Zaniżone odszkodowanie z OC – co robić? – Adwokat Piotr Dorniak Jelenia Góra

Zaniżone odszkodowanie z OC – co robić?

Adwokat Jelenia góra zaniżone odszkodowanie

Adwokat Jelenia góra zaniżone odszkodowanie

Jak otrzymać pełne odszkodowanie po wypadku drogowym

Każdego roku na drogach w Polsce dochodzi do wielu kolizji oraz wypadków. Właściwe zrozumienie, jak działa system odszkodowań OC, może pomóc Ci zminimalizować stres po kolizji. Czy wiesz, jak towarzystwa ustalają wysokość szkody i co możesz zrobić, jeśli Twoje odszkodowanie zostało zaniżone?

Jak towarzystwa ustalają rozmiar szkody?

Jeżeli jesteś poszkodowanym w wyniku wypadku, polskie prawo przewiduje, że otrzymasz odszkodowanie z OC sprawcy. W przypadku częściowej szkody, ubezpieczyciel jest zobowiązany do sfinansowania naprawy pojazdu lub zwrotu określonej sumy, która umożliwi Ci naprawę na własną rękę. Natomiast w przypadku szkody całkowitej, odszkodowanie jest pomniejszone o wartość resztkową, którą możesz sprzedać, aby uzyskać pełną wartość rynkową Twojego pojazdu na dzień szkody.

Proces oceny szkody

Po zgłoszeniu szkody, likwidator zobowiązany jest do oględzin Twojego pojazdu. W przypadku drobnych szkód często wystarczą zdjęcia z miejsca kolizji. Niestety, wstępna kalkulacja w 90% przypadków jest zaniżona, co może prowadzić do niedostatecznego finansowania naprawy.

Wycena szkody z OC – krok po kroku

Proces ustalania wysokości odszkodowania składa się zazwyczaj z czterech kroków:

  1. Ustalenie wartości auta na dzień powstania szkody.
  2. Ustalenie rozmiaru szkody.
  3. Przygotowanie kosztorysu dotyczącego naprawy pojazdu.
  4. Ustalenie wysokości odszkodowania, które ma zostać wypłacone.

Ubezpieczyciele korzystają z katalogów, takich jak Eurotax czy Audatex, do wyceny naprawy pojazdu. Ceny części i stawki robocizny są uśredniane dla danego regionu. Zasada jest prosta: na ubezpieczeniu nie możemy się wzbogacić. Oznacza to, że ubezpieczyciel nie może wypłacić odszkodowania, które okaże się wyższe niż rzeczywisty koszt naprawy.

Poruszanie się po skomplikowanym świecie odszkodowań OC po wypadku może być trudne. Pamiętaj, że zawsze masz prawo do sprawdzenia, czy otrzymałeś pełne odszkodowanie, które Ci przysługuje.

Zaniżone odszkodowanie z OC: Dlaczego się zdarza i jak temu zaradzić?

Dlaczego odszkodowanie z OC jest często zaniżone?

Po otrzymaniu kosztorysu z towarzystwa, może okazać się, że otrzymane odszkodowanie z OC jest zaniżone. Wysokość odszkodowania zależy od wielu czynników:

  1. Wartości Twojego pojazdu w dniu wystąpienia szkody.
  2. Rodzaju części, które zostały użyte do naprawy pojazdu – czy są to oryginalne części, czy zamienniki.
  3. Decyzji, czy poszczególne uszkodzone części zostaną wymienione na nowe, czy będą naprawiane.
  4. Stawki za godzinę pracy w danym regionie.

Sposób likwidacji szkody a wysokość odszkodowania

Wysokość otrzymanego odszkodowania może być również wpływa na przez wybrany sposób likwidacji szkody. Mamy dwie opcje:

  1. Likwidację gotówkową (inaczej kosztorysową).
  2. Likwidację bezgotówkową.

Przy likwidacji gotówkowej, pieniądze otrzymujesz do ręki po akceptacji kosztorysu przedstawionego przez towarzystwo. Ty decydujesz, czy wydajesz je na naprawę samochodu, czy na inny cel.

