Rozwód krok po kroku - jak złożyć pozew i wziąć rozwód

Rozwód krok po kroku – jak złożyć pozew i wziąć rozwód

Jak złożyć pozew i wziąć rozwód

Jak złożyć pozew i wziąć rozwód

Rozstanie z małżonkiem to złożona sytuacja prawna, która wymaga wiedzy i odpowiedniego podejścia. W tym artykule, jako adwokat specjalizujący się w sprawach rozwodowych, omówię krok po kroku wszystkie istotne informacje dotyczące rozwiązania małżeństwa oraz przedstawię koszty związane z tym procesem.

Rozwód jest procesem prawnym, który wiąże się z wieloma formalnościami i wymaga przestrzegania określonych procedur. Pierwszym krokiem jest złożenie pozwu w sądzie. W artykule przedstawię Ci szczegółowy przewodnik, który krok po kroku omówi wszystkie niezbędne dokumenty, terminy oraz czynności, jakie należy podjąć, aby zakończyć swoje małżeństwo w sposób zgodny z prawem.

 Ważne jest, abyś zrozumiał/a swoje prawa i obowiązki w trakcie procesu rozwodowego. Omówię takie kwestie, jak podział majątku, ustalanie alimentów, opieka nad dziećmi oraz inne aspekty, które mogą mieć wpływ na Twoją sytuację. Każda sytuacja jest inna, a informacje przedstawione w tym artykule mają charakter ogólny. W przypadku konkretnych pytań i problemów związanych z Twoim rozwodem, zapraszam do kontaktu. Podczas spotkania w Kancelarii będę w stanie udzielić Ci indywidualnych porad. 

Krótka definicja rozwodu i jego znaczenie

 Zgodnie z art. 56 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Rozwód to proces prawny, który formalnie kończy małżeństwo i rozwiązuje związki prawne między małżonkami. Jest to decyzja, która ma ogromne znaczenie dla wszystkich zaangażowanych stron. Rozwód często jest kojarzony z emocjonalnym stresem, konfliktami i trudnościami, które mogą wpływać na wszystkich członków rodziny.

 Rozwód oznacza zakończenie wspólnego życia małżeńskiego i wszelkich praw i obowiązków, które wynikają z małżeństwa. Uczestnicy rozwodu stają się prawnie wolnymi osobami, zyskując jednocześnie możliwość podjęcia nowych związków małżeńskich.

Ważne jest jednak pamiętać, że rozwód to również proces o wielu skomplikowanych aspektach prawnych, finansowych i emocjonalnych. Wiele par boryka się z problemami dotyczącymi podziału majątku, ustalenia alimentów, czy też opieki nad dziećmi.

 W kontekście prawa rodzinnego, rozwód ma na celu zapewnienie uczciwości i sprawiedliwości dla wszystkich stron zaangażowanych w proces. Małżonkowie muszą przejść przez szereg formalności i spełnić określone wymagania prawne, aby ostatecznie uzyskać rozwód. Prawnicy specjalizujący się w prawie rodzinnym i rozwodowym, mogą pomóc w osiągnięciu jak najbardziej satysfakcjonującego rezultatu.

 Podsumowując, rozwód jest procesem prawnym, który kończy małżeństwo i ma duże znaczenie dla wszystkich zaangażowanych stron. Wymaga to zrozumienia aspektów prawnych, finansowych i emocjonalnych, które są związane z tym procesem. Pomoc adwokata specjalizującego się w sprawach rozwodowych  może pomóc parze przejść przez ten trudny czas i uzyskać satysfakcjonujące zakończenie. 

 Rodzaje rozwodów w Polsce

 W Polsce istnieją dwa rodzaje rozwodów: z orzeczeniem o winie i bez orzekania o winie. Poniżej przedstawiamy informacje na temat każdego z nich. 

Rozwód z orzeczeniem o winie

Podczas wydawania wyroku, sąd wskazuje również, który z małżonków jest odpowiedzialny za rozpad małżeństwa. Jednakże, na zgodny wniosek małżonków, sąd nie orzeka o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jakby żadne z małżonków nie było winne.

Zatem w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, sąd wskazuje, zależnie od okoliczności danej sprawy, iż za trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego ponoszą winę oboje małżonkowie lub tylko jeden z nich. W takim przypadku, rozwód jest skutkiem winy jednego lub obojga małżonków.  

 Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie jest możliwy, gdy wystąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. W takim przypadku, nie ma znaczenia, kto jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego.  

Kiedy wprowadzono rozwody w Polsce?

 Rozwody zostały zalegalizowane konstytucją nadaną w 1807 roku Księstwu Warszawskiemu przez Napoleona Bonaparte. Były one również całkowicie legalne w okresie istnienia II Rzeczypospolitej Polskiej, jak również PRL. Obecnie regulowane są w ustawie – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 W Polsce istnieją dwa rodzaje rozwodów: z orzeczeniem o winie i bez orzekania o winie. Rozwód z orzeczeniem o winie jest skutkiem winy jednego lub obojga małżonków, a rozwód bez orzekania o winie jest możliwy, gdy wystąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Rozwody zostały zalegalizowane w Polsce w 1807 roku i obecnie regulowane są w ustawie – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Kiedy sąd może orzec rozwód – adwokat Jelenia Góra

Aby sąd mógł wydać pozytywne orzeczenie w sprawie rozwodu, muszą uprzednio zaistnieć tzw. pozytywne przesłanki rozwodowe, obejmujące dwa warunki, powodujące, iż dalsze trwanie małżeństwa jest pozbawione sensu.

W polskim prawie rodzinnym jedyną „pozytywną przesłanką rozwodową” jest trwały i zupełny rozkład pożycia między małżonkami, co jest określone w art. 56 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego​.

Rozkład pożycia oznacza, że „ustały wszystkie więzi łączące małżonków, zupełny, jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi”​​. Sąd Najwyższy podkreślał, że wspólne pożycie w rozumieniu art. 23 k.r.o. polega na więzi duchowej, fizycznej oraz gospodarczej małżonków, które stanowią cel małżeństwa i umożliwiają realizację jego podstawowych zadań​​.

Jeżeli pomiędzy stronami zostanie zachowana chociażby jedna z więzi (duchowa, fizyczna albo gospodarcza) to nie można twierdzić, że zaistniała pozytywna przesłanka orzeczenia rozwodu. W takim przypadku sąd powinien powództwo oddalić​​.

 Zupełny rozpad pożycia – definicja rozkładu pożycia zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym

 Zupełny rozpad pożycia jest to stan, w którym małżeństwo przestaje istnieć jako związek emocjonalny, fizyczny i społeczny, a małżonkowie nie utrzymują już wspólnego gospodarstwa domowego. Zrozumienie definicji zupełnego rozpadu pożycia ma kluczowe znaczenie dla tych, którzy rozważają rozwód.

 Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, zupełny rozpad pożycia jest jednym z podstawowych warunków, które muszą zostać spełnione w celu złożenia pozwu o rozwód. Małżonkowie muszą udowodnić, że między nimi zachodzi trwały i nieodwracalny rozpad więzi małżeńskiej. Ten stan może być potwierdzony np. przez różne dowody, takie jak zeznania stron, świadków, które potwierdzają brak kontaktu między małżonkami, dowodowy na okoliczność braku wspólnego zamieszkiwania, czy inne dowody, które wskazują na trwały rozpad więzi uczuciowej.

 Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy precyzuje, że rozkład pożycia to sytuacja, w której małżonkowie żyją oddzielnie i nie utrzymują już wspólnego gospodarstwa domowego. Obejmuje to zarówno rozłąkę fizyczną, jak i emocjonalną. Rozłąka fizyczna oznacza, że małżonkowie mieszkają osobno, jak również nie współżyją ze sobą, natomiast rozłąka emocjonalna odnosi się do braku intymności, zaufania i komunikacji między nimi.

 Aby uzyskać rozwód, małżonkowie muszą przedstawić sądowi dowody potwierdzające trwałość i zupełność tego rozpadu, brak więzi uczuciowej lub długotrwałej separacji.

 Ważne jest zrozumienie, że zupełny rozpad pożycia to tylko jeden z elementów, które muszą zostać uwzględnione przy rozważaniu rozwodu. Należy także wziąć pod uwagę inne aspekty, takie jak np. ustalenie alimentów czy opieka nad dziećmi.

