Kto płaci, gdy sprawca kolizji nie ma OC lub uciekł?

Kto płaci, gdy sprawca kolizji nie ma OC lub uciekł?

KANCELARIA 1

KANCELARIA 1

Kiedy dochodzi do kolizji drogowej, pierwszą myślą jest to, kim jest sprawca i czy posiada odpowiednie ubezpieczenie. Ale co, jeśli sprawca kolizji nie ma ubezpieczenia OC lub uciekł z miejsca zdarzenia? Kto wtedy pokrywa koszty? W tym artykule omówimy te kwestie i pomożemy zrozumieć, jak działa system ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce.

Co to jest ubezpieczenie OC?

OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem chroniącym osoby, które mogą zostać poszkodowane wskutek wypadku spowodowanego przez pojazd osoby ubezpieczonej. Zapewnia ono pokrycie kosztów związanych ze szkodami wyrządzonymi innym użytkownikom drogi w wyniku kolizji.

Jeżeli brałeś udział w kolizji lub lub wypadku samochodowym, oprócz roszczenia odszkodowawczego tj. zwrotu kosztów naprawy pojazdu, możesz żądać wypłaty np. zadośćuczynienia.

Kto płaci odszkodowanie, gdy sprawca nie ma ubezpieczenia OC lub nie można ustalić sprawcy szkody?

W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć problem odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby prowadzące samochody, które nie wykupiły w terminie polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli potocznie OC.

Szkoda a brak sprawcy – jak postępować i starać się o odszkodowanie?

Specyfika wypadków drogowych sprawia, że zdarzają się sytuacje, w których nie można ustalić sprawcy wypadku. Łatwo wyobrazić sobie zdarzenie, w którym pieszy, wracając poboczem drogi, w nocy, dodatkowo bez właściwych oznaczeń odblaskowych zostaje uderzony przez samochód jadący z nadmierną prędkością.

W opisanej wyżej sytuacji poszkodowany (lub jego najbliższa rodzina – jeśli poszkodowany nie przeżył wypadku) musi liczyć się z tym, że ubezpieczyciel podniesie zarzut przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody – o tym, czym jest przyczynienie i jaki ma wpływ na wysokość odszkodowania możesz przeczytać w innym wpisie. Poszkodowany nie zapisał numerów rejestracyjnych odjeżdżającego pojazdu, sprawca uciekł z miejsca zdarzenia i nie mamy możliwości ustalenia, ani danych pojazdu, ani tego kto kierował pojazdem. Czy w takiej sytuacji poszkodowany może uzyskać należne mu świadczenia?

W opisanej powyżej sytuacji niewątpliwie mamy do czynienia z zdarzeniem powodującym powstanie szkody, jednak nie mamy od kogo dochodzić odszkodowania, bo nie możemy zidentyfikować sprawcy zdarzenia. Na szczęście polskie prawo przewiduje możliwość dochodzenia takich roszczeń w sytuacji braku sprawcy szkody od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Adwokat Piotr Dorniak Jelenia Gora

Adwokat Piotr Dorniak Jelenia Gora

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Wyślij wiadomość na adres kontakt@piotrdorniak.pl lub zadzwoń 887 887 995

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – czym się zajmuje?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) pełni bardzo ważną funkcję w systemie ubezpieczeniowym działającym w Polsce. Zadaniem Funduszu jest zapewnianie wypłat odszkodowań w sytuacji niewypłacalności towarzystwa ubezpieczeniowego działającego na terenie Polski.

Zadaniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest również zapewnienie ochrony osobom  poszkodowanym, w których nie ustalono sprawcy albo sprawca nie posiadał ubezpieczenia OC w chwili, gdy spowodował szkodę.

Członkami UFG są działające na terenie Polski zakłady ubezpieczeń. UFG funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Wskazana powyżej ustawa oraz statut UFG regulują działanie Funduszu i stanowią podstawę prawną dla jego działalności. 

Wielu kierowców miało możliwość doświadczyć działania UFG w innej, dużo mniej przyjemnej sferze – UFG zajmuje się również, poza wypłatami odszkodowań na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach w których sprawca nie miał polisy OC, egzekucją kar administracyjnych nałożonych na posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie zawarli umowy ubezpieczenia OC w terminie.

Co zrobić, gdy sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia

Kolizja drogowa to zdarzenie w którym nie ma osób rannych. Gdy sprawca kolizji zbiegł z miejsca zdarzenia, lub jest nieznany, poszkodowany powinien zadbać o zgromadzenie odpowiednich dowodów, iz to nie on jest sprawcą.

Przede wszystkim o kolizji drogowej należy poinformować Policję , która będzie w stanie zdobyć np. nagranie z monitoringu oraz w sposób prawidłowy zabezpieczyć ślady zdarzenia, mogące później pomóc w ustaleniu jego sprawcy. Poszkodowany ze swojej strony powinien przede wszystkim zadbać o zgromadzenie odpowiedniego materiału dowodowego, który pozwoli ustalić, że szkoda została spowodowana przez osobę trzecią, która zbiegła z miejsca zdarzenia. Podstawowe czynności to:

  • prawidłowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia, poprzez np. ustawienie trójkąta ostrzegawczego
  • wykonanie szczegółowej dokumentacji zdjęciowej, np. za pomocą telefonu. To właśnie dokumentacja zdjęciowa dość często stanowi główny dowód na podstawie, którego następuje wypłata odszkodowania.
  • jeżeli inne osoby były świadkami zdarzenia, należy zebrać ich dane kontaktowe wraz z numerami telefonów

Jeżeli doszło do wypadku, czyli zdarzenia drogowego, w którym są ranni, podstawową czynnością powinno być zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wezwanie Policji oraz jeżeli istnieje taka potrzeba pogotowia ratunkowego. Dowody zebrane na miejscu zdarzenia przez Policję, bardzo często stanowią główny dowód pomocny w uzyskaniu odszkodowania.