W przypadku likwidacji bezgotówkowej, Twoje auto zostanie naprawione w warsztacie – może to być ASO, warsztat partnerski, lub dowolnie wybrany warsztat. Nie otrzymujesz pieniędzy na konto, ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe rozlicza się bezpośrednio z warsztatem.

Zrozumienie procesu likwidacji szkód z OC może pomóc Ci lepiej zarządzać swoimi oczekiwaniami i decyzjami po wypadku. Pamiętaj, że zawsze masz prawo do zrozumienia, jak Twoje odszkodowanie zostało wyliczone, i do ubiegania się o odpowiednie rozwiązanie, jeśli uważasz, że odszkodowanie zostało niewłaściwie zaniżone.

Adwokat Jelenia Góra 1


Co zrobić, gdy otrzymane odszkodowanie z OC sprawcy jest zbyt małe?

Zarówno w przypadku likwidacji szkód gotówkowej, jak i bezgotówkowej, może się zdarzyć, że kwota odszkodowania wyliczona przez ubezpieczyciela nie pokryje rzeczywistych kosztów naprawy Twojego pojazdu. Co zrobić, kiedy staniesz przed takim problemem?

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy a likwidacja szkód gotówkowa

Jeśli wybrałeś likwidację szkód gotówkową, mogą Cię spotkać niemiłe niespodzianki. Okazuje się, że w żadnym warsztacie nie uda się naprawić Twojego pojazdu za kwotę, którą otrzymałeś jako odszkodowanie z OC sprawcy. Otrzymałeś zbyt małe odszkodowanie z OC sprawcy, ale co teraz?

Problemy z odszkodowaniem a likwidacja szkód bezgotówkowa

W przypadku likwidacji szkód bezgotówkowej sprawa wygląda nieco inaczej. Warsztat samochodowy kontaktuje się bezpośrednio z ubezpieczycielem, ale może okazać się, że proponowana kwota nie pokryje wszystkich kosztów naprawy. W tej sytuacji warsztat skontaktuje się z Tobą, aby wspólnie podjąć decyzję o dalszych krokach. Możliwe, że będziesz musiał dopłacić do naprawy swojego pojazdu.

Złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Niezależnie od wybranej metody likwidacji szkód, jeśli zauważysz, że otrzymane odszkodowanie jest zaniżone, możesz podjąć kroki, aby odzyskać należne Ci pieniądze. Najlepszą opcją w takim przypadku jest złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Dzięki temu będziesz miał szansę na uzyskanie pełnej kwoty odszkodowania, która pokryje rzeczywiste koszty naprawy Twojego pojazdu.

Pamiętaj, że to prawo przysługuje Ci zgodnie z polskim prawem i nie powinieneś się obawiać skorzystania z niego w sytuacji, gdy otrzymane odszkodowanie nie jest adekwatne do poniesionych strat.

Jak radzić sobie ze szkodą całkowitą z OC sprawcy?

Sytuacje, w których napotkasz na problem zaniżonego odszkodowania z OC sprawcy, mogą wystąpić także w przypadku szkody całkowitej. Jak sobie z nimi radzić?

Czym jest szkoda całkowita z OC sprawcy?

Z szkodą całkowitą z OC sprawcy mamy do czynienia wtedy, gdy koszty naprawy przekraczają wartość rynkową pojazdu. W takim scenariuszu, ubezpieczyciel zazwyczaj wypłaca odszkodowanie pomniejszone o wartość wraku Twojego samochodu.

Co zrobić, gdy otrzymane odszkodowanie z OC sprawcy jest za niskie?

Niestety, tak jak w przypadku szkody częściowej, tutaj również może zdarzyć się, że otrzymasz zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy. Zdarza się, że ubezpieczyciel może zawyżyć wartość pozostałości Twojego pojazdu, co skutkuje mniejszym odszkodowaniem.

Jeśli nie uda Ci się sprzedać pozostałości pojazdu za kwotę sugerowaną przez towarzystwo ubezpieczeniowe, możesz znaleźć się na finansowej stracie. W takiej sytuacji, podobnie jak przy zaniżonym odszkodowaniu za szkodę częściową, warto złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela dotyczącej wypłaty odszkodowania.

