Pożar, zalanie - zaniżone odszkodowanie

Pożar, zalanie – zaniżone odszkodowanie

odszkodowanie za pozar 1

odszkodowanie za pozar 1

Sprawy odszkodowawcze ciąg dalszy – tym razem zaniżenie odszkodowania z tytułu pożaru, zalania mieszkania.

Szkody spowodowane przez ogień lub wodę są nie tylko niezwykle kosztowne, ale też trudne do usunięcia. Czasami zdarza się, że nie da się pokonać pożaru i ogień pozbawia ludzi dorobku całego życia, a przyznana przez ubezpieczyciela kwota wystarcza jedynie na pokrycie niewielkiej ilości strat. Jakie działania powinni podjąć właściciele, aby uzyskać uczciwe odszkodowanie za pożar, zalanie mieszkania lub domu, które pokryje również ewentualną odbudowę nieruchomości?

Na samym początku warto wyjaśnić kwestię rodzaju ubezpieczenia. Na rynku dostępne są polisy ubezpieczeniowe od Odpowiedzialności Cywilnej oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ubezpieczenie OC w przypadku zalania mieszkania działa podobnie, jak w momencie stłuczki samochodowej. Poszkodowani zwracają się do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia, w celu uzyskania odszkodowania. Ubezpieczenie OC chroni więc sprawcę przed odpowiedzialnością finansową za wyrządzone przez niego szkody. Niestety, on sam nie może starać się o odszkodowanie z własnej polisy OC.

W odwrotny sposób działa ubezpieczenie NNW. W umowie z ubezpieczycielem, osoba zainteresowana wybiera zakres ochrony oraz sumę ubezpieczenia, czyli łączną kwotę odszkodowania, która może zostać wypłacona. Dzięki tej polisie, o odszkodowanie mogą starać się osoby, które ucierpiały w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń. Obecnie można ubezpieczyć się od wielu rodzajów wypadków. Będzie to m.in. pożar, zalanie, przepięcie na skutek uderzenia pioruna czy zniszczenia wywołane silnym wiatrem.

Jeżeli poszkodowani nie mają własnych polis ubezpieczeniowych, które uwzględniałyby np. zalanie – muszą kierować się do sprawcy tego zdarzenia. Tutaj są dwie możliwości. Jeżeli osoba odpowiedzialna za wyciek posiada polisę OC, to wszelkie roszczenia trzeba kierować do konkretnego ubezpieczyciela. Jeżeli sprawca nie posiada jednak ubezpieczenia, będzie musiał za wszystko zapłacić z własnej kieszeni.

Jeśli do pożaru dojdzie na skutek zaniedbania, celowego działania lub rażącej winy osoby ubezpieczonej, to nie przysługuje jej w takim przypadku odszkodowanie. W każdej takiej sytuacji należy sprawdzić, czy decyzja o odmowie wypłaty odszkodowania jest zasadna. Często zakłady ubezpieczeń interpretują warunki umów w sposób niekorzystny dla poszkodowanego. A decyzja o odmowie wypłaty odszkodowania jest podejmowana niesłusznie i utrudnia lub uniemożliwia odbudowę zniszczonego domu.

Jednym z argumentów ubezpieczyciela jest brak przeglądu i zabezpieczenia materiałów łatwopalnych. W każdym przypadku należy ocenić, czy brak przeglądu miał wpływ na powstanie pożaru. Jeżeli zaniedbanie nie przyczyniło się do szkody, to odmowa wypłaty odszkodowania jest niesłuszna.

Poza wypłatą odszkodowania z tytułu szkody częściowej lub całkowitej, która ma zrekompensować zniszczenia poszkodowani mogą domagać się zwrotu kosztów poszukiwania przyczyn pożaru oraz sprzątania. Koszty te podlegające refundacji mogą obejmować koszty usunięcia zanieczyszczeń, koszty wywozu elementów niezdatnych do użytku (odpadów) wraz z kosztami ich składowania lub utylizacji, koszty rozbiórki i demontażu elementów niezdatnych do użytku.

