Stwierdzenie nabycia spadku w 2023 – Adwokat Jelenia Góra

Stwierdzenie nabycia spadku w 2023

Stwierdzenie nabycia spadku 2023

jak załatwić sprawę spadkową

Jak wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku w 2023? Kto może to zrobić?

Jeśli chcesz dowiedzieć się, kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, jesteś we właściwym miejscu. Nabycie spadku jest procesem prawnym, w którym sąd potwierdza przysługujące prawo do dziedzictwa po zmarłym. Poniżej przedstawiamy, kto może wystąpić z takim wnioskiem:

 1. Spadkobiercy – osoby wskazane w testamencie lub ustawowo uprawnione do dziedziczenia.
 2. Zapisobiercy – osoby, którym zmarły przekazał pewne dobra za pomocą zapisu testamentowego.
 3. Osoby uprawnione do zachowku – bliscy krewni zmarłego, którzy nie zostali uwzględnieni w testamencie.
 4. Wierzyciele i dłużnicy spadkodawcy – osoby, które mają roszczenia pieniężne w stosunku do zmarłego.
 5. Wierzyciele spadkobiercy lub zapisobiercy – osoby, które mają roszczenia pieniężne wobec osoby dziedziczącej.
 6. Wykonawca testamentu – osoba wskazana w testamencie do jego realizacji.

Warto podkreślić, że powyższa lista nie jest kompletna i istnieją również inne podmioty, które mogą być zainteresowane stwierdzeniem nabycia spadku. Jeśli masz dodatkowe pytania na temat dziedziczenia, skontaktuj się z nami.

Kiedy można złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Zastanawiasz się, kiedy można wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku? Istnieją konkretne terminy i warunki, które należy uwzględnić. Kluczowym momentem jest data otwarcia spadku, która pokrywa się z chwilą śmierci spadkodawcy.

Nie można ubiegać się o stwierdzenie nabycia spadku przed upływem 6 miesięcy od tej daty. Istnieje jednak pewien wyjątek: jeżeli wszyscy znani spadkobiercy zdecydują się złożyć oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku przed upływem tego okresu, proces może zostać przyspieszony.

Kiedy i jak złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

Jeśli jesteś spadkobiercą, ważne jest, byś wiedział, kiedy możesz złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Masz na to dokładnie 6 miesięcy od dnia, kiedy dowiedziałeś się o swoim tytule powołania do spadku.

Ile kosztuje stwierdzenie nabycia spadku? Adwokat Jelenia Góra

Kiedy rozważasz formalności związane ze spadkiem, warto zwrócić uwagę na ewentualne opłaty. Oto przegląd kosztów, które mogą cię spotkać:

 • Stwierdzenie nabycia spadku: 100 zł.
 • Zabezpieczenie spadku: 100 zł.
 • Sporządzenie spisu inwentarza: 100 zł.
 • Odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku: 100 zł.

Ważne jest, abyś wiedział, że jeśli powyższe wnioski zostaną zawarte w jednym dokumencie lub we wniosku o dział spadku, opłatę pobiera się za każdy z nich osobno.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące opłat lub procedury spadkowej, zapraszam do kontakt. Jako adwokat z Jeleniej Góra na codzień zajmują się tematyką prawa spadkowego.Adwokat Piotr Dorniak Jelenia Gora
Adwokat Piotr Dorniak Jelenia Góra, Tel. 887 887 995

Gdzie złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? Wybór właściwego sądu

Zastanawiasz się, w jakim sądzie złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? Poniżej przedstawiamy ważne informacje na ten temat:

 1. Rodzaj postępowania: Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku to postępowanie nieprocesowe. Oznacza to, że zajmuje się nią sąd rejonowy.
 2. Kryteria wyboru sądu:
  • Głównym kryterium jest ostatnie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy. To tam trzeba skierować swój wniosek. Ważne , że miejsce zamieszkania to nie to samo co miejsce zameldowania. Liczy się tylko i wyłącznie to , gdzie spadkodawca zamieszkiwał a nie gdzie był zameldowany;
  • Jeżeli nie jesteś w stanie ustalić ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy w Polsce, wybierasz sąd miejsca, gdzie znajduje się majątek spadkowy lub jego część.
 3. Określenie sądu: W Kodeksie postępowania cywilnego taki sąd jest nazywany „sądem spadku”.
 4. Wyjątkowe sytuacje: Jeśli na podstawie powyższych kryteriów nie da się ustalić właściwego sądu, wyborem domyślnym jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

Kto jest uczestnikiem w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku?