 Podsumowując, zupełny rozpad pożycia jest kluczowym pojęciem w prawie rodzinnym i ma duże znaczenie przy procesie rozwodowym. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, małżonkowie muszą udowodnić trwały i nieodwracalny rozpad więzi małżeńskiej, aby móc złożyć pozew o rozwód. Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym, który pomoże w zrozumieniu i zastosowaniu odpowiednich przepisów prawnych dotyczących zupełnego rozpadu pożycia. 

Negatywna przesłana rozwodowa.

Negatywna przesłanka rozwodowa to sytuacja, w której rozwód jest niemożliwy ze względu na dobro wspólnych małoletnich dzieci. W Polsce, zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przesłanką rozwodu jest trwały i zupełny rozkład małżeństwa. Jednakże, jeśli istnieją małoletnie dzieci z małżeństwa, a ich dobro wskutek rozwodu ucierpi to stanowi to przesłankę negatywną, która uniemożliwia uzyskanie rozwodu.

Innymi przesłankami, które mogą uniemożliwić rozwód, są m.in. gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Wyłączna Wina Małżonka: Co To Znaczy?

Wyłączna wina małżonka w rozwodzie oznacza, że jedna strona jest całkowicie odpowiedzialna za rozpad małżeństwa. Może to wynikać z wielu powodów, takich jak zdrada, nadużycia, uzależnienia, czy brak wsparcia emocjonalnego i finansowego.

Skutki Wyłącznej Winy Małżonka

Wyłączna wina małżonka w rozwodzie ma istotne konsekwencje prawne oraz finansowe dla małżonka winnego.

Jak Udowodnić Wyłączną Winę Małżonka?

Udowodnienie wyłącznej winy małżonka wymaga zgromadzenia odpowiednich dowodów. Mogą to być dokumenty, zeznania świadków, a nawet dowody elektroniczne, takie jak zdjęcia, nagrania video, wiadomości e-mail czy SMS. Zawsze warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem, który pomoże w prawidłowym przygotowaniu sprawy.

Rozwód z winy – podsumowanie – adwokat Jelenia Góra

Rozwód z powodu wyłącznej winy małżonka to skomplikowany proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania i zrozumienia prawa. Pamiętaj, że pomoc profesjonalisty może być nieoceniona w tak trudnym czasie.

Pozew o alimenty

Jak uzyskać rozwód

 Zastanawiasz się, jak uzyskać rozwód w Polsce? Czy proces rozwodowy wydaje Ci się skomplikowany i niejasny? Poniżej postaram się rozwiać Twoje wątpliwości, prezentując aktualną procedurę rozwodową krok po kroku.

Rozwód to zawsze trudne doświadczenie, zarówno emocjonalne, jak i prawne. Zrozumienie procedury rozwodowej jest kluczowe, aby przejść przez ten proces z jak najmniejszym stresem i niepewnością. W Polsce procedura rozwodowa jest ściśle regulowana przez prawo, dlatego ważne jest, aby dobrze zrozumieć jej zasady i wymagania.

Poniżej opiszę co musisz wiedzieć o rozwodzie w Polsce – od początkowych kroków, przez zgłoszenie wniosku o rozwód, aż po finalizację procesu.

Pozew rozwodowy

Proces rozwodowy może być skomplikowany i czasochłonny. W zależności od sytuacji, może on obejmować następujące etapy:

 • Składanie pozwu o rozwód: Jak już wspomnieliśmy wcześniej, pierwszym krokiem jest złożenie pozwu o rozwód w sądzie.
 • Mediacje: W niektórych przypadkach sąd może nakazać małżonkom skorzystanie z mediacji w celu próby porozumienia się w kwestiach spornych.
 • Rozprawa sądowa: Jeśli mediacje nie przynoszą rezultatów, sprawa trafia na rozprawę sądową, podczas której sąd rozpatruje żądania i dowody przedstawione przez obie strony.
 • Wydanie wyroku: Na podstawie zebranych dowodów sąd wydaje ostateczny wyrok rozwodowy, w którym określa warunki rozwodu, takie jak podział majątku i ustalenie opieki nad dziećmi.

Jak złożyć wniosek o rozwód?