Czy mogę dochodzić odszkodowania, gdy sprawca szkody nie miał OC?

Tak, nadal możesz dochodzić odszkodowania, nawet jeżeli sprawca szkody nie posiadał ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej). Istnieje kilka opcji:

 1. Bezpośrednio od sprawcy: Możesz dochodzić odszkodowania bezpośrednio od sprawcy. W takim wypadku sprawca musi z własnej kieszeni pokryć wszystkie koszty związane ze szkodą. Problemem może być jednak sytuacja, gdy sprawca nie jest w stanie pokryć tych kosztów, na przykład z powodu braku środków.

 2. UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny): Jeżeli sprawca nie ma ubezpieczenia OC, można złożyć wniosek o odszkodowanie do UFG. Fundusz ten powstał właśnie na wypadek, gdy sprawca szkody nie posiada ubezpieczenia. Proces ten może jednak trwać dłużej i bywa bardziej skomplikowany.

 3. Z własnej polisy AC (autocasco), jeżeli taką posiadasz: Jeżeli posiadasz ubezpieczenie AC, możesz z niego skorzystać w sytuacji, gdy sprawca szkody nie posiada OC. W takim wypadku Twoja własna firma ubezpieczeniowa pokryje koszty szkody. Pamiętaj jednak, że korzystanie z AC może wpłynąć na wysokość Twojej składki w przyszłości.

Pamiętaj, że zawsze warto skonsultować taką sytuację z prawnikiem (adwokatem lub radcą prawnym), aby upewnić się, że wybierasz najlepszą dla siebie opcję.

 

Zaniżone odszkodowanie – adwokat Jelenia Góra

UFG, pomimo iż jest to instytucja państwowa, która powinna rzetelnie podchodzić do kwestii uczciwej wyceny odszkodowania, dość często zdarza się, iż tak jak w przypadku firm ubezpieczeniowych, kalkulacja szkody sporządzona prze UFG jest zaniżona. W sytuacji, gdy w naszej ocenie, wysokość ustalonego odszkodowania jest zbyt niska, najlepszym rozwiązaniem jest udanie się do doświadczonego adwokata, który będzie w stanie poprowadzić sprawę w taki sposób, aby UFG wypłaciło odszkodowanie w pełnej wysokości.

Ze środków UFG może być wypłacone zarówno odszkodowanie obejmujące realne szkody majątkowe, jakich doznał poszkodowany lub jego bliscy w wyniku wypadku a także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Aby dochodzić roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy zgłosić szkodę w dowolnym towarzystwie ubezpieczeń, które oferuje swoim klientom możliwość zawarcia polisy OC.

PROSTE KROKI

1

Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego?

2

Skontaktuj się z nami

3

Tel. 887 887 995

4

Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania i szanse na wygraną

Kancelaria adwokacka Jelenia Góra

Prowadząc Kancelarię adwokacką w Jeleniej Górze, spotykam się z wieloma sprawami dotyczącymi spraw o odszkodowanie przeciwko UFG oraz firmom ubezpieczeniowym i mogę pomóc w rozwiązaniu Twoich problemów.

Jeśli szukasz pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia, chętnie Ci pomogę  zarówno na etapie zgłoszenia szkody, jak też w postępowaniu sądowym.

W ramach mojej pracy mogę przygotować wezwanie do zapłaty, dokonać wyceny szkody przez niezależnego rzeczoznawcę, udzielić porady prawnej i oraz udzielić informacji jakie czynności, należy podjąć, aby ubezpieczyciel lub UFG wypłacili Ci odszkodowanie w pełnej wysokości. Pomocy prawnej udzielam również osobom, które otrzymały od UFG lub firmy ubezpieczeniowej decyzję odmowną o wypłacie lub dopłacie do odszkodowania. Mam bogate doświadczenie, dzięki któremu prawo za zakresu odszkodowań majątkowych, nie skrywa przede mną tajemnic.


INNE ARTYKUŁY

Przeczytaj również


 • Kiedy musisz płacić alimenty na dorosłe dziecko
  Kiedy muszę  płacić alimenty na dorosłe dziecko Jesteś rodzicem pełnoletniego dziecka i zastanawiasz się, czy musisz dalej płacić alimenty? A może jesteś pełnoletnim dzieckiem, które nadal […]
 • Do jakiego wieku dziecka trzeba płacić alimenty?
  Obowiązek alimentacyjny w prawie rodzinnym W przepisach z zakresu prawa rodzinnego, jedną z najbardziej fundamentalnych kwestii jest obowiązek alimentacyjny. Jako doświadczony adwokat z Jeleniej Góry, chcę […]
 • Sprawy spadkowe u notariusza
  Jak przyjąć spadek u notariusza Zajęcie się sprawami spadkowymi, a więc formalnym potwierdzeniem praw do spadku, choć nie jest obowiązkowe, prędzej czy później staje się koniecznością. […]