Zgłoszenie szkody

Po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela, niezależnie od polisy, w mieszkaniu poszkodowanego zjawia się rzeczoznawca. Oceni on wszystkie szkody, a także wykona dokumentację fotograficzną. Ważne jest, aby pokazać rzeczoznawcy wszystkie zniszczone wskutek zalania, pożaru pomieszczenia i wskazać każdą szkodę. Szkodą w takich wypadkach jest nie tylko np. plama na ścianie, ale także niedziałający telewizor (o ile awaria nastąpiła na skutek zalania mieszkania, pożaru).

Po oględzinach rzeczoznawca sporządza kosztorys. W tym dokumencie wyróżnione są wszystkie szkody, a także koszt ich naprawy. Na tej podstawie wydawana jest przez ubezpieczyciela decyzja i zostaje wypłacone odszkodowanie.

Adwokat Piotr Dorniak Jelenia Góra - odszkodowanie za pożar, zalanie mieszkania

Adwokat Piotr Dorniak Jelenia Góra

Wypłata odszkodowania – zaniżanie wysokości odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Odszkodowania za szkody na nieruchomościach, podobnie jak w przypadku szkód komunikacyjnych, są notorycznie zaniżane. Ponad 90% wypłaconych odszkodowań jest zaniżonych. Okazuje się, że ustalanie wysokości należnej wypłaty od firmy ubezpieczeniowej wymaga od poszkodowanego znajomości rynku budowlano – remontowego.

  1. zaniżone stawki za roboczogodzinę

wysokość wynagrodzenia za pracę fachowca zależy nie tylko od rodzaju wykonywanych prac, ale też od lokalizacji nieruchomości. To gdzie znajduje się nieruchomość, ma ogromne znaczenie. Zupełnie inne stawki za usługi remontowe są w Warszawie, na Podlasiu, czy na Dolnym Śląsku.

Ubezpieczyciel powinien uwzględniać różnicę cen usług różnych fachowców i stosować stawki zgodne z warunkami rynkowymi. Często zamiast tego stosowana jest natomiast minimalna stawka godzinowa.

Prócz lokalizacji mieszkania, na cenę usługi remontowej wpływ ma również standard wykończenia lokalu. Chodzi o jakość i specyfikę wybranych materiałów oraz trudność wykonania prac. Ubezpieczyciele całkowicie pomijają koszty za niestandardowe czynności np. malowanie ścian techniką dekoracyjną.

Co oczywiste koszt robocizny zależy również od metrażu mieszkania oraz rodzaju budownictwa. Inne stawki fachowiec zaproponuje za remont niewielkiego mieszkania w standardowym bloku, a inne w przypadku apartamentu w kamienicy. Wyższe ceny usług mogą mieć też profesjonalne ekipy remontowe z większych miast, w porównaniu do niewielkiej firmy z mniejszej miejscowości.

Zdarzają się też przypadki, gdzie zakład ubezpieczeń nie nalicza podatku VAT od usług budowlanych. A przecież ten podatek będzie musiał zapłacić ubezpieczony!

  1. Uwzględnienie w kalkulacji odszkodowania materiałów niskiej jakości

Jeżeli zniszczeniu uległa drewniana podłoga, a ściany wymagają gruntownego odmalowania, to w kosztorysie przedstawionym przez zakład ubezpieczeń pojawić się mogą zwykłe panele i najtańsza farba. Tymczasem różnica w cenach materiałów jakie powinny być użyte, aby zlikwidować rzeczywiste szkody, a tych wskazanych przez zakład – może sięgać kilkuset procent!

  1. Nieuwzględnienie niezbędnych prac

Jak wiadomo, żeby usunąć skutki zalania, czy tym bardziej pożaru – nie wystarczy położyć nowe panele i odmalować ściany. W kalkulacji wysokości odszkodowania ubezpieczyciel powinien uwzględnić prace przygotowawcze typu osuszane ścian, skucie i położenie nowego tynku, zdemontowanie zalanych paneli i koszt sprzątania po tych pracach. Faktura wystawiona przez firmę remontową właścicielowi nieruchomości na pewno uwzględni wszystkie te punkty. Co innego, kosztorys towarzystwa ubezpieczeniowego – tutaj rzadko kiedy zakres takich prac jest przez nich uwzględniony w sporządzonej wycenie.