Jak rozpocząć procedurę rozwodową? Po przygotowaniu treści pozwu rozwodowego, należy go złożyć do właściwego rzeczowo oraz miejscowo sądu. Pozew należy złożyć na dwa sposoby:

 • osobiście w biurze podawczym sądu okręgowego
 • wysłać listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy należy złożyć w Sądzie Okręgowym, w Wydziale Cywilnym właściwym ostatniego miejsce zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Warto pamiętać, że pozew o rozwód należy sporządzić w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz przeznaczony jest dla powoda, drugi dla sądu, a trzeci do strony pozwanej.

Jak napisać pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy jest kluczowym dokumentem, który rozpoczyna proces prawny związany z rozwiązaniem małżeństwa. Jego prawidłowe napisanie i sformułowanie ma ogromne znaczenie dla dalszego przebiegu sprawy. Poniżej przedstawiamy krok po kroku, jak go napisać.

Krok 1: Skonsultuj się z adwokatem od spraw rozwodowych.

Zanim rozpoczniesz pisanie pozwu rozwodowego, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym. Prawnik będzie mógł udzielić Ci niezbędnych porad i wskazówek dotyczących treści pozwu, jak również pomóc zrozumieć procedurę rozwodową. Możesz również zlecić przegotowanie i poprowadzenie całego postepowania w sprawie o rozwód adwokatowi.

Krok 2: Informacje wstępne.

Na początku pozwu rozwodowego należy umieścić informacje wstępne, takie jak oznaczenie sądu do którego składany jest pozew, dane małżonków, ich numery PESEL, datę zawarcia małżeństwa oraz informacje dotyczące ewentualnych dzieci, takie jak imię, data urodzenia, a także informacje o bieżącym miejscu zamieszkania obu stron.

Krok 3: Wnioski pozwu

W tym kroku wskazujesz czego się domagasz, tzn. rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie lub  z orzeczeniem o winie. W przypadku małoletnich dzieci wskazujesz kwotę alimentów, oraz rozstrzygnięcie dotyczące władzy rodzicielskiej oraz u którego z rodziców dziecko ma zamieszkiwać. Możesz, ale nie musisz zawnioskować sposób kontaktów z dzieckiem rodzica u którego dziecko nie zamieszkuje. Możesz również zawnioskować, aby sąd orzekł w kwestii sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania stron.

Krok 4: Dowody

Gromadzenie dowodów, takich jak zeznania stron , świadków, dokumenty finansowe, korespondencja, czy zapisy rozmów, smsy, korespondencja i zdjęcia z portalu Facebook Instagram itp. jest w dzisiejszych czasach kluczowe dla skutecznego pozwu rozwodowego. Prawidłowo przygotowane wnioski dowodowe mogą zdecydowanie wpłynąć na ostateczny wynik postępowania rozwodowego. Jakość i kompletność zgłoszonych wniosków dowodowych w sprawie rozwodowej może mieć znaczny wpływ na kolejne postepowania dotyczące np. podziału majątku. W tym zakresie uzyskanie profesjonalnej pomocy prawnej adwokata jest zalecane. Prawnik pomoże Ci efektywnie zgromadzić i przedstawić w pozwie cały istotny materiał dowodowy.

Krok 4: Opis okoliczności – uzasadnienie

W kolejnym kroku należy wskazać podstawę rozwodu, czyli przyczynę, na której opierasz swoją decyzję. Podstawy rozwodu mogą obejmować m.in. trwały rozpad małżeństwa, przemoc domową, niewierność, alkoholizm lub inne czynniki, które przyczyniły się do rozpadu związku.

W tej części pozwu rozwodowego należy przedstawić szczegółowy opis okoliczności i faktów, które prowadzą do rozwodu. Opisz dokładnie przyczyny, które skłaniają Cię do podjęcia decyzji o zakończeniu małżeństwa. Możesz wspomnieć o nieodwracalnym rozpadzie relacji, braku komunikacji, trudnościach w funkcjonowaniu jako para. Upewnij się, że wniosek – pozew jest jasny, precyzyjny i dobrze sformułowany.

Krok 5: Podpisanie i złożenie pozwu

Po napisaniu pozwu rozwodowego, należy go podpisać i złożyć w sądzie. Skonsultuj się z prawnikiem w celu uzyskania informacji na temat miejsca złożenia pozwu oraz wymaganych dokumentów dodatkowych, takich jak odpisy aktu małżeństwa, akty urodzenia małoletnich dzieci itp. 

