Szkoda całkowita w pojeździe – Adwokat Piotr Dorniak Jelenia Góra

Szkoda całkowita w pojeździe

KANCELARIA 4

KANCELARIA 4

Szkoda całkowita – odszkodowanie z OC sprawcy

W typowej sytuacji, przy wypadku komunikacyjnym poszkodowany otrzymuje odszkodowanie stanowiące równowartość kosztów naprawy pojazdu. Może się jednak zdarzyć, że w jeździe wystąpi szkoda całkowita. Ma to bardzo istotne znaczenie dla poszkodowanego ponieważ determinuje to wysokość odszkodowania, które powinien otrzymać.

Co to jest szkoda całkowita

Szkoda całkowita występuje jeżeli naprawa pojazdu jest nieopłacalna. Z nieopłacalnością naprawy mamy do czynienia, gdy jej koszt przekracza wartość pojazdu sprzed szkody. Zatem jeżeli koszt naprawy jest wyższy od wartości pojazdu sprzed szkody poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie będące różnicą pomiędzy wartością samochodu sprzed szkody a wartością tak zwanej pozostałości, czyli wraku pojazdu. Warto pamiętać również o tym, że uznanie szkody całkowitej wpływa na sposób refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego. 

Zaniżone odszkodowanie przy szkodzie całkowitej

W praktyce bardzo często się zdarza, że zakład ubezpieczeń bezzasadnie wydaje decyzję o nieopłacalności naprawy. Najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, gdzie ubezpieczyciel sztucznie zaniża wartość pojazdu przed szkodą lub/i zawyża wartość wraku, czyli pozostałości pojazdu.  Zdarzają się również sytuacje, gdzie  ubezpieczyciel uznaje szkoda za całkowitą pomimo, że nawet ustalony przez niego koszt naprawy nie przekracza ustalonej wartości pojazdu np. gdzie  koszt naprawy jest o 20% do 30% niższy od wartości samochodu. W takiej sytuacji nieprawidłowość decyzji zakładu ubezpieczeń wynika z niej samej treści. 

Jak sprawdzić, czy ubezpieczyciel rzetelnie orzekł szkodę całkowitą z OC?

Poszkodowany, czyli właściciel pojazdu jest z reguły dobrze zorientowany co do wartości swojego auta. W przypadku wątpliwości radzimy zwrócić się o pomoc do rzeczoznawcy samochodowego lub naszej Kancelarii. Na podstawie dokonanej analizy kosztorysu ubezpieczyciela oraz stanu pojazdu sprzed i po szkodzie, poszkodowany będzie pewien, czy ubezpieczyciel prawidłowo wyliczył szkodę całkowitą.

Szkoda całkowita – ile dostanie właściciel auta?

To ile otrzyma poszkodowany od zakładu ubezpieczeń przy szkodzie całkowitej przedstawimy na przykładzie sprawy z naszej Kancelarii.

TU Compensa wyceniła koszt naprawy pojazdu na kwotę 12 000 złotych a wartość pojazdu sprzed szkody na kwotę 11 200 zł. Ubezpieczyciel uznał nieopłacalność naprawy i stwierdził, że wystąpiła szkoda całkowita. Wartość pozostałości ubezpieczyciel ustalił na kwotę 7000 zł i na tej podstawie wypłacił 4200 zł odszkodowania, jako różnice pomiędzy wartością auta sprzed szkody a wartością pozostałości.

Poszkodowany poprosił naszą Kancelarię o weryfikację decyzji ubezpieczyciela. Po dokonanej analizie akt szkodowych okazało się, że koszt naprawy wyniósł 13 000 zł, lecz wartość pojazdu przed szkodą wynosiła 19 000 zł. Pomimo odwołania od decyzji ubezpieczyciel odmówił wypłaty prawidłowej kwoty. Po skierowaniu sprawy do sądu, zasądzono na rzecz naszego klienta ponad 13000 zł odszkodowania, czyli o 8800 zł więcej niż przyznała Compensa.   Dlatego, jeżeli w Twoi pojedziecie wystąpiła szkoda całkowita, sprawdź czy wyliczenia zakładu ubezpieczeń są prawidłowe. Jeśli masz jakieś wątpliwości co do tej wyceny skontaktuj się naszą kancelarią a my postaramy się odzyskać dla Ciebie odszkodowanie.