  1. Nieuwzględnienie wszystkich szkód

Innym problemem może być nieuznawanie pewnych szkód, np.: w sprzęcie elektrycznym. Może tu być problem z udowodnieniem, iż szkoda powstała właśnie w wyniku zalania, pożaru. Niekiedy również pojawia się kwestia sporna związana z wyceną poszczególnych przedmiotów. Nie zawsze bowiem posiadamy dowody zakupu, np.: w przypadku kilkuletniego dywanu. W takim przypadku kosztorysant powinien porównać ceny podobnych przedmiotów np.: na aukcjach.


Co zrobić, gdy wypłacone odszkodowanie jest za niskie?

Można odwołać się od decyzji ubezpieczyciela – nawet w przypadku, gdy odszkodowanie zostało już wypłacone. W odwołaniu należy wskazać swoje stanowisko, oraz właściwą kwotę odszkodowania. Najważniejsze jest zatem udokumentowanie roszczeń przy pomocy odpowiednich dokumentów. Jeżeli na przykład ubezpieczyciel wypłaci za niską kwotę za malowanie ścian, należy dołączyć rachunki od firmy remontowej. Podobnie jest w przypadku uszkodzonych przedmiotów. W takim przypadku konieczna jest ekspertyza niezależnego rzeczoznawcy. W takim przypadku konieczne mogą być dodatkowe wydatki.

Odmowa wypłaty odszkodowania – adwokat Jelenia Góra

W skrajnych przypadkach zdarza się, że towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania w ogóle zostawiając poszkodowanego bez żadnych środków do likwidacji szkody. Sprawy tego typu są skomplikowane i w wielu wypadkach właścicielom zniszczonych nieruchomości pozostaje tylko skierowanie sprawy do sądu.

Są również takie sytuacje, w których ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty świadczeń. Chodzi tutaj o tzw. wyłączenia odpowiedzialności, które znajdują się zwykle w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Warto się z nimi zapoznać zanim wykupisz ubezpieczenie.

Najczęstsze odmowy wypłaty odszkodowania za szkody na nieruchomości:

  • zły stan techniczny budynku, np. powodem zalania mieszkania były nieszczelne okna;
  • bezsprzeczne zaniedbanie ze strony właściciela nieruchomości, np. do zalania doszło w wyniku pozostawienia otwartego okna;
  • brak odpowiednich zabezpieczeń;
  • szkoda jest wynikiem działania mieszkańca nieruchomości będącego pod wpływem środków odurzających;
  • niedoubezpieczenie nieruchomości – w trakcie zawierania polisy mieszkaniowej została źle oszacowana wartość nieruchomości lub doszło do celowego zaniżenia wartości nieruchomości (np. aby uzyskać niższą cenę za polisę);
  • szkoda powstała w okresie karencji, np. ubezpieczenie od skutków powodzi nie działa przez 30 dni od dnia zakupu polisy.

W takich przypadkach pomimo posiadania polisy – poszkodowany nie otrzyma odszkodowania.

Podsumowując, sprawy odszkodowawcze związane z pożarem lub zalaniem mieszkania mogą być skomplikowane i wymagają szczegółowej wiedzy na temat procedur ubezpieczeniowych i prawnych. W przypadku zaniżenia odszkodowania przez ubezpieczyciela, warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem, który pomoże Ci w walce o sprawiedliwe odszkodowanie.

Jeżeli mieszkasz w Jeleniej Górze lub okolicach, zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii. Jesteśmy specjalistami w dziedzinie prawa odszkodowawczego i mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z odszkodowaniami za pożar, zalanie mieszkania i inne szkody.

Pamiętaj, że kluczowe jest zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela jak najszybciej po zdarzeniu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procesu odszkodowawczego, nie wahaj się skontaktować z nami. Jako  Kancelaria adwokacka Jelenia Góra, jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie znajdziesz więcej informacji na temat naszych usług prawnych. Pamiętaj, że prawo jest po Twojej stronie, a my jako prawnicy z Jeleniej Góry jesteśmy tu, aby Ci pomóc w walce o Twoje prawa

PROSTE KROKI

1

Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata?

2

Skontaktuj się z nami

3

Tel. 887 887 995

4

Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania i szanse na wygraną