Jakie dokumenty dołączyć do pozwu o rozwód

 • oryginał odpisu skróconego aktu małżeństwa,
 • jeżeli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci  – skrócone odpisy ich aktów urodzenia,
 • dowód uiszczenia opłaty od pozwu o rozwód w kwocie 600 zł,
 • na wezwanie sądu, najczęściej w przypadku żądania zasądzenia alimentów, czasami konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o dochodach oraz deklaracji podatkowych PIT
 • zestawienia kosztów utrzymania małoletnich dzieci wraz z rachunkami

Odpowiedź na pozew

Po otrzymaniu pozwu rozwodowego, druga strona ma określony czas na złożenie odpowiedzi. Odpowiedź powinna zawierać stanowisko drugiej strony w sprawie rozwodu i kwestii z nim związanych, takich jak ew. podział majątku, alimenty czy opieka nad dziećmi.

Czas trwania rozprawy rozwodowej

Rozprawa rozwodowa może trwać od kilku minut do kilku godzin, a cały proces rozwodowy od kilku tygodni do kilku lat. Długość procesu rozwodowego zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj rozwodu i stanowiska procesowe rozwodzących się małżonków​.

Wszystko to pokazuje, że proces rozwodowy może być skomplikowany. Dlatego tak ważne jest zrozumienie poszczególnych etapów procesu rozwodowego, w tym rozprawy rozwodowej, oraz skonsultowanie się z doświadczonym adwokatem.

Kiedy sąd wyznacza termin rozprawy?

Moment wyznaczenia terminu rozprawy rozwodowej przez sąd jest niewypowiedzianie kluczowy, aczkolwiek nie jest ściśle zdefiniowany. Zależy od wielu czynników, takich jak obciążenie sądu, złożoność przypadku, dostępność stron oraz wiele innych aspektów. Na ogół, sąd wyznacza termin rozprawy po upływie określonego czasu, który pozwala na odpowiedź drugiego małżonka. W większości przypadków będzie to kilka miesięcy.  

  Wyznaczenie terminu rozprawy rozwodowej przez sąd jest nadzwyczaj istotne, lecz nie posiada jednoznacznej definicji. Zależy to od wielu zróżnicowanych czynników, w tym od obłożenia sądu, skomplikowania sprawy, dostępności dla stron oraz różnorodnych innych aspektów. Zazwyczaj, sąd określa czas rozprawy po upływie określonego czasu, który umożliwi odpowiedź drugiego małżonka. 

Przygotowanie do rozprawy

Przygotowanie do rozprawy rozwodowej jest procesem, który wymaga gruntownej analizy i strategii. Adwokat pomaga w przygotowaniu dokumentów, takich jak pozew rozwodowy, który zawiera wniosek o rozwód oraz określenie rodzaju rozwodu. Jak wskazałem wcześniej mogą także być wymagane dodatkowe dokumenty, takie jak odpisy aktów małżeństwa i urodzenia dzieci, zaświadczenia o zarobkach, dokumentacja medyczna, rachunki, faktury, zdjęcia, nagrania, sprawozdania detektywistyczne itd​.

Rozprawa rozwodowa – jak wygląda?

Rozprawa rozwodowa to kluczowy etap postępowania rozwodowego. Jest to formalna procedura, podczas której strony, reprezentowane samodzielnie przez swoich pełnomocników (adwokat, radca prawny), przedstawiają swoje argumenty i dowody na rzecz rozwiązania małżeństwa. To w tym momencie sąd rozważa prezentowane informacje i podejmuje decyzje dotyczące rozwodu i innych powiązanych spraw, takich jak podział majątku czy opieka nad dziećmi.

Przebieg rozprawy rozwodowej

Rozprawa rozwodowa zaczyna się od sprawdzenia obecności stron. Następnie sędzia odbiera oświadczenie w zakresie stanowiska procesowego od obu stron. Po tym etapie przeprowadzane są dowody, które mogą obejmować zeznania stron, świadków, prezentację dokumentów i innych dowodów, które mogą być istotne dla sprawy​.