Zrozumienie procedury stwierdzenia nabycia spadku jest kluczowe dla każdej osoby, która znalazła się w sytuacji dziedziczenia. Oto, co powinieneś wiedzieć na temat uczestników tego postępowania:

 1. Rozprawa w sądzie spadku: Sąd przeprowadza rozprawę, na którą wzywane są:
  • Wnioskodawca – osoba składająca wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.
  • Potencjalni spadkobiercy – zarówno ci określeni w testamencie (testamentowi), jak i ci określeni ustawowo (ustawowi).
 2. Badanie kwestii spadkobiercy: Sąd spadku z urzędu bada, kto jest spadkobiercą. W ramach tego badania:
  • Sprawdza, czy spadkodawca pozostawił testament.
  • Wzywa osobę, u której prawdopodobnie znajduje się testament, do jego złożenia.
  • W przypadku dostarczenia testamentu, sąd dokonuje jego otwarcia i ogłoszenia.
 3. Sprawdzanie składu spadku: Istotnym etapem jest również ustalenie, czy w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo objęte zarządem sukcesyjnym.

Jak sąd ustala kto jest spadkobiercą? Ważne aspekty dotyczące ustalenia prawa do spadku

Jeśli zastanawiasz się, jak sąd ustala, kto jest uprawniony do spadku, to warto znać kilka kluczowych kwestii:

 1. Zapewnienie od zgłaszającego się spadkobiercy: Sąd może przyjąć jako dowód zapewnienie zgłaszającego się spadkobiercy o tym, że nie ma innych potencjalnych spadkobierców.
 2. Zawartość zapewnienia: W ramach tego dokumentu osoba zgłaszająca się do dziedziczenia powinna złożyć oświadczenie na temat:
  • Istnienia lub braku innych osób, które mogłyby wyłączyć znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyć razem z nimi.
  • Testamentów spadkodawcy – czy są mu znane i co o nich wie.
 3. Konsekwencje karnych zapewnienia: Zapewnienie traktowane jest na równi z zeznaniami składanymi pod przyrzeczeniem. Jest to bardzo ważne, ponieważ:
  • Sędzia jest zobowiązany poinformować osobę składającą zapewnienie o potencjalnych konsekwencjach karnych.
  • Jeśli osoba ta poda nieprawdę lub ukryje istotne informacje, grozi jej kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.


Wezwanie spadkobierców przez sąd: kluczowe informacje o ogłoszeniach sądowych

Jeśli spadkobierca nie dostarczy potrzebnych zapewnień lub dowodów dotyczących swojego prawa do spadku, sąd może podjąć decyzję o wezwaniu spadkobierców poprzez oficjalne ogłoszenie. Jak to działa?

 1. Publikacja ogłoszenia: Zazwyczaj ogłoszenie publikuje się w renomowanym piśmie na terenie całego kraju oraz ogłasza lokalnie w ostatnim miejscu zamieszkania spadkodawcy. Jeśli jednak wartość spadku jest niska, sąd może zdecydować o niepublikowaniu ogłoszenia w prasie.
 2. Zawartość ogłoszenia: Musi ono zawierać:
  • Imię, nazwisko, zawód oraz ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy.
  • Datę śmierci spadkodawcy.
  • Opis majątku pozostałego po spadkodawcy.
  • Wezwanie dla potencjalnych spadkobierców do zgłoszenia i udowodnienia swojego prawa do spadku w ciągu 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia.
 3. Po publikacji ogłoszenia: Jeśli w ciągu 3 miesięcy od daty publikacji nikt nie zgłosi prawa do spadku lub zgłoszone prawa nie zostaną udowodnione podczas rozprawy, sąd podejmuje decyzję o przyznaniu spadku spadkobiercom, których prawa zostały potwierdzone.

To, jak sąd podejmuje decyzję w sprawach spadkowych, jest kluczowe dla każdego, kto może być zainteresowany spadkiem. Jeśli masz pytania dotyczące Twojej sytuacji, warto skonsultować się z ekspertem ds. prawa spadkowego.

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku: Co powinieneś wiedzieć

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku jest kluczowym dokumentem, który potwierdza przejście majątku spadkodawcy na spadkobierców. Co zawiera takie postanowienie?

 1. Spadkobiercy i ich udziały: Sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którzy mają prawo do spadku, wraz z określeniem wysokości ich udziałów.
 2. Przedmiot zapisu windykacyjnego: Sąd stwierdza również nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego, wskazując osobę, dla której spadkodawca zrobił zapis, oraz sam przedmiot zapisu.
 3. Wpisy do Rejestru Spadkowego: Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, a także prawomocne postanowienie uchylające lub zmieniające takie postanowienie, sąd wpisuje do Rejestru Spadkowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego utworzonego przez Krajową Radę Notarialną.

Zrozumienie, co zawiera postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, jest kluczowe dla każdego spadkobiercy. Jeśli masz pytania dotyczące Twojej sytuacji, skonsultuj się z ekspertem ds. prawa spadkowego.

Podstawa prawna:

Potrzebujesz fachowej pomocy prawnej w zakresie stwierdzenia nabycia spadku? Skontaktuj się z moją Kancelarią. Jako adwokat z Jeleniej Góry prowadzę postępowania spadkowe w imieniu Klientów z terenu całej Polski. Gwarantuję profesjonalne doradztwo i wsparcie w każdej sytuacji prawnej!. Tel. 887 887 995.


Potrzebujesz pomocy adwokata?