Odszkodowanie i zadośćuczynienie -różnice ?

Odszkodowanie i zadośćuczynienie -różnice

odszkodowanie i zadoscuczynienie e1660240729727

odszkodowanie i zadoscuczynienie e1660240729727

Czym się różni odszkodowanie i zadośćuczynienie

Rozumienie terminów prawnych może być dla wielu osób wyzwaniem. Dwie z tych kategorii, które często powodują zamieszanie, to właśnie „odszkodowanie” i „zadośćuczynienie”. Chociaż oba są formami rekompensaty związanej z sytuacjami, w których osoba poniosła szkodę, różnią się w kluczowych aspektach, które mogą mieć znaczący wpływ na wynik sprawy. Celem niniejszego artykułu jest rozwianie wszelkich wątpliwości na ten temat, wyjaśniając, czym jest odszkodowanie, czym jest zadośćuczynienie, jakie są między nimi różnice i w jakich sytuacjach można o nie wnioskować. Bez względu na to, czy jesteś prawnikiem, studentem prawa, czy chociażby poszkodowanym w wypadku, ten artykuł dostarczy Ci kluczowych informacji, które pomogą Ci zrozumieć te dwa istotne elementy prawa cywilnego.

— Odszkodowanie—

Odszkodowanie jest świadczeniem, które należy się poszkodowanemu z tytułu wyrządzonej mu szkody. Odpowiedzialnym za naprawie szkody może być osoba fizyczna lub też podmiot (osoba prawna), jeżeli z mocy prawa, czy też na podstawie stosownej umowy, odpowiada za szkody wyrządzone przez tę osobę. Przykładem może w tej sytuacji być odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkodę wyrządzona na sutek wypadku samochodowego lub kolizji drogowej przez ubezpieczonego sprawcę.

— Zadośćuczynienie —

Art. 445 § 1. k.c.  W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. 

Najprościej rzecz ujmując, zadośćuczynienie jest to świadczenie mające zrekompensować szkodę niemajątkową, w postaci np. cierpień psychicznych o charakterze wewnętrznym, z tytułu zespół stresu pourazowego, pogorszenia jakości życia, czy widoków na przyszłość. Zadośćuczynienie ma za zadanie złagodzić negatywne przeżycia, takie jak ból czy cierpienie.

Czy roszczenie o zadośćuczynienie można dziedziczyć?

Zadośćuczynienia od sprawcy wypadku lub tez osoby odpowiedzialnej (np. ubezpieczyciela) możemy żądać tylko,  jeżeli przed śmiercią poszkodowanego roszczenie zostało uznane przez osobę, czy też podmiot odpowiedzialny lub tez sprawa została skierowana do sądu jeszcze za życia poszkodowanego.

Upraszczając, prawo do zadośćuczynienia można sprzedać, jeżeli np. firma ubezpieczeniowa jeszcze przed śmiercią poszkodowanego przyznała konkretną kwotę tytułem zadośćuczynienia lub też sprawę skierowano do sądu za życia poszkodowanego. Jeżeli chce się dowiedzieć, jakie są terminy przedawnienia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie przeczytaj ten artykuł.

Na jakie elementy zwraca uwagę sąd rejonowy lub okręgowy w sprawie o zadośćuczynienie?

  • stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego (kalectwo, oszpecenie, ograniczenia ruchowe, ograniczeniach w czynnościach życia codziennego
  • długotrwałość choroby, cierpień, leczenia, rehabilitacji – bolesność zabiegów, dokonywane operacje, leczenie sanatoryjne i szpitalne, okres dochodzenia do sprawności,  stopień cierpień natury fizycznej poszkodowanego, długotrwałość cierpień
  • wiek poszkodowanego
  • płeć poszkodowanego
  • poczucie bezradności życiowej, niekorzystne widoki i możliwości poszkodowanego w przyszłości
  • wpływ wypadku na dotychczasową sytuację zawodową i prywatną


List ta nie jest zamknięta. Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia należy brak pod uwagę dana sytuację i konkretne okoliczności oraz jaki mają one wpływ na stopień cierpień u osoby poszkodowanej.

Podsumowanie – adwokat Jelenia Góra

W niniejszym artykule omówiliśmy istotne różnice między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem. Odszkodowanie ma na celu pokrycie materialnych strat i kosztów wynikających z wyrządzonej szkody, podczas gdy zadośćuczynienie skupia się na rekompensacie bólu, cierpienia i utraty jakości życia.

Warto pamiętać, że odszkodowanie i zadośćuczynienie nie są ze sobą wzajemnie wykluczające. W niektórych sytuacjach można ubiegać się o oba rodzaje rekompensaty, w zależności od rodzaju szkody i skutków, jakie poniósł poszkodowany.

Procedura ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie może być skomplikowana, dlatego ważne jest skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie. Adwokat pomoże zrozumieć prawa i procedury oraz zadba o to, abyś otrzymał sprawiedliwe i adekwatne odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Wnioskiem jest, że zarówno odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie mają kluczowe znaczenie w zapewnieniu sprawiedliwości dla poszkodowanych osób. Poprzez te formy rekompensaty prawa dążą do przywrócenia równowagi i rekompensaty za poniesione szkody.

Jako adwokat zajmujący się sprawami o odszkodowanie i zadośćuczynienie, zapraszam do kontaktu.

Przeczytaj również