Czy można sprzedać prawo do zadośćuczynienia? Adwokat Jelenia Góra

Sprzedaż – czy cesja roszczenia o zadośćuczynienie jest możliwa?

sprzedaz zadoscuczynienia 1 e1660133132138

sprzedaz zadoscuczynienia 1 e1660133132138

Nie wszyscy poszkodowani w wypadkach mają czas i możliwość, aby walczyć w sądzie o należne im odszkodowanie i zadośćuczynienie. Wiąże się to dość często z skomplikowanym, długotrwałym i kosztownym procesem sądowym. Korzystnym rozwiązaniem może być w takiej sytuacji instytucja cesji wierzytelności, co umożliwia artykuł 511 Kodeksu Cywilnego.

Powszechne jest odsprzedawanie prawa do roszczeń odszkodowawczych na rzecz firm odkupujących szkody. Poszkodowani otrzymują co prawa duże niższe kwoty niż w przypadku samodzielnego ich dochodzenia, lecz mają pieniądze od razu i całe postępowanie sądowe z głowy.

Czy można sprzedać prawo do zadośćuczynienia?

Odpowiedzi należy szukać w art. 449 k.c. zgodnie, z którym prawa do zadośćuczynienia nie można zbyć, chyba że jest już wymagalne i zostało uznane na piśmie albo przyznane prawomocnym orzeczeniem. W praktyce oznacz to, że jeżeli poszkodowany w wypadku doznał np. złamania ręki lub nogi, to nie może on sprzedać prawa do zadośćuczynienia na rzecz kogokolwiek. W grę nie wchodzi również darowizna takiego prawa czy jego zamiana na inne prawo.

Kiedy można sprzedać prawo do zadośćuczynienia?

Zbycie takich roszczeń jest możliwe jedynie po spełnieniu łącznie dwóch warunków:

  • roszczenie musi być przyznane prawomocnym orzeczeniem albo uznane
  • roszczenie musi być wymagalne

Jeżeli jednak dokonalibyśmy sprzedaży takiego prawa, które nie jest wymagalne i nie zostało uznane przez sprawcę lub podmiot odpowiedzialny to taka czynność byłaby nieważna jako sprzeczna z prawem (art. 58 KC).

Czy zadośćuczynienie można dziedziczyć

Prawo do zadośćuczynienia podlega dziedziczeniu, jednak pod pewnymi warunkami. Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo o jego zapłatę zostało wytoczone za życia poszkodowanego. Zatem jeżeli osoba uprawniona do zadośćuczynienia , jeszcze za życia wytoczyła sprawę o zapłatę zadośćuczynienia np. przeciwko firmie ubezpieczeniowej, to spadkobiercy tej osoby dziedziczą prawo do występowania w sądzie w charakterze strony powodowej. Tak samo, jeżeli osobo, której przysługuje zadośćuczynienie wezwała podmiot zobowiązany do jego wypłaty do zapłaty a wzywany uznał roszczenie, wypłacając nawet jego cześć , to spadkobiercy mogą się domagać zapłaty całej należnej kwoty.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie – Adwokat Jelenia Góra

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia? Postępowania odszkodowawcze są skomplikowane pod względem prawnym. Już na etapie postępowania likwidacyjnego, czyli przedsądowego należy prawidłowo skonstruować żądanie i umiejętnie prowadzić negocjacje, aby prze brak znajomości prawa nie pozbawić się prawa do dochodzenia należnych pieniędzy w sądzie. Dlatego też czasami konieczne jest skorzystanie z pomocy prawnej doświadczonego adwokata od spraw odszkodowawczych. Nasza Kancelaria pomoże Ci ustalić, czy przysługuje Ci prawo do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia. Podczas spotkania przedstawimy Ci możliwe rozwiązania ewentualne ryzyko. Jeżeli masz problem prawny dotyczący zagadnień związanych z roszczeniami odszkodowawczymi zapraszamy do kontaktu z nami.

POMOC ADWOKATA

1

Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata?

2

Skontaktuj się z nami

3

Tel. 887 887 995

4

Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania i szanse na wygraną