Alternatywnie, możesz poprosić o zmianę klasyfikacji szkody na częściową – w niektórych przypadkach taka opcja może okazać się dla Ciebie bardziej korzystna.

Przykład:

Załóżmy, że Twoje auto, którego wartość rynkowa wynosi 30 000 zł, uległo wypadkowi. Koszt naprawy wynosi 35 000 zł, zatem mamy do czynienia ze szkodą całkowitą. Ubezpieczyciel wycenił wrak na 5 000 zł i wypłacił Ci odszkodowanie w wysokości 25 000 zł (30 000 zł wartości samochodu minus 5 000 zł wartości wraku).

W takim przypadku, jeśli nie uda Ci się sprzedać wraku za kwotę 5 000 zł, możesz złożyć odwołanie do ubezpieczyciela, domagając się wyższego odszkodowania. Takie działanie daje Ci możliwość odzyskania należnych Ci środków i pokrycia rzeczywistych strat.

Jak rozpoznać zaniżone odszkodowanie z OC i co zrobić, gdy Cię dotknie?

Czasami, po wypadku, odszkodowanie z OC sprawcy może okazać się zbyt niskie. W takiej sytuacji, nie powinieneś przystawać na propozycję ubezpieczyciela, ponieważ zgodzenie się na zaniżoną wycenę oznacza pokrywanie pozostałych kosztów naprawy samochodu z własnej kieszeni. Zamiast tego, warto podjąć próbę odzyskania należnego Ci odszkodowania.

Warto wiedzieć

Ważne jest, aby pamiętać, że nie możesz się wzbogacić na ubezpieczeniu swojego samochodu. Mimo to, nie pozwól ubezpieczycielowi wypłacić Ci zaniżonego odszkodowania. Jeżeli to się zdarzy, najszybciej jak to możliwe, złóż odwołanie od decyzji ubezpieczyciela lub skontaktuj się z adwokatem.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Gdy decyzja ubezpieczyciela o wypłacie odszkodowania z OC sprawcy nie jest dla Ciebie korzystna, powinieneś złożyć odwołanie.

Co Powinno znaleźć się w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela?

Przy pisaniu odwołania od decyzji ubezpieczyciela, ważne jest, aby uwzględnić numer polisy sprawcy wypadku oraz numer szkody. Taka informacja pozwoli na szybką identyfikację Twojej sprawy i skróci czas oczekiwania na decyzję ubezpieczyciela. Ponadto, powinieneś dokładnie opisać całą sytuację oraz przedstawić opinie warsztatu lub rzeczoznawcy, które pokazują, jakie koszty dodatkowe musiałbyś ponieść, zgadzając się na przygotowaną przez towarzystwo wycenę.

Jak skierować skargę do Rzecznika Finansowego?

Jeżeli, pomimo złożenia odwołania, ubezpieczyciel nadal nie zaproponuje Ci uczciwego odszkodowania, możesz skierować skargę do Rzecznika Finansowego. Pamiętaj jednak, że krok ten jest możliwy dopiero po nieudanych próbach odwołania się od decyzji ubezpieczyciela.

Jak Skorzystać z Pomocy Kancelarii Adwokackiej?

Gdy wszystkie polubowne metody dochodzenia swoich roszczeń zawiodą, pozostaje Ci jedynie skierowanie sprawy na drogę sądową. W tej sytuacji, warto skontaktować się z wybranymi kancelariami prawnymi, które specjalizują się w tego typu sprawach. Profesjonalna pomoc prawna może okazać się kluczowa w odzyskaniu należnych Ci pieniędzy z tytułu zaniżonego odszkodowania z OC. Jako adwokat z Jeleniej Góry przeprowadziłem kilkaset spraw sądowych przeciwko firmom Ubezpieczeniowym. Jeżeli uważasz, że Twoje odszkodowanie jest zaniżone, zapraszam do kontaktu.


Potrzebujesz pomocy adwokata?