Stwierdzenie nabycia spadku – Adwokat Jelenia Góra

POSTĘPOWANIE O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

spadek adwokat jelenia gora nabycie spadku e1660113688171

spadek adwokat jelenia gora nabycie spadku e1660113688171

Prawo spadkowe Jelenia Góra

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku jest to najczęściej pierwszy krok prowadzący do nabycia majątku po osobie zmarłej. Od tego czy to postępowanie będzie ciągnęło się latami, czy też uda nam się je szybko i sprawnie zakończyć, zależy czy dziedziczymy na mocy testamentu, ustawy oraz jak wielu mamy spadkobierców. Bardzo istotny jest również fakt czy spadkobiercy są ze sobą zgodni co do kwestii sposobu i zakresu dziedziczenia, czy też przykładowo będą podważać zasadność niektórych zapisów testamentowych, a może i całego testamentu.


Termin do wniesienia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Ustawa nie wyznacza żadnego terminu do złożenia takiego wniosku. Mamy tutaj pełną dowolność i możemy wystąpić z wnioskiem do sądu od razu po śmierci osoby bliskiej, możemy również odroczyć tą czynność w czasie i złożyć stosowny wniosek za kilka lat albo nawet kilkanaście. Wszystko zależy od tego do czego taka regulacja jest nam potrzebna.


Kiedy następuje otwarcie spadku – adwokat Jelenia Góra

Otóż otwarcie spadku następuje w chwili śmierci spadkodawcy, czyli osoby po której dziedziczymy (art. 924 KC). Dokumentem, który potwierdza otwarcie spadku jest aktu zgonu. Jest to najważniejszy dokument, od którego powinniśmy rozpocząć gromadzenie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania spadkowego. 

Od chwili kiedy dowiedzieliśmy się, że zostaliśmy spadkobiercami mamy 6 miesięcy na to żeby złożyć oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. Oświadczenie  takie możemy złożyć zarówno przed sądem jak i notariuszem. Jednakże, co do zasady zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, brak złożenia takiego oświadczenia nie niesie za sobą negatywnych konsekwencji.

Jeżeli w przeciągu 6 miesięcy od daty dowiedzenia się o tytule powołania nie złożyliśmy oświadczenia spadkowego, przyjmuje się że  przyjęliśmy ten konkretny spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Takie rozwiązanie obowiązuje dopiero od 2015 roku. Wcześniej, brak złożenia oświadczenia o formie przyjęcia spadku skutkował domniemaniem przyjęcia go wprost, co automatycznie wiązało się niejednokrotnie z dziedziczeniem po spadkodawcy długów przewyższających wartość otrzymanego spadku. Jak można sobie wyobrazić, taka sytuacja była naprawdę nieprzyjemna, bo nie dość że nie otrzymaliśmy żadnego spadku, to jeszcze byliśmy zobligowani, aby odpowiadać za niespłacone zobowiązania spadkodawcy.

Zatem, jeżeli odziedziczyliśmy spadek przed 2015 rokiem i nie złożyliśmy oświadczenia spadkowego, to w takiej sytuacji przyjmujemy spadek wprost, czyli odpowiadamy za długi spadkowe swoim majątkiem osobistym. Aktualnie przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza odpowiadamy tylko i wyłącznie za długi do wysokości aktywów masy spadkowej.


Do jakiego sądu złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Sądem właściwym do złożenia wniosku jest wydział cywilny sądu rejonowego. Właściwość miejscowa będzie uzależniona od miejsca ostatniego zamieszkania spadkodawcy (art.628 KC).  Przykładowo dla mieszkańców Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby, czy Karpacza będzie to Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny w Jeleniej Górze. Z kolei dla mieszkańców Lwówka Śląskiego, Lubania, Świeradowa Zdrój, czy Gryfowa będzie to Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim.

Jeżeli nie możemy wskazać takiego miejsca, ponieważ np. osoba zmarła nie mieszkała na terytorium Polski, wtedy sądem właściwym będzie są adekwatny do położenia masy spadkowej. Jeżeli tego tez nie jesteśmy w stanie ustalić, gdyż przykładowo składniki masy spadkowej są rozrzucone po całej Polsce, wtedy właściwym będzie Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy.


Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Najczęściej są to sami spadkobiercy. Zdarza się jednak, że uprawnionymi do złożenia takiego wniosku są również wierzyciele zarówno spadkodawcy, ale również spadkobierców. Dzieje się tak w sytuacjach, kiedy nie mogą oni w zwykłym trybie wyegzekwować swoich należności. Wierzyciele widząc potencjalne aktywa u swoich dłużników posiłkują się postępowaniem o stwierdzenie nabycia spadku.

Składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, wnioskodawca podaje swoje imię i nazwisko, numer Pesel oraz miejsce zamieszkania. Konieczne jest wskazanie również wszystkich uczestników postępowania, którymi są pozostali spadkobiercy.

Do wniosku należy dołączyć akt zgonu oraz akty urodzenia wszystkich uczestników. W przypadku zamążpójścia i zmiany nazwiska, konieczne jest również dołączenie aktu małżeństwa spadkobierczyni. Jeżeli spadkobiercą jest osoba małoletnia to musimy to wyraźnie we wniosku zaznaczyć, wskazując osobę która jest przedstawicielem ustawowym tego konkretnego spadkobiercy.


Jak napisać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym

We wniosku piszemy: Wnioskuję o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym imię i nazwisko, który zmarł w dniu podajemy datę,  ostatnio stale zamieszkałym w podajemy miejscowość, na mocy testamentu albo na mocy ustawy w zależności od okoliczności. Kolejno wymieniamy wszystkich uczestników wszystkich spadkobierców. We wniosku o stwierdzenie nabycia spadku najważniejsze jest określenie czy dziedziczymy na mocy testamentu czyli na mocy ustawy.

Istotne jest również, aby określić stan cywilny osoby zmarłej w chwili śmierci, czy i jak często osoba zmarła zmieniła stan cywilny, czy dokonała zmiany nazwiska oraz czy posiadała dzieci. Jeżeli spadkodawca miał dzieci, to wskazujemy ich ilość, czy były to dzieci z małżeństwa czy też pozamałżeńskie. We wniosku opisujemy drzewo genealogiczne jakie pozostawił po sobie zmarły, dokumentując podstawę naszego dziedziczenia oraz innych uczestników odpowiednimi dokumentami, jak. np. akty urodzenia czy małżeństwa.

Jeżeli jesteśmy przekonani, że wskazujemy wszystkich spadkobierców na dowód powołujemy zapewnienie spadkowe, które będziemy składać już bezpośrednio podczas postępowania przed sądem.


Ile kosztuje opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Od 2021 r. od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł. Opłata ta dotyczy jednego spadkobiercy. Zatem jeżeli przykładowo w jednym wniosku wnosimy o nabycie spadku po rodzicach musimy uiść podwójną opłatę.

Kolejnym kosztem przy składaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest również opłata w wysokości 5 zł (po jednej osobie zmarłej) za wpis w rejestrze spadkowym.


Jak zapłacić za wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Mamy dwie możliwości. Pierwsza to złożenie wniosku bezpośrednio w biurze podawczym właściwego sądu. W kasie sądu możemy dokonać opłaty. Pamiętajmy o własnoręcznym podpisaniu wniosku oraz wszystkich odpisów. Druga możliwość to wysłanie wniosku listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej.  Opłaty w takim przypadku dokonujemy przez internet. Pamiętajmy, aby dokładnie sprawdzić numer rachunku bankowego właściwego sądu.

Dla osób, dla których właściwym jest Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze podajemy aktualny numer rachunku (czerwiec 2021 r.), dla opłaty od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

Bank: NBP O/O Wrocław, Nr konta:  46 1010 1674 0019 6422 3100 0000


Ile odpisów wniosku należy złożyć od sądu

Składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć tyle odpisów ilu jest uczestników postępowania. Przykładowo, jeżeli wnioskujemy o stwierdzenie nabycia spadku, gdzie jako spadkobierców wskazujemy siebie oraz dwojga rodzeństwa, to do sądu składamy trzy odpisy wniosku: jeden dla sądu i po jednym dla każdego z rodzeństwa. Pamiętajmy o tym aby, jeden odpis pozostawić dla siebie jako ad acta.  


Adwokat sprawy spadkowe – Jelenia Góra

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawach związanych z postępowaniem spadkowym, to adwokat do spraw prawa spadkowego pomoże Ci na każdym etapie postępowania sądowego. Działając w imieniu spadkobierców sporządzi prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Doradzi jak prawidłowo sporządzić testament a także udzieli porad prawnych w kwestii późniejszego działu spadku.

Kancelaria spadkowa Jelenia Góra adwokata Piotra Dorniaka prowadzi następujące sprawy z zakresu prawa spadkowego:

  • stwierdzenie nabycia spadku z ustawy
  • stwierdzenie nabycia spadku z testamentu
  • spawy o zachowek (często zwany również zachówek)
  • postępowania o stwierdzenie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia i wydziedziczenie
  • dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu i polecenia
  • dział spadku
  • pomoc w zakresie zabezpieczenie spadku

Kancelaria spadkowa zajmuje się także prowadzeniem postępowań w przedmiocie zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabyciu spadku

PROSTE KROKI

1

Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata?

2

Skontaktuj się z nami

3

Tel. 887 887 995

4

Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania i szanse na wygraną