Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – Adwokat Jelenia Góra

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

uszczerbek 1

uszczerbek 1

Roszczenie o odszkodowanie z OC za uszczerbek na zdrowiu przysługuje jeżeli zostałeś ranny w wypadku, który spowodowała inna osoba. W przypadku obrażeń odniesionych w wypadkach komunikacyjnych odszkodowanie otrzymasz najczęściej z tytułu ubezpieczenia OC od firmy ubezpieczeniowej sprawcy wypadku lub właściciela pojazdu.

Może się zdarzyć że konkretny wypadek drogowy objęty jest ochroną również z innego ubezpieczenia i w związku z tym przysługują Ci świadczenia także z innych tytułów.

Można tu wyróżnić następujące sytuacje:

 • Odszkodowanie z OC. Wypadek spowodowała inna osoba i przysługuje ci świadczenie z polisy OC lub bezpośrednio od sprawcy
 • Odszkodowanie NNW. Posiadasz jedno lub większą liczbę dobrowolnych ubezpieczeń osobowych na przykład NNW,
 • Jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Podlegasz ubezpieczeniu społecznemu a wypadek miał związek z pracą Poszczególne prawa do odszkodowania mogą się na siebie nachodzić i w praktyce często ma to miejsce.

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek – adwokat Jelenia Góra

Jeśli wypadek lub kolizję spowodowała inna osoba to swoje wysiłki na uzyskanie najpełniejszej rekompensaty powinny skupić na odszkodowaniu od ubezpieczyciela sprawcy, czyli firmy ubezpieczeniowej, w której ma on wykupioną polisę OC (np. PZU, Compensa, Link4, Warta, TUW, Hestia itp.) lub posiadacza pojazdu.

Ten rodzaj ubezpieczenia i odszkodowania jest uregulowany ustawowo i zawsze ma ten sam zakres i zapewnia pełną ochronę. W ramach tego ubezpieczenia otrzymasz rekompensatę za szkodę majątkową i szkoda niemajątkową, czyli zadośćuczynienie.

Zakres takiego odszkodowania może obejmować: 

 • świadczenie pieniężne,
 • zwrot wydatków na lekarzy różnych specjalizacji oraz samego leczenia,
 • koszt wszelkich badań,
 • wizyty domowe lekarza lub pielęgniarki,
 • rehabilitację,
 • zakup sprzętu niezbędnego do rehabilitacji,
 • transport medyczny,
 • zakup leków

Przykładowo, jeśli wydałeś wydatki na lekarstwa,  wizyty u lekarza, dojazdy do placówek medycznych kwotę w wysokości 1000 zł, to przysługuje Ci zwrot kosztów tej właśnie wysokość. Odszkodowanie z OC obejmuje również naprawienie szkody niemajątkowej, zadośćuczynienia. Wysokość zadośćuczynienia powinna być odpowiednia do całokształtu okoliczności wpływających na krzywdę. Określenie wysokości zadośćuczynienia nie jest łatwe i w tym celu najlepiej opierać się doświadczeniu adwokata prowadzącego sprawę. 

Adwokat Piotr Dorniak Jelenia Gora

Ubezpieczenie dobrowolne a ubezpieczenie OC

Jeśli masz dobrowolne ubezpieczenie to oczywiście nie ma przeszkód, abyś oprócz odszkodowania z OC, dochodził również świadczeń z jednej lub nawet większej liczby polis dobrowolnych typu np. NNW. Odszkodowania te mogą się ze sobą kumulować i łączyć z odszkodowaniem z OC

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z polisy NNW nie powoduje pomniejszenia odszkodowania z OC.  Trzeba jednak pamiętać, że większość tego rodzaju polis opiewa na niską sumę ubezpieczenia a właśnie od sumy ubezpieczenia zależy wysokość odszkodowania. Z uwagi na fakt, że jest to ubezpieczenie dobrowolne i jego zakres wynika z umowy, to ubezpieczyciel jest obowiązany wypłacić tylko te świadczenia i tylko w takim zakresie, jaki wprost wynika z polisy i OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia).

Zazwyczaj jest to świadczenie za określone w tabeli danego ubezpieczyciela procentowego uszczerbku na zdrowiu. W zależności od wykupionej polisy tego rodzaju ubezpieczenia przewidują czasami dodatkowe świadczenia, jak na przykład za pobyt w szpitalu lub pobyt na zwolnieniu chorobowym.


Warto dodać że każdy ubezpieczyciel ma własny taryfikator, zatem wycena procentowa konkretnego uszczerbku może się różnić w zależności od konkretnego ubezpieczyciela. Przykładowo , odszkodowanie za złamanie ręki u jednego ubezpieczyciela może być ustalone na 3 % uszczerbku na zdrowiu a u innego na 5%. Pamiętaj, że firma ubezpieczeniowa na etapie postępowania odszkodowawczego nie jest Twoim sprzymierzeńcem. W takich wypadkach wszystko sprowadza się do bezosobowej procedury i pieniędzy.

 Jeśli według Ciebie firma ubezpieczeniowa bezpodstawnie odmówiła Tobie lub Twoim bliskim wypłaty odszkodowania, powinieneś w rozważyć zwrócenie się o pomoc do adwokata. Dość często już jedno pismo z Kancelarii Adwokackiej powoduje zmianę stanowiska ubezpieczyciela.


Co to jest stały i długotrwały uszczerbek na zdrowiu

Stały uszczerbek na zdrowiu to naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności nie rotując.  Długotrwały uszczerbek na zdrowiu to naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy mogące ulec poprawie.

 

Orzeczenia ZUS stwierdzające uszczerbek na zdrowiu

Orzeczenie stwierdzające uszczerbek na zdrowiu wydawane jest przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS na podstawie bezpośredniego badania poszkodowanego i posiadanej dokumentacji medycznej.

W orzeczeniu określony zostaje stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz czy miał on związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, czyli tzw. Związek przyczynowy. Ocena stopnia uszczerbku na zdrowiu dokonywana jest dopiero po zakończeniu leczenia i ewentualnej rehabilitacji ubezpieczonego. Stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ustalany jest według oceny procentowej, zgodnie z tabelą norm uszczerbku na zdrowiu.

 Tabela ta stanowi  załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 kwietnia 2013 r. W zależności od rodzaju uszkodzenia czy naruszenia sprawności poszczególnych narządów człowieka, określa dolną i górną granicę stopnia uszczerbku na zdrowiu. W przypadku, gdy wypadek przy pracy lub chorobowa zawodowa spowodowały uszkodzenie kilku kończyn, narządów lub układów, to upraszczając uszkodzenia tę są procentowo sumowane.  Zatem ogólny stopień uszczerbku na zdrowiu równa się sumie procentów uszczerbku ustalonych za poszczególne uszkodzenia. Górną granicą jest suma 100%.

 Orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu, na mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, stanowią podstawę do przyznania jednorazowego odszkodowania powypadkowego wypłacanego przez ZUS. Wysokość jednorazowego odszkodowania ustalana jest raz w roku i ogłaszana przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.Jak zatem widać wysokość możliwych świadczeń jest zależna od tytułu ochrony ubezpieczeniowej i konkretnych okoliczności.

Jeśli chciałbyś, abym poprowadził twoją sprawę o odszkodowanie z OC napisz do mnie lub zadzwoń.


1

Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata?

2

Skontaktuj się z nami

3

Tel. 887 887 995

4

Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania i szanse na wygraną