Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty – Adwokat Jelenia Góra

Rozwód z orzeczeniem o winie

ROZWOD Z WINY 1 1 e1660113801600

ROZWOD Z WINY 1 1 e1660113801600

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty pomiędzy byłymi małżonkami

Gdy pomiędzy małżonkami wybrzmi stanowcza decyzja „rozwód”, bardzo często wiąże się to z trwającym pomiędzy nimi konfliktem. Nikt przecież nie rozwodzi się „ot tak”. A kiedy pojawia się konflikt, zazwyczaj już nie chodzi tylko o orzeczenie rozwodu, ale także o ustalenie, kto za ten rozwód ponosi winę. Dlaczego to takie ważne? Jak nie wiadomo o co chodzi – to chodzi o pieniądze a ściślej mówiąc o alimenty.

Choć alimenty kojarzone są najczęściej z dziećmi, to o konieczności ich płacenia po rozwodzie możemy mówić także w kontekście byłego małżonka. Obowiązek płacenia alimentów na ex-małżonka jest następstwem najczęściej jego trudnej sytuacji finansowej, ale nie zawsze. Niekiedy obowiązek może dotyczyć pogorszenia się poziomu życia byłego małżonka. Co zatem oznacza rozwód z orzeczeniem o winie i jak wówczas wygląda obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami? Wyjaśniam poniżej.

 

Ustalenie winy w rozwodzie a alimenty

Po złożeniu pozwu o rozwód i przeprowadzeniu całego postępowania w sądzie, jednym z rozstrzygnięć, które muszą znaleźć się w wyroku rozwodowym, jest to dotyczące winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że gdy sąd orzeka wyrok i daje rozwód, ma obowiązek wskazać, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Chodzi więc o wskazanie, które zachowania jednej ze stron doprowadziły do ustania pomiędzy małżonkami wszystkich więzi – emocjonalnej, fizycznej oraz gospodarczej. Ustanie ich trzech razem jest jedną z przesłanek, które umożliwiają sądowi orzeczenie rozwodu.

Sąd może odstąpić od wskazywania wyłącznie małżonka winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, ale tylko wtedy, gdy oboje małżonkowie zgodnie zażądają zaniechania przez sąd orzekania o winie.

To, czyją winę orzeknie sąd, będzie warunkowało dalsze kwestie związane z koniecznością płacenia alimentów.

Sąd może uznać, że:

  • oboje małżonkowie są winni rozpadu małżeństwa,
  • żadne z nich nie jest winne,
  • wina spoczywa tylko na jednej stronie.

Kiedy możemy mówić o winie współmałżonka?

W prawie polskim brak jest ustawowej definicji określającej winę za rozpad małżeństwa. Oznacza to, że każda sprawa rozpatrywana jest przez sąd w sposób indywidualny. Sąd, orzekając rozwód zawsze wszechstronnie ocenia sytuację rozwodzących się współmałżonków.

W kwestii winy ukształtowało się jednak bogate orzecznictwo, które utarło dla sądu pewną ścieżkę, która niewątpliwie jest pewnym wyznacznikiem podczas wydawania wyroku rozwodowego.

 

Najczęstszymi z powodów decydujących o winie współmałżonka mogą być m.in.:

  • zatajenie przed małżonkiem choroby psychicznej lub posiadanie dziecka pozamałżeńskiego,
  • uzależnienie od spożywania alkoholu (nadużywanie alkoholu), czyli pijaństwo (nie łożenie przy tym na utrzymanie rodziny i brak woli, by zerwać z nałogiem pomimo pomocy rodziny),
  • zdrada,
  • przesadna zazdrość pod postacią zaborczej kontroli i ograniczania partnera (zabrania partnerowi długich rozmów telefonicznych, odwiedzin rodziny i znajomych itp.)
  • przemoc fizyczna lub psychiczna wobec partnera lub wspólnych dzieci.


Brak winy i wina obu małżonków a zasady płacenia alimentów po rozwodzie

Kiedy oboje małżonkowie zostaną uznani za winnych rozpadu małżeństwa, ewentualne alimenty warunkuje wówczas niedostatek małżonka ubiegającego się o alimenty.

Pojęcie niedostatku nie zostało zdefiniowane w przepisach, jednak przyjmuje się, że jest to szczególnie trudna sytuacja materialna, która nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych bez pomocy innej osoby. Niech chodzi zatem o sytuację, w której, np.: jesteś bezrobotny. Chodzi tu raczej o sytuację, w której pomimo wykorzystania pełni swojego potencjału zawodowego i czynienia wszelkich starań, nadal brakuje Ci pieniędzy zaspokojenie ważnych potrzeb, np.: kupno lekarstw.

W tej sytuacji alimentów można żądać maksymalnie do 5 lat od orzeczenia rozwodu. Istnieje wprawdzie szansa na wydłużenie tego terminu, jednak muszą zaistnieć ku temu szczególnie uzasadnione okoliczności.

Adwokat Piotr Dorniak Jelenia Gora

Adwokat Piotr Dorniak Jelenia Gora

Rozwód z wyłącznej winy jednej ze stron a zasady płacenia alimentów

W sytuacji uprawnienie do żądania alimentów nie jest związane z niedostatkiem. Małżonek niewinny nie musi się w nim znaleźć, by móc żądać alimentów od drugiego małżonka. Jeśli sąd okręgowy orzekł rozwód z wyłącznej winy jednego współmałżonka, a dla drugiego rozwód wiąże się z  istotnym pogorszeniem sytuacji majątkowej, to małżonek niewinny może żądać alimentów od współmałżonka. Zawarcie nowego związku małżeńskiego, zwalnia byłego małżonka z płacenia alimentów, nawet gdy został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa.

 

Alimenty po rozwodzie – Adwokat do spraw rozwodowych Jelenia Góra

Sprawy o rozwód z orzeczeniem winy nie należą do przyjemnych. Szczególnie dlatego warto powierzać je adwokatowi do spraw rozwodowych, który zadba o najmniejszy szczegół i poprowadzi sprawę w najkorzystniejszy dla Ciebie sposób. Nerwy i emocje towarzyszące postępowaniom rozwodowym bardzo często negatywnie wpływają na korzystne rozstrzygnięcie w sprawie.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Dorniaka świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rodzinnych. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu dba o to, aby do każdej sprawy podchodzić w sposób indywidualny mając na uwadze przede wszystkim dobro każdego ze swoich klientów.

 

 

POMOC ADWOKATA

1

Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata?

2

Skontaktuj się z nami

3

Tel. 887 887 995

4

Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania i szanse na wygraną