Ile kosztuje rozwód? – Adwokat Jelenia Góra

Ile kosztuje rozwód?

ile kosztuje rozowd

ile kosztuje rozowd

Nie da się ukryć, że dla większości rozwodzących się par to ile kosztuje rozwód ma duże znaczenie. Na to to pytanie można odpowiedzieć w sposób dosyć typowy dla profesjonalnego pełnomocnika (adwokata), czyli – „to zależy”. Niestety nie da się odpowiedzieć w sposób jednoznaczny ile ostatecznie będzie kosztował rozwód, ponieważ na jego całościowy koszt składa się wiele elementów. Jakie to elementy, ile kosztuje rozwód w całości i czy warto skorzystać z pomocy adwokata? Odpowiadam poniżej.

Pozew o rozwód – adwokat Jelenia Góra

Opłata od pozwu o rozwód. Zaraz po kosztach ewentualnej pomocy prawnej, jest to pierwsza opłata, którą powód, czyli osoba inicjująca postępowanie rozwodowe będzie zmuszona ponieść. Jest to jeden z elementów obowiązkowych samego pozwu. Opłata od pozwu o rozwód jest stała i wynosi zawsze 600 zł. Na jej wysokość absolutnie nie ma wpływu to czy małżonkowie chcą, aby sąd orzekał o winie za rozpad małżeństwa czy też nie.

Brak opłaty od pozwu o rozwód będzie skutkować zaniechaniem dokonywania przez sąd jakichkolwiek czynności w sprawie. Ale spokojnie, jeśli zapomnisz dokonać opłaty – sąd wezwie Cię do jej uzupełnienia w konkretnym terminie.

Czy to zawsze powód ponosi koszty rozwodu?

Wniesienie tej początkowej, inicjującej postępowanie, opłaty od pozwu o rozwód  to obowiązek powoda. Nie oznacza to jednak, że opłatę tę poniesie on w rzeczywistości po zakończeniu całego procesu. Wszystko zależy od rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie winy za rozpad małżeństwa.

Ten z małżonków, który zostanie uznany przez sąd za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, zobowiązany będzie zwrócić drugiej stronie wszelkie poniesione wcześniej koszty sądowe. Zasada w tym przypadku jest więc prosta – płaci ten kto przegrywa.

Ile kosztuje rozwód z adwokatem – Jelenia Góra

Koszty sądowe to jedno. Jeżeli natomiast małżonkowie chcą (a powinni), skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (adwokata), muszą liczyć się z dodatkowym wydatkiem.

Sprawy o rozwód zazwyczaj cechuje mocno emocjonalne podejście rozwodzących się małżonków. To niekiedy miesiące „przepychanek” w sądzie, co wiąże się często ze sporym stresem dla stron.

Decyzja o skorzystaniu z pomocy adwokata lub radcy prawnego może okazać się bardzo pomocna i ograniczająca stresowe sytuacje związane np. z koniecznością uzupełnienia kolejnych dokumentów czy zastanawiania się nad treścią pisma. Profesjonalny pełnomocnik nie tylko zajmie się przygotowaniem pozwu o rozwód. Do jego obowiązków będzie należeć także przygotowanie wszelkich pism w toku postępowania oraz obecność na rozprawach w sądzie. Skorzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego da pewność, że pisma procesowe zostały sporządzone zgodnie z prawem i w sposób najkorzystniejszy dla interesów reprezentowanej strony. Dodatkowo – ograniczy stres i nerwy jakie zazwyczaj generuje sprawa o rozwód.

Na wysokość wynagrodzenia adwokata składa się wiele czynników, a do najważniejszych z nich zaliczyć możemy:

 1. stopień zawiłości sprawy,
 2. obszerność powoływanych dowodów,
 3. to, czy kwestie sporne małżonków są pomiędzy małżonkami ustalone czy ich ustalenie wymaga udziału pełnomocnika,
 4. liczbę wniosków zgłaszanych przez strony w toku postępowania.

Adwokat Piotr Dorniak Jelenia Góra

Adwokat Piotr Dorniak Jelenia Góra – pozew o rozwód – sprawy rozwodowe

Koszt rozwodu w całości

            Jak już zostało wspomniane na wstępie, na ostateczny koszt rozwodu ma wpływ wiele czynników. Zwłaszcza, kiedy małżonkowie mają sporne zdania co do kwestii winy, alimentów czy sprawowania opieki nad wspólnymi dziećmi.

Do kosztów całej sprawy należy zatem bardzo często doliczyć koszt związany z:

 • uzyskaniem potrzebnych dokumentów lub/i zaświadczeń– zazwyczaj kilkadziesiąt złotych,
 • wydaniem opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów – 600 – 1.000 zł,
 • ewentualne wynagrodzenie adwokata → tutaj przedział jest naprawdę spory – 3.000 – 6.000 zł,
 • przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego przez kuratora sądowego na temat sytuacji małżonków i dzieci stron – 100 – 200 zł,
 • ewentualną mediacją małżonków – ok. 450 zł,
 • opłatą od wniosku o zabezpieczenie alimentów lub kontaktów z dzieckiem – 100 zł (ponoszona jest w przypadku, gdy wniosek o zabezpieczenie składany jest odrębnie, a nie wraz z pozwem o rozwód),
 • opłatą od zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu – 30 zł,
 • opłatą od apelacji – 600 zł.

Zwolnienie od kosztów sądowych sprawy rozwodowej

            Nie da się ukryć, że koszty związane z rozwodem są spore. Nawet jeżeli małżonkowie ograniczą je do minimum, to dla wielu z nich sama opłata od pozwu stanowi spore nadszarpnięcie budżetu.

            Jeżeli jednak małżonkowie nie widzą możliwości na pojednanie się, a decyzja o rozwodzie zapadła, istnieje możliwość zawnioskowania o zwolnienie od kosztów sądowych. Taki wniosek można wnieść wraz z pozwem o rozwód bądź w trakcie postępowania, jeżeli sytuacja materialna wnioskującego małżonka ulegnie pogorszeniu.

Sąd, odnosząc się do sytuacji materialnej wnioskodawcy, a także oceniając czy rozwód nie będzie skutkować znacznym jej pogorszeniem, może postanowić o zwolnieniu z całości lub z części kosztów sądowych, które wygenerowałaby sprawa o rozwód.

Adwokat do spraw rozwodowych – Jelenia Góra

Jak widać, na ostateczne koszty sprawy o rozwód ma wpływ wiele różnych czynników. Istnieją jednak pewne możliwości, które koszty te mogą zminimalizować, a nawet od konieczności ich poniesienia zwolnić. Jeżeli zdecydujesz się na samodzielne poprowadzenie swojej spawy rozwodowej, musisz mieć świadomość że nieumiejętne przeprowadzenie  postępowania w sądzie okręgowym, może się wiązać z poważnymi konsekwencjami na kolejne lata. Szczególnie pod względem finansowym. Przykładowo, obowiązek alimentacyjny (alimenty) wobec małżonka niewinnego rozpadu małżeństwa, może obciążać tego z małżonków, którego wina została w sądzie udowodniona. Obowiązek płacenia alimentów na małżonka niewinnego rozkładu pożycia może trwać nawet do końca życia. Dlatego pomoc adwokata na etapie postępowania sądowego, jak i przed złożeniem pozwu rozwodowego w sądzie, może okazać się inwestycją na wiele kolejnych lat.

POMOC PRAWNA

1

Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata?

2

Skontaktuj się z nami

3

Tel. 887 887 995

4

Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania i szanse na wygraną