Jazda po pijanemu – Adwokat Piotr Dorniak Jelenia Góra

Jazda po pijanemu

Jazda po pijanemu

Jazda po pijanemu

Prowadzenie pojazdu to poważna odpowiedzialność, która wymaga pełnej koncentracji i umiejętności. Jazda po pijanemu, zwłaszcza bez prawa jazdy, stanowi poważne naruszenie prawa. Ten artykuł ma na celu szczegółowe omówienie konsekwencji jazdy w stanie nietrzeźwości, w szczególności kary za jazdę pod wpływem alkoholu, oraz jak adwokat jazda po alkoholu może pomóc w radzeniu sobie z taką sytuacją.

Jazda Po Pijanemu – adwokat Jelenia Góra

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kto prowadzi pojazd się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Dodatkowo sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, albo pojazdów określonego rodzaju, na okres nie krótszy niż 3 lata

Stan po użyciu alkoholu

Według obowiązujących przepisów prawa, dozwolone stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,2 promila. Stan, w którym stężenie alkoholu we krwi osoby prowadzącej pojazd mieści się w przedziale od 0,2 do 0,5 promila (0,1-0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza), jest określany jako stan po spożyciu alkoholu.

Jazda pojazdem mechanicznym po spożyciu alkoholu lub środków o podobnym działaniu może skutkować:

 1. grzywną o wartości nie niższej niż 2500 zł (a maksymalnie 30 000 zł) lub aresztem do 30 dni;
 2. zakazem prowadzenia pojazdów trwającym od 6 miesięcy do 3 lat;
 3. naliczeniem 15 punktów karnych.

Stan nietrzeźwości: definicja i konsekwencje według Polskiego Prawa

Stan nietrzeźwości jest terminem, który często pojawia się w kontekście przepisów dotyczących bezpieczeństwa na drogach, jednak nie każdy zna jego dokładną definicję. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie, czym jest stan nietrzeźwości w świetle polskiego prawa oraz jakie są konsekwencje prowadzenia pojazdu w takim stanie.

Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy:  

 1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
 2. zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Znajduje to odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu Karnego, które precyzyjnie definiują stan nietrzeźwości.

Nieodpowiedzialne i nielegalne zachowanie, jakim jest jazda po pijanemu, może prowadzić do tragicznych konsekwencji, takich jak wypadki samochodowe, obrażenia ciała, a nawet śmierć. Jazda po pijaku to nie tylko zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowcy, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego.

Jazda po pijanemu

Kara za jazdę pod pijanemu

Jakie konsekwencje niesie za sobą jazda po spożyciu alkoholu w roku 2023? Rodzaj i wysokość kary za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu zależy od stężenia alkoholu we krwi. Jazda w stanie nietrzeźwości może skutkować utratą prawa jazdy oraz orzeczeniem kary pozbawienia wolności. Warto zauważyć, że od 17 września 2022 roku, w wyniku nowelizacji ustawy o ruchu drogowym, liczba punktów karnych została zmieniona, a teraz można otrzymać nawet 15 punktów karnych. 

Za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu grozi:

 • kara grzywny wynosząca nie mniej niż 2500 zł (a maksymalnie 30 000 zł) lub areszt domowy do 30 dni,
 • bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat,
 • 15 punktów karnych (od 17 września 2022 roku).

Natomiast za jazdę w stanie nietrzeźwości mogą grozić:

 • kara grzywny, która jest ustalana przez sąd w zależności od sytuacji majątkowej sprawcy,
 • ograniczenie wolności do maksymalnie 2 lat, polegające na wykonywaniu prac społecznych lub potrąceniu z wynagrodzenia,
 • kara pozbawienia wolności,
 • zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 1 roku do 15 lat,
 • kara pieniężna od 5000 zł do 60 000 zł (na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej),
 • 15 punktów karnych (od 17 września 2022 roku).”

Jak widać kara za jazdę pod po spożyciu i pod wpływem alkoholu są surowe i mogą mieć długotrwałe skutki. Mogą obejmować grzywny, cofnięcie prawa jazdy, prace społeczne, a nawet pozbawienie wolności.

Konkretnie, jeśli zostaniesz złapany na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu, możesz oczekiwać, że Twój pojazd zostanie zatrzymany. Policja ma prawo zabrać Ci prawo jazdy na miejscu, a następnie przekazać sprawę do sądu.

Kiedy zatrzymanie prawa jazdy jest wymagane

Konsekwencje jazdy po pijaku mogą być poważne, nawet jeśli nie doszło do wypadku. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest surowo karane, a prawo jazdy może zostać zatrzymane na miejscu. Policja ma prawo zabrać prawo jazdy każdej osobie, która jest podejrzewana o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Po zatrzymaniu prawa jazdy, prowadzenie pojazdu jest nielegalne. Jeżeli ktoś zostanie złapany na prowadzeniu pojazdu bez prawa jazdy, może spotkać go dodatkowa kara.

Adwokat Jelenia Góra – Jazda Po Alkoholu: Jak Może Pomóc?

Jeżeli staniesz przed sądem za jazdę po pijanemu lub bez prawa jazdy, adwokat specjalizujący się w sprawach o jazdę pod wpływem alkoholu może okazać się nieoceniony. Jako adwokat specjalizujący się w sprawa karnych znam niuanse prawne związane z jazdą pod wpływem alkoholu i jest w stanie pomóc Ci zrozumieć Twój proces sądowy, jak również reprezentować Cię w sądzie.

Choć skorzystanie z pomocy adwokata nie gwarantuje uniknięcia kary, może znacząco wpłynąć na przebieg i wynik sprawy. Jako obrońca mogę pomogę Ci zrozumieć konsekwencje, będę reprezentował Twoje interesy podczas negocjowania kary, a nawet próbie uniewinnienia, jeżeli są ku temu podstawy. Zespół doświadczonych adwokatów w Jeleniej Górze jest gotowy, aby Ci pomóc. Bez względu na to, jak skomplikowana wydaje się Twoja sytuacja,  zapewniamy Ci wsparcie i profesjonalne doradztwo.

Jazda Po Pijanemu – FAQ

Jakie konsekwencje grożą za jazdę po pijanemu?

Konsekwencje za jazdę po alkoholu są bardzo poważne. Jest to wykroczenie lub przestępstwo, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet kara pozbawienia wolności. Dodatkowo, kierowca może stracić prawo jazdy, a jego pojazd może zostać skonfiskowany. Przy jeździe po spożyciu alkoholu (wykroczenie) zakaz prowadzenia pojazdów wynosi od 6 miesięcy do 3 lat a przy jeździe w stanie nietrzeźwości (przestępstwo) zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi od 1 roku do 15 lat,

Czy jazda po pijanemu to przestępstwo czy wykroczenie?

Jazda pod wpływem alkoholu może być zarówno przestępstwem, jak i wykroczeniem. W przypadku, gdy stężenie alkoholu we krwi nie przekracza 0,5 promila, jest to wykroczenie. Natomiast w przypadku przekroczenia 0,5 promila – jest to już przestępstwo.

Czy można prowadzić pojazd po spożyciu alkoholu?

W Polsce obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Jeśli stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,2 promila (0,1-0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza), kierowca popełnia wykroczenie. Jednakże, nawet po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu, kierowca może mieć obniżoną zdolność do prowadzenia pojazdu, co stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego zawsze należy zachować ostrożność i zdrowy rozsądek, nie prowadząc pojazdu po spożyciu alkoholu.

 

POMOC ADWOKATA

1

Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata?

2

Skontaktuj się z nami

3

Tel. 887 887 995

4

Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania i szanse na wygraną