Adwokat a radca prawny - różnice –

Adwokat a radca prawny – różnice

adwokat a radca prawny roznice

adwokat a radca prawny roznice

Czym różni się adwokat od radcy prawnego?

Adwokat i radca prawny to dwie profesje prawnicze, które często budzą pytania co do swojej specyfiki. Niemniej, mimo pewnego stopnia pokrewieństwa, zawody te różnią się od siebie pod wieloma względami. Adwokat a radca prawny – różnice? Poniższy tekst ma na celu rozjaśnić, czym charakteryzuje się każda z tych profesji, oraz w jakich sytuacjach warto skorzystać z usług adwokata lub radcy prawnego.

Adwokat: Kim jest i czym się zajmuje?

Adwokatura to zawód regulowany przez ustawę Prawo o adwokaturze. To na jej podstawie funkcjonuje samorząd adwokacki, przeprowadzane są egzaminy na aplikacje, a także adwokaci prowadzą swoją działalność gospodarczą.

Zgodnie z tą ustawą, zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, która obejmuje:

 • Udzielanie porad prawnych,
 • Sporządzanie opinii prawnych,
 • Opracowywanie projektów aktów prawnych,
 • Występowanie przed sądami,
 • Występowanie przed urzędami.

Radca prawny: Kim jest i czym się zajmuje?

Podobnie jak adwokatura, zasady wykonywania zawodu radcy prawnego reguluje ustawa – w tym przypadku ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 tej ustawy, wykonywanie zawodu radcy prawnego polega również na świadczeniu pomocy prawnej. Od 1 lipca 2015 r. radcy prawni mogą występować jako obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych, pod warunkiem że nie są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy. Uprawnienie to przysługuje zatem radcom wykonującym zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w odpowiedniej spółce.

adwokat Piotr Dorniak Jelenia Góra
adwokat Piotr Dorniak Jelenia Góra

Różnice między adwokatem a radcą prawnym

Chociaż oba te zawody polegają na świadczeniu pomocy prawnej, istnieją między nimi pewne różnice.

Przed zmianą przepisów istniała jedna podstawowa różnica – tylko adwokat mógł być obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych. Radca prawny nie mógł reprezentować swojego mocodawcy w takich sprawach. Obecnie jest to możliwe, o ile radca nie pozostaje w stosunku pracy.

Ważną różnicą jest również to, że radca prawny może być zatrudniony na podstawie stosunku pracy u konkretnego przedsiębiorcy. Adwokaci natomiast mogą wykonywać swój zaw

ód jedynie w drodze indywidualnej działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki. Różnica ta jest istotna, gdyż z adwokatem można zawrzeć jedynie umowę cywilnoprawną, natomiast z radcą prawnym także umowę o pracę.

Czy możliwe jest połączenie zawodów adwokata i radcy prawnego?

Obecnie coraz częściej mówi się o połączeniu tych dwóch zawodów. Polska jest jednym z niewielu krajów w Europie, gdzie mamy do czynienia z takim dualizmem zawodów prawniczych. W innych krajach częściej występuje jeden, uniwersalny zawód prawniczy. Nie wiadomo jednak, jaki kształt przyjmie ewentualne połączenie zawodów w Polsce.

Kim jest prawnik?

Zakres profesji prawniczych jest szeroki i zróżnicowany. Jedną z podstawowych kategorii osób związanych z tą dziedziną są prawnicy. Ale kim właściwie jest prawnik i jakie są jego uprawnienia? Czy prawnik to samo co radca prawny lub adwokat? Odpowiedź na te pytania nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

Prawnik – definicja

Prawnik to osoba, która ukończyła studia prawnicze. Znaczy to, że posiada ona teoretyczną wiedzę z zakresu prawa, zdobytą na wybranej uczelni wyższej. Prawnik, choć dysponuje gruntownym wykształceniem, nie posiada jednak tytułu radcy prawnego ani adwokata. Istotne jest zrozumienie, że prawnik to niezawodowy praktyk – nie odbył aplikacji ani nie zdał egzaminu zawodowego, które to czynności umożliwiają reprezentowanie innych osób przed sądami lub urzędami jako tzw. profesjonalny pełnomocnik. Mianem profesjonalnego pełnomocnika określa się radcę prawnego i adwokata.

Kompetencje prawnika

Pomimo że prawnik nie może reprezentować klientów jako profesjonalny pełnomocnik, nie znaczy to, że nie jest w stanie świadczyć innych usług związanych z prawem. Prawnicy często pracują jako doradcy w firmach, organizacjach non-profit, administracji publicznej czy instytucjach edukacyjnych. Mogą również pełnić rolę mediatorów, pomagając stronach konfliktu dojść do porozumienia, lub specjalistów ds. zgodności działania z prawem (compliance) w przedsiębiorstwach.

Ścieżka kariery prawnika

Absolwenci prawa mają wiele możliwości rozwoju kariery. Po studiach mogą zdecydować się na aplikację adwokacką lub radcowską, które po zdaniu egzaminu dają możliwość uzyskania tytułu adwokata lub radcy prawnego. Inni decydują się na pracę w korporacjach, administracji, organizacjach pozarządowych lub sektorze edukacyjnym. Niektórzy prawnicy zdobywają dodatkowe kwalifikacje, takie jak stopień doktora praw, który otwiera im drogę do pracy naukowej lub akademickiej.

Prawnikiem jest zatem osoba, która zdobyła teoretyczną wiedzę z zakresu prawa, ale nie odbyła aplikacji i nie zdała egzaminu zawodowego. Nie oznacza to jednak, że prawnicy są mniej kompetentni – po prostu specjalizują się w innych

Podsumowanie – adwokat Jelenia Góra

Na dzień dzisiejszy istnieją dwa osobne zawody prawnicze – adwokat i radca prawny. Obydwa te zawody mogą świadczyć pomoc prawną w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych czy administracyjnych. Zarówno adwokat, jak i radca prawny, może reprezentować swojego mocodawcę w sądzie cywilnym, sądzie administracyjnym, przed Trybunałem Konstytucyjnym, przed Sądem Najwyższym, jak również przed urzędami i organami władzy publicznej oraz samorządu terytorialnego.

Jedno jest pewne – niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z adwokatem, czy z radcą prawnym, w obu przypadkach możemy liczyć na profesjonalne wsparcie i pomoc w rozwiązaniu problemów prawnych.

Wybór adwokata lub radcy prawnego zależy od naszych indywidualnych potrzeb i wymagań.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia prawego, niezależnie od twojego wyboru, warto zwrócić się do doświadczonego adwokata w Jeleniej Górze. Jako adwokat, którego Kancelaria ma siedzibę w z Jeleniej Górze zadbam o twoje prawa i dostarczę ci najlepsze możliwe rozwiązania prawne.

Przeczytaj również


 • Kiedy musisz płacić alimenty na dorosłe dziecko

  Kiedy muszę  płacić alimenty na dorosłe dziecko Jesteś rodzicem pełnoletniego dziecka i zastanawiasz się, czy musisz dalej płacić alimenty? A może jesteś pełnoletnim dzieckiem, które nadal […]

 • Do jakiego wieku dziecka trzeba płacić alimenty?

  Obowiązek alimentacyjny w prawie rodzinnym W przepisach z zakresu prawa rodzinnego, jedną z najbardziej fundamentalnych kwestii jest obowiązek alimentacyjny. Jako doświadczony adwokat z Jeleniej Góry, chcę […]

 • Sprawy spadkowe u notariusza

  Jak przyjąć spadek u notariusza Zajęcie się sprawami spadkowymi, a więc formalnym potwierdzeniem praw do spadku, choć nie jest obowiązkowe, prędzej czy później staje się koniecznością. […]

 • Jak skutecznie złożyć wniosek o upadłość konsumencką w 2024?

  W obliczu rosnących wyzwań finansowych, upadłość konsumencka staje się coraz częstszą opcją dla osób niezdolnych do spłaty swoich długów. W 2023 roku proces ten nabrał nowego […]

 • Stwierdzenie nabycia spadku w 2023

  Jak wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku w 2023? Kto może to zrobić? Jeśli chcesz dowiedzieć się, kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, […]

 • Zaniżone odszkodowanie z OC – co robić?

  Jak otrzymać pełne odszkodowanie po wypadku drogowym Każdego roku na drogach w Polsce dochodzi do wielu kolizji oraz wypadków. Właściwe zrozumienie, jak działa system odszkodowań OC, […]