sądowych. Oznacza to, że wydanie wyroku jest możliwe nawet przed upływem pół roku od złożenia pozwu.

Jakie są zalety rozwodu bez orzekania o winie?

Wybór takiej opcji wiąże się też z tym, że stronom przyświeca chęć kulturalnego rozstania się i zaoszczędzenia sobie stresu. Podczas rozwodu bez orzeczenia o winie istnieje również szansa, że postępowanie zakończy się bez słuchania świadków. Sądowi wówczas wystarczy przesłuchanie rozstających się małżonków.

W napisanym z pomocą prawnika pozwie wyklucza się też ryzyko uznania przez sąd, że winnym rozkładu pożycia jest jedna ze stron.

Decydując się na ten wariant, trzeba jednak wziąć pod uwagę, że wyrok ma wpływ na alimenty pomiędzy byłymi partnerami. Można ich żądać od byłego małżonka tylko w przypadku bardzo trudnej sytuacji materialnej (tzw. niedostatku). Dodatkowo przy rozwodzie bez orzekania o winie staranie się o świadczenie alimentacyjne obowiązuje tylko w okresie do 5 lat po wydaniu decyzji sądu.

Prawnik, świadcząc porady z zakresu prawa rodzinnego, wskazuje również na możliwe oszczędności finansowe, jakie związane są ze zgodnym rozstaniem się stron oraz równy podział majątku między nimi. Taka opcja zwiększa szanse na utrzymanie dobrych relacji między nimi, co z kolei ma duże znaczenie w kwestii ich późniejszej współpracy przy sprawowaniu opieki nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z nimi.

Jak może pomóc prawnik?

Jego rola może być różna w zależności od oczekiwań klienta. Po analizie osobistej sytuacji klienta prawnik świadczący porady jest w stanie odpowiedzieć, czy są spełnione niezbędne przesłanki i nie ma przeszkód do orzeczenia wyroku przez sąd bez wskazywania winy jednej ze stron. Podpowie także, jakie dowody należy zgromadzić przed sprawą. Wyjaśni również konsekwencje prawne takiej formy zakończenia małżeństwa.

Ponadto adwokat może m.in.:

  • pomóc przygotować pozew,
  • ustalić wspólnie ze stronami zakres podziału majątku i władzy rodzicielskiej nad dziećmi,
  • reprezentować klienta w sądzie.

Wszystkie powierzane prawnikowi informacje są objęte tajemnicą zawodową.