Umowa ubezpieczenia OC - na co zwrócić uwagę! – Adwokat Piotr Dorniak Jelenia Góra

Umowa ubezpieczenia OC – na co zwrócić uwagę!

ubezpieczenie oc e1660133090363

ubezpieczenie oc e1660133090363


Każdy właściciel auta czy innego pojazdu, stanął kiedyś przed dylematem, którą ofertę ubezpieczeniową OC wybrać. Analiza oferty jednej firmy, to już nie lada wyczyn, ale porównanie ogólnych warunków umów wielu firm ubezpieczeniowych, to dość często mission impossible.

Na co zwrócić uwagę zawierając umowę ubezpieczenia, aby uniknąć problemów z uzyskaniem odszkodowania?

Ogólne warunku ubezpieczenia (OWU)

Przede wszystkim należy zwrócić szczególną uwagę na warunki, na których umowa z ubezpieczycielem jest zawierana. Ubezpieczyciel przy zawieraniu umowy zobowiązany jest przekazać nam wzorzec umowny – ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) i polisę.

Okres ubezpieczenia

Okres ubezpieczenia to czas obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia należy zwrócić uwagę na tzw. okres karencji, czyli okres bezpośrednio po zawarciu umowy ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeśli dojdzie do wypadku lub kolizji drogowej. Karencja jest to czas, jaki musi minąć od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność ubezpieczyciela.

Na jak długo możemy zawrzeć umowę ubezpieczenia

  • czas określony – daty początku i końca są dokładnie wskazane w umowie ubezpieczeniowej, czyli polisie

  • czas nieokreślony – w polisie jest ustalona jedynie data początku. Dopiero kiedy strony zdecydują o zakończeniu umowy ubezpieczenia, pojawia się data końca.

Wyłączenie odpowiedzialności

Kiedy ubezpieczyciel nie odpowiada ? To bardzo ważny punkt. Bez względu na to jaką umowę podpisujesz, czy jest to obowiązkowe OC, ubezpieczenie na życie czy też ubezpieczasz swój dom, każda polisa posiada liczne ograniczenia. Bezgraniczne zaufanie agentowi ubezpieczeniowemu to igranie z ogniem. Zapewnienia, iż w OWU znajdują się jedynie standardowe wyłączenia i zapisy należy traktować z pewną dozą nieufności. Przed podpisaniem umowy radzimy poświęcić 20 min na lekturę jej treści, co pozwoli na w przyszłości zaoszczędzić sporo pieniędzy i nerwów.

Wszystkie wyłączenia muszą być opisane w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia obowiązujących w dacie zawierania umowy. W OWU należy szukać definicji zdarzeń, które podlegają ochronie oraz katalogu włączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Zasady opłacania składek i wyliczania odszkodowania

Bardzo istotne są zasady opłacania składek. Jeżeli decydujemy się na rozłożenie płatności za ubezpieczenie na raty przykładowo półrocznie czy tez kwartalne, należy zwrócić szczególną uwagę na wysokość poszczególnych rat, gdyż mogą być one nierówne. Niedopłata w płatności którejś raty, może stać się przyczyną do próby podważenia przez ubezpieczyciela naszego prawa do odszkodowania.

Zawierając umowę ubezpieczenia zwracajmy szczególną uwagę na zasady wyliczania odszkodowania. Firma ubezpieczeniowa w przypadku szkody, będzie prawdopodobnie starała się z pełną konsekwencją podważać wysokość żądanego przez Ciebie odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Kolejną rzeczą, na którą powinna zwrócić uwagę osoba zamierzająca wykupić ubezpieczenie jest zakres ochrony ubezpieczeniowej – czyli to, przed czym umowa tak naprawdę zabezpiecza i czy wypadki, przed którymi chcemy się chronić wchodzą w zakres podstawowej ochrony. Zakres ochrony określony jest limitami, do których ubezpieczyciel odpowiada za szkodę. W przypadku ubezpieczenia OC ubezpieczyciel pokrywa szkody do:

  • 1,22 mln euro – szkody materialne
  • 6,07 mln euro – szkody osobowe

Jak w praktyce wygląda wypłata odszkodowania?

Niestety, jako prawnik zajmujący się sprawami o odszkodowanie, nie mam dobrych wieści dla ubezpieczonych. Z prowadzonych przez naszą Kancelarię statystyk wynika, iż firmy ubezpieczeniowe ustalając wysokość należnego odszkodowania w ponad 98% przypadków starają się je maksymalnie zaniżyć. W wielu przypadkach udaje im się skutecznie zniechęcić poszkodowanych do domagania się należnych im pieniędzy.

Z takimi działaniami nie można się zgodzić. 95 % spraw przekazanych nam przez klientów kończy się uzyskaniem wyższego odszkodowania. 


PAMIĘTAJ
Od decyzji ubezpieczyciela, zawsze można się odwołać.Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Dokonamy BEZPŁATNEJ analizy Twojej sytuacji i przedstawimy Ci możliwie najlepsze rozwiązania.INNE ARTYKUŁY

Przeczytaj również