Wyrok rozwodowy – jakie są jego skutki? Kluczowe informacje Adwokat Jelenia Góra

Po przeprowadzeniu całoego postępowania sąd okręgowy wydaje wyrok rozwodowy, który stanowi definitywne rozwiązanie małżeństwa.

Wyrok rozwodowy niesie za sobą wiele skutków. Przede wszystkim, z chwilą jego wydania ustają prawa i obowiązki małżonków względem siebie. Wyjątkiem jest obowiązek alimentacyjny względem dzieci, który trwa niezależnie od rozwodu. Wyrok może również zawierać decyzje o alimentach, podziale majątku, opiece nad dziećmi, a także o tym, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa.

Każdy rozwód to indywidualna sprawa, dlatego proces przygotowania do niego, a także samego przebiegu postępowania rozwodowego, może się różnić. Pomimo istniejących w intrenecie, nie ma idealnego  wzoru na pozew rozwodowy. Rozwód to bardzo poważna decyzja i pozew powinien być dopasowany do konkretnego przypadku, a jego sporządzenie najlepiej powierzyć specjaliście. Jak adwokat z Jeleniej Góry na codzien zajmują się tematyką rozwodową i przygotowuję oraz prowadzę całe postepowania rozwodowe.

Pamiętaj, że decyzja o rozwodzie to poważny krok, który niesie za sobą długofalowe konsekwencje. Proces, ten wymaga czasu, cierpliwości i profesjonalnej wiedzy. Dlatego warto skorzystać z porady adwokata, który pomoże Ci poruszać się w zawiłościach prawa rodzinnego. Jako adwokat z Jeleniej Góry, służę swoją wiedzą i doświadczeniem w tak trudnym momencie, jakim jest rozwód.

Prawomocność wyroku rozwodowego

Jeżeli po ogłoszeniu wyroku rozwodowego przez sąd, ani Ty, ani druga strona nie złożycie wniosku o uzasadnienie wyroku, to po 7 dniach wyrok stanie się prawomocny. To kluczowe informacje, które każdy adwokat rozwodowy powinien Ci przekazać. Prawomocność wyroku oznacza, że nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Dlatego jeżeli planujesz złożyć apelację, musisz to zrobić we ustawowym terminie. Jeżeli tego nie zrobisz, utracisz prawo do skutecznego złożenia apelacji.

Podział majątku wspólnego małżonków – adwokat Jelenia Góra

Podział majątku wspólnego to jedno z kluczowych zagadnień, które pojawia się w kontekście rozwodu.

Co to jest majątek wspólny?

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia o systemie ubezpieczeń społecznych

Podział majątku a rozwód

Podczas procesu rozwodowego, majątek wspólny jest przedmiotem szczególnej uwagi. W Polskim prawie rodzinnym, zasady dotyczące podziału majątku w związku z rozwodem są jasno określone. W przypadku rozwodu, majątek wspólny jest dzielony na równo między małżonków, chyba że sąd zadecyduje inaczej.

Podział majątku po rozwodzie

Po orzeczeniu rozwodu, majątek wspólny jest z reguły dzielony na połowę. Każdy z małżonków ma prawo do połowy wartości majątku wspólnego. Sąd może jednak podjąć inną decyzję o podziale majątku, jeśli stwierdzi, że równy podział byłby niesprawiedliwy.

Podział majątku wspólnego jest kluczowym elementem procesu rozwodowego. Jednakże sąd podziałem majątku zajmuje się, na wniosek jednego z małżonków, już po orzeczeniu rozwodu. Ważne jest, aby podczas procesu rozwodowego skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym, aby zapewnić sprawiedliwy podział majątku wspólnego​.

Wybór kancelarii adwokackiej i adwokata w sprawach rozwodowych i podziału majątku wspólnego małżonków

Wybór odpowiedniej kancelarii adwokackiej oraz kompetentnego adwokata jest kluczowy dla skutecznego przeprowadzenia procesu rozwodowego i podziału majątku wspólnego małżonków.  Adwokat prowadzący kancelarię adwokacką pełni rolę doradcy prawnego, reprezentanta i negocjatora w procesie rozwodowym. Jego zadaniem jest doradztwo w sprawach prawnych związanych z rozwodem i podziałem majątku, reprezentowanie klienta przed sądem oraz prowadzenie negocjacji z drugą stroną.

Wybór adwokata: Jelenia Góra

Wybierając adwokata do przeprowadzenia rozwodu, należy zwrócić uwagę na jego doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych i podziału majątku. Adwokat powinien charakteryzować się wysokim poziomem wiedzy prawniczej, umiejętnością negocjacji i empatią, co jest szczególnie istotne w emocjonalnie naładowanych sprawach rozwodowych. Warto zwrócić uwagę na  jego reputację, liczbę prowadzonych spraw rozwodowych oraz skuteczność w ich rozwiązywaniu. Świadczą o tym m.in. opinie klientów, które można znaleźć w Internecie.

Mam nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci zrozumieć, czym jest proces rozwodowy i jakie ma skutki. Pamiętaj, że każda sytuacja jest inna i może wymagać indywidualnego podejścia.

Pamiętaj, że pomoc prawna w tak trudnym czasie jest nieoceniona. Jako adwokat z Jeleniej Góry oferuje swoją pomoc i doświadczenie, aby pomóc Ci w tym procesie.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Jak można złożyć pozew o rozwód?

Po pierwsze, należy napisać pozew rozwodowy. Pozew ten powinien zawierać określone informacje, m.in. o małżonkach, o małżeństwie, o małoletnich dzieciach oraz o żądaniach powoda. Następnie należy do pozwu załączyć wymagane dokumenty i opłacić pozew. W końcu należy złożyć pozew w biurze podawczym sądu.

Jakie dokumenty należy załączyć do pozwu o rozwód?

Do pozwu o rozwód należy załączyć dokumenty potwierdzające zawarcie małżeństwa oraz dokumenty dotyczące rzeczy małoletnich dzieci, takie jak np. akty urodzenia.

Czy należy opłacić pozew o rozwód?

Tak, należy opłacić pozew o rozwód. Opłata sądowa wynosi 600 zł. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie , sąd zwraca powodowi połowę tej opłaty tj. 300 zł.

Czy zawsze należy stawić się na pierwszej rozprawie rozwodowej?

Nie jest to warunek konieczny, lecz zalecam stawić się na pierwszej rozprawie rozwodowej. Jest to bardzo ważna rozprawa, na której sąd podejmuje decyzję o dalszych krokach postępowania rozwodowego.

Czym jest rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie oznacza, że sąd nie ustala winy żadnego z małżonków. Sąd jedynie konstatuje fakt rozpadu małżeństwa i decyduje o jego rozwiązaniu.

Czym jest rozwód z orzekaniem o winie?

Rozwód z orzekaniem o winie to sytuacja, w której sąd stwierdza winę jednego lub obu małżonków za rozpad małżeństwa. W takim przypadku może to mieć wpływ na kwestię np. alimentów.

Co to jest mediacja rozwodowa?

Mediacja rozwodowa to metoda alternatywnego rozwiązywania konfliktów między małżonkami w trakcie procesu rozwodowego. Mediator, czyli osoba zajmująca się mediacją, pomaga małżonkom znaleźć rozwiązanie, które zadowoli obydwie strony.

Jakie są koszty rozwodu z mediacją?

Koszty rozwodu z mediacją są uzależnione od konkretnych przypadków. Są to koszty związane z udziałem mediatora oraz ewentualnymi kosztami orzeczenia sądowego. Stawki rozpoczynają się od kwoty 3000 zł.

Czy małżonkowie muszą być jednomyślni, by móc dokonać rozwodu?

Nie, małżonkowie nie muszą być jednomyślni co do decyzji o rozwodzie. Wystarczy, że jeden z małżonków złoży pozew o rozwód i udowodni, że małżeństwo faktycznie się rozpadło.

Czy rozwód jest możliwy bez orzekania sądu?

Nie, rozwód rozwody bez orzekania sądu nie są możliwe. Sąd musi podjąć decyzję w sprawie rozwodu, a jedynym sposobem na uzyskanie rozwodu jest złożenie pozwu rozwodowego i przeprowadzenie procedury sądowej.

POMOC ADWOKATA

1

Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata?

2

Skontaktuj się z nami

3

Tel. 887 887 995

4

Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania i szanse